دکتر مهدی تورانی

دکتر مهدی تورانی استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

دکتر مهدی تورانی

Dr. Mahdi Tourani

استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در ریزشبکه بر پایه مسافرت روزانه خودروها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
2 برنامه ریزی محدوده پارکینگ خودروهای الکتریکی و شارژ و دشارژ آن به منظور بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل رفتاری جدید در الگوریتم کرم شب تاب به منظور بهبود کاوش در فضای مسئله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
2 ارائه مدلی جدید در نحوه حرکت الگوریتم کرم شبتاب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
3 بررسی تاثیر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) بر سیستم های قدرت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
4 بررسی تأثیر حافظه دهی به الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
5 بررسی وضعیت سیستم های هیبریدی مبدل توان الکتریکی با محوریت ساختار بادی خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
6 برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در حضور بارهای پاسخگو به منظور کاهش ورود نیروگاه های گران و کم بازده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
7 برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در ریزشبکه با هدف بهبود منحنی بار در جهت استفاده حداکثری از تولید منابع تجدیدپذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اصول مهندسی برق و کامپیوتر
8 بهبود الگوریتم جستجوی گرانشی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
9 بهبود الگوریتم کرم شب تاب با استفاده از ظرفیت نخبه پروری و ایجاد حافظه در فرآیند بهینه سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
10 بهینه سازی حضور خودروهای الکتریکی در کنار ذخیره سازهای ثابت انرژی به منظور بهبود اهداف شبکه قدرت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
11 بهینه سازی مکان و ظرفیت خودروهای الکتریکی در حضور بارهای مهم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
12 روشی جدید در جایابی واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات انرژی با در نظر گرفتن زمان بهره برداری از واحدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
13 مدل سازی مدیریت تقاضای مصرف در مکان یابی پارکینگ خودروهای الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
14 مکان یابی پارکینگ خودروهای الکتریکی با درنظرگرفتن اطلاعات GIS و وسعت مناطق شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
15 مکان یابی منابع تولید پراکنده درشبکه های هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران