دکتر کامران رحیم اف

دکتر کامران رحیم اف استاديار

دکتر کامران رحیم اف

Dr. kamran rahimov

استاديار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدل تحلیلی افزایش سرعت مجاز در آزاد راه ها و تاثیر آن بر ارتقای ایمنی صفر (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 46، شماره: 90
2 ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوط های آسفالتی حاوی آهک هیدراته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
3 Technical and Economic Evaluation of Pinavia Interchange in Comparison with Roundabout Intersection by AIMSUN (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 2، شماره: 3
4 بررسی جریان ترافیکی ناحیه تداخلی با استفاده از شبیه سازی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 3، شماره: 4
5 بهینه سازی مدل تاخیرمسافران مترو بااستفاده ازالگوریتم تصمیم گیری چندشاخصه MADM (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 3
6 تحلیل زمان انتظارمسافران درایستگاه های متروبااستفاده ازتکنیک شبیه سازی مطالعه موردی متروی تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
7 تعیین عوامل موثردرشدت تصادفات آزادراهی وطراحی مدل آنها مطالعه موردی:آزادراه تهران ـ کرج (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 2
8 توسعه مدل های برآورد تاخیر کنترلی در میدان های چند خطه (مورد مطالعاتی : میدان های شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analyses & Evaluation Traffic Safety ,Management and ITS in crashes (Case Study: Shiraz) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
2 Application of the Suggested Pattern of HSM2010 to Expect Average Crash Frequency At Full Cloverleaf Interchange (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
3 آنالیز حساسیت تقاضای پارکینگ به ازائ تغییرات نرخ قیمت پارک وسایل نقلیه در حاشیه خیابان ها مطالعه موردی: خیابان مهستان شهرک قدس تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
4 ارائه الگوریتم حرکت خ ودرو در محیط نرم افزاری به کمک اطلاعات GPS برای شهر تهران (مطالعه ی تطبیقی با شهر گوآدالاخارای مکزیک) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
5 ارائه الگوی تصمیم گیری جهت افزایش پایداری شبکه حمل و نقل شهری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 ارائه الگویی جهت انجام اقدامات آرام سازی ترافیک کشور با استفاده از تجربیات سایر کشورها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
7 ارائه متدولوژی کاهش تصادفات جاده ای در کشور بر مبنای الگوریتم اتحادیه اروپایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
8 ارائه مدل برآورد تأخیر اتوبوس ها در خطوط شهری و ارزیابی فنی و اقتصادی راهکارهای پیشگیری از تأخیر (شهر قم) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
9 ارائه مدل تصادفات تونلهای واقع در بزرگراههای شهری (مطالعه موردی تونل رسالت- شهر تهران) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
10 ارائه مدلی جهت شناسایی نقاط پرحادثه در جاده های بین شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 ارایه روش ارزیابی شاخص پایایی شبکه با مکانیزم خرابی کمان منفرد مطالعه موردی منطقه 4 شهرداری تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 ارایه روش سنجش شاخص پایایی شبکه حمل و نقل شهری با مکانیزم خرابی کمان منفرد (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
13 ارایه مدل برآورد هزینه وارد بر وسایل نقلیه درگیر در تصادفات جاده ای بر پایه سامانه اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی : شهرستان سقز ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
14 ارایه یک مدل برای ارزیابی توانایی مقاومت شبکه راه های شهری در برابر مخاطرات طبیعی؛ مطالعه موردی منطقه 4 شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
15 ارزیابی اثرات اقتصادی مدیریت ایمنی ترافیک برون شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
16 ارزیابی اثرات سیستم های پیشرفته کمک راننده در ارتقای ایمنی تقاطع ها (مطالعه موردی: منطقه شش تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
17 ارزیابی اجرایی برنامه آموزشی برارتقاء ایمنی دوچرخه سواران (مطالعه موردی بر روی دانش آموزان در منطقه 8 شهر داری تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
18 ارزیابی استفاده از نظرات کارشناسی در مدل سازی ریاضی برای تعیین سرعت مجاز در راه های دو خطه دو طرفه بین شهری (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
19 ارزیابی اقتصادی اجرای ساختمان بتنی درجا با قالب یکپارچه دیواری و سقفی و مقایسه آن با روش متداول ساخت سازه های بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
