دکتر حسن حسن زاده

دکتر حسن حسن زاده دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر حسن حسن زاده

Dr. Hasan Hasanzadeh

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تغییرات فشار در جریان اینرسی و غیر همدمای سیالات ویسکوالاستیک در کانال صفحه‌ای متقارن با انبساط ناگهانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 1
2 تحلیل انرژی، اگزرژی و بهینه سازی یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای جهت کاربرد مسکونی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 4
3 کاهش اثرات نامطلوب عدم تقارن تابشی برای مسافران اتوبوس از طریق عدم تقارن وزشی تحت شرایط تابستانه (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 8، شماره: 1
4 مدل سازی ترمودینامیکی انتقال حرارت و بخار در رطوبت زن غشایی پوسته و لوله: نوع گاز گاز (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات عدد الاستیسیته بر جریان اینرسی و غیر همدمای سیال ویسکوالاستیک در کانال صفحه ای واگرای تدریجی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
2 ارزیابی آسایش حرارتی، نارضایتی موضعی ناشی از کوران و اختلاف عمودی دما در فنکویل بالازن و مورب زن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
3 اقتصاد هیدروژنی،رویداد گریزناپذیر آینده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
4 امکان سنجی استفاده از سیستم ترکیبی انرژی خورشیدی وپیل سوختی جهت تولید همزمان برق و حرارت در یک واحد مسکونی (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
5 بازده پیل سوختی ایده آل و چرخه کارنو از دیدگاه بنیادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس احتراق ایران
6 بررسی اثرات اتلافات انرژی در جریان غیر همدمای سیال ویسکوالاستیک داخل کانال صفحه ای با انبساط ناگهانی متقارن (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
7 بررسی اثرتغییرات فشارکانالها روی رفتارجریان دوفازی پیل سوختی پلیمری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
8 بررسی پتانسیل تولید همزمان حرارت و توان پیل های سوختی و نقش آن در تولید پراکنده در آینده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
9 بررسی تاثیر عدد پرانتل بر انتقال حرارت جریان سیال ویسکوالاستیک در بخش انبساطی کانال صفحه ای متقارن با انبساط ناگهانی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
10 بررسی تنش ها در انتقال حرارت جریان سیال ویسکوالاستیک داخل کانال واگرای ناگهانی برای اعداد رینولدز مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
11 بررسی عددی تاثیر قطر بر توزیع و ته نشینی ذرات در اتاقی با سیستم تهویه اختلاطی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
12 بررسی لزوم بومی سازی شرایط آسایش حرارتی با توجه به میانگین خصوصیات افراد ساکن در اقلیم های گوناگون (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
13 پیاده سازی پردازش موازی روی کارت گرافیک برای شبیه سازی جریان دوفازی در لایه نفوذی گاز کاتد پیل سوختی پلیمری با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
14 تاثیر جهت وزش فن کویل در حالت گرمایش بر آسایش حرارتی افراد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
15 تاثیر خاصیت الاستیک بر اتلافات بواسطه لزجت در جریان غیرهم دمای سیال ویسکوالاستیک داخل کانال واگرای ناگهانی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
16 شبیه سازی برخورد تک ذره ساینده با قطعه کار در برش با آب همراه ذرات ساینده به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
17 شبیهسازی سیستم هیبرید پیل سوختی اکسید جامد و توربین گاز با استفاده از نرمافزار Aspen Plus (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
18 مدل سازی ترمودینامیکی رطوبت زن غشایی پوسته لوله نوع گاز- گاز جهت کاربرد در پیل سوختی پلیمری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
19 مدل سازی توزیع غلظت در یک پیل سوختی میکروفلوئیدیک T شکل (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
20 مدل سازی دینامیکی یک سیستم پیل سوختی پلیمری با غشای خشک با قدرت 50 کیلووات برای کاربرد در حمل ونقل (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
21 مدلسازی جریان آرام و غیر همدمای یکسیال غیر نیوتنی در یک لوله پره دار (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
22 مدلسازی جریان در حال توسعه در کانال آند پیل سوختی پلیمری همراه با مکش هیدروژن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
23 مدلسازی جریان در حال توسعه در کانال کاتد پیل سوختی پلیمری همراه با مکش اکسیژن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 مدلسازی جریان دوفازی غیر هم دما و غیر هم فشار در الکترود کاتد پیل سوختی پلیمری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
25 مدلسازی جریان دوفازی و غیرهمدما در پیل سوختی پلیمری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
26 مدلسازی ریاضی در حالت دائم برای رطوبت زن غشایی پوسته لوله نوع گاز به گاز (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
27 مدلسازی سیستم پیل سوختی پلیمری جهت استفاده درحمل و نقل شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
28 مدلسازی و بهینهسازی جریان دوفازی و غیر همدما در لایه نفوذی گازکاتد پیل سوختی پلیمری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
29 مدلسازی و تحلیل اثرات دمای محیط بر میزان آب جمع شده در لباس به عنوان یک محیط متخلخل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
30 مطالعه پارامتری رطوبت زن غشایی پوسته و لوله نوع گاز - گاز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
31 مطالعه عددی پیل سوختی پلیمری به عنوان مبدلی سازگاربامحیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
32 مقایسه عملکرد سیستم های تهویه جابه جایی کفی و اختلاطی بالاسری داخل اتوبوس در دفع آلاینده های ذره ای (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
33 هیدروژن و پیل سوختی گزینه های مناسب جهت حل مشکلات زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست