مهندس احمد حاجی زاده

مهندس احمد حاجی زاده مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند

مهندس احمد حاجی زاده

Ahmad Hajizadeh

مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.