20 ارزیابی اقدامات ایمنی در عملیات مهندسی بر ارتقاء شرایط عملکردی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
21 ارزیابی ایمنی روشنایی در ورودی تونل های جاده ای بسیار طویل باهدف کاهش پدیده ی حفره ی سیاه (مطالعه موردی : تونل آزادی ایلام) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
22 ارزیابی بکارگیری سامانه های کنترل هوشمند در پارکینگ های کامیون های ترانزیت (تیر پارک ها) (مطالعه موردی کریدورهای ترانزیتی ایران) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
23 ارزیابی بکارگیری سامانه های کنترل هوشمند در پارکینگ های کامیون های ترانزیت (تیر پارک ها)مطالعه موردی کریدورهای ترانزیتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
24 ارزیابی بکارگیری سامانه های کنترل هوشمند در پارکینگهای کامیون های ترانزیت (تیر پارکها)مطالعه موردی کریدورهای ترانزیتی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
25 ارزیابی تاثیر آرام سازی ترافیک به روش ایجاد جزایر ایمن در امنیت عابرین پیاده هنگام عبور از معابر درون شهری(نمونه موردی : بلوار جمهوری در شهر کرج) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
26 ارزیابی تاثیر افزایش قیمت سوخت بر تغییرات تقاضای سفر بار و مسافر در شبکه حمل و نقل جاده ای در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
27 ارزیابی تاثیر شعاع جسیره میاوی بر عملکرد میادیه چراغ دار بر اساس شاخص های تاخیرکىترلی، چگالی ی زمان سفر با مدل شبیه سازی AIMSUN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
28 ارزیابی تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات ایمنی راه بر روی رانندگان جوان (براساس تمایلات آشکار تقویت خویشتن در رانندگان جوان ؛ مطالعه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
29 ارزیابی تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات ایمنی راه بر روی رانندگان جوان (براساس تمایلات آشکار تقویت خویشتن در رانندگان جوان ؛ مطالعه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
30 ارزیابی تأثیرگذار گاردیل در رفتار رانندگان (موقعیت جانبی وسایل نقلیه) با توجه به سطح خدمت ترافیک و نوع وسیله نقلیه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
31 ارزیابی ترس و خطر کودکان در هنگام عبور از خیابان‌های شهری و تأثیر عوامل آموزشی مرتبط در کاهش میزان تصادفات آن‌ها (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
32 ارزیابی رابطه بین جریان ترافیک و ایمنی در راه های شریانی خارج شهری (مطالعه موردی محور الموت- قزوین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
33 ارزیابی رفتار کودکان در هنگام عبور از عرض معابر به همراه والدینشان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
34 ارزیابی روش های مختلف شبیه سازی سیستم های هوشمند چراغ راهنمایی در شبکه شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
35 ارزیابی ریسک ایمنی حمل مواد خطرنک درحمل و نقل ریلی و جاده ای کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 ارزیابی ریسک حمل ونقل کالاهای خطرناک با استفاده ازاستراتژیهای انتخاب مسیر درمحورهای برون استانی کشور مطالعه موردی: محورهای بوشهر - یزدوبندرعباس - یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 ارزیابی سناریوهای آرام سازی جریان ترافیک در معابر محلی با هدف ارتقاء ایمنی عابرین پیاده (مطالعه موردی منطقه شهر آرا) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
38 ارزیابی سیستم های پیشرفته حمل ونقل ریلی و امکان سنجی فنی آنها درجهت بهینه سازی مصرف انرژی وافزایش ایمنی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
39 ارزیابی سیستم های توزین در حال حرکت و نقش آن در ایمنی راه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
40 ارزیابی سیستم های توزین در حال حرکت و نقش آن در ایمنی راه ها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
41 ارزیابی شاخصها و استراتژی های پایداری در شبکه حمل و نقل شهری با استفاده از تکنیکهای انتروپی و TOPSIS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
42 ارزیابی علل و عوامل عدم استفاده رانندگان حرفهای وسایل نقلیه سنگین از کمربند ایمنی در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
43 ارزیابی عملکرد انواع سرعتگیرهاو سرعتگاه ها در ارتقا ایمنی و افزایش آرام سازی ترافیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
44 ارزیابی عملکرد ترافیک در میادین چراغ دار بر اساس شاخص تاخیر کنترلی با استفاده از مدل شبیه سازی AIMSUN (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
45 ارزیابی عملکرد تقاطع های چراغدار بعد از جایگزینی گردش به چپ مستقیم با دوربرگردان میانه ای بدون حذف چراغ راهنمایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
46 ارزیابی عملکرد دوربین های کنترل سرعت در بزرگراه های شهر تهران (مطالعه موردی : بزرگراه نیایش) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
47 ارزیابی عملکرد سامانه حمل و نقل عمومی سریع شخصی (PRT) و مقایسه آن جهت جایگزینی تاکسی ها در جابجایی های درون فرودگاهی (مطالعه ی موردی فرودگاه مهرآباد تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
48 ارزیابی عوامل ریسک در پروژه های راه سازی. مطالعه موردی: استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
49 ارزیابی عوامل مؤثر بر افزایش ایمنی راههای سبز و اولویت بندی آن دربرنامه ریزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
50 ارزیابی عوامل مؤثر بر ایمنی ترافیک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
51 ارزیابی عوامل موثربرشکل گیری نواحی بلاتکلیفی درتقاطع های چراغ دارزمانبندی شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 ارزیابی فنی - اقتصادی اثرات کیفیت مواد تشکیل دهنده رنگ های ترکیبی در خط کشی راه های شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
53 ارزیابی فنی استفاده ازنخاله های ساختمانی درلایه های اساس وزیراساس روسازی راه مطالعه موردی شهرقزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
54 ارزیابی فنی و اقتصادی احداث روگذر و زیرگذر در محل تقاطع راه های شریانی درجه یک با استفاده از نرم افزار Aimsun (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
55 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از تقاطع های همسطح پروانه ای ) دوربرگردان ( در مقایسه با تقاطع های چراغدار با استفاده از نرم افزار شبیه ساز AIMSUN (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
56 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم هوشمند کنترل تخلفات در تقاطع چراغ دار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
57 ارزیابی فنی و اقتصادی تسهیلات عابرین پیاده به کمک شبیه سازی های کامپیوتری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 ارزیابی فنی واقتصادی استفاده ازتقاطع غیرهمسطح PINAVIA درمقایسه بامیدان همسطح بااستفاده ازنرم افزار شبیه ساز AIMSUN (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
59 ارزیابی فنی- اقتصادی اثرات کیفیت مواد تشکیل دهنده رنگ های ترکیبیدر خط کشی راه های شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
60 ارزیابی کاربرد سامانه خودکار بازخورد نظرات مسافرین در ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در سیستم های حمل و نقل همگانی ( مطالعه موردی : سامانه اتوبوس رانی خط ونک پارک وی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
61 ارزیابی متغیرهای موثر بر رخداد تصادفات در جاده های کوهستانی برون شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
62 ارزیابی مخاطره ایمنی جاده ها با استفاده از آنتروپی TOPSIS-RSR بهبود یافته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
63 ارزیابی مدلهای تعیین فاصله بین تبادلها با رویکرد اثرگذاری آن بر عملکرد ایمنی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
64 ارزیابی ملاحظات عملکردی مدلهای تعیین فاصله تقاطعهای غیرهمسطح با رویکرد تحلیل اثرگذاری آنها بر ظرفیت (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
65 ارزیابی میزان تاثیرگذاری آموزش های عمومی برارتقای ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
66 ارزیابی نقش، تحلیل و طراحی خصوىصیات حفاظهای جانبی راه در ارتقای ایمىی وسایل نقلیه سىگین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
67 ارزیابی و تحلیل مدل پارامتریک سیستم کنترل رمپ بر اساس سطحسرویس در مسیرهای سریع شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
68 الگوی تهیه مقاله کامل تحلیل تاثیر سیستم توزین در حرکت برای وسایل نقلیه سنگین در کاهش زمان حمل بار ( مطالعه موردی: محور تهران حسن آباد ) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
69 امکان سنجی استفاده از سامانه ی هوشمند تطبیق سرعت (ISA) در کاهش تصادفات فوتی موتورسیکلت در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
70 امکان سنجی پیاده سازی استفاده از روش STAMP برای ارتقاء ایمنی تونل های راه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
71 امکان سنجی جایگزینی تقاطع لوزوی واگرا در مقابل تقاطع شهری تک نقطه ای توسط شبیه سازی میکروسکوپیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
72 امکان سنجی سیستم یکپارچه اطفا حریق پایه آب در تونل امیرکبیر (مطالعه موردی باتوجه به تجربه شبیه سازی آتش در تونل رانهمار و استاندارد PIARC در تونل های جاده ای) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
73 امکان سنجی سیستم یکپارچه اطفا حریق پایه آب در تونل امیرکبیر(مطالعه موردی) با توجه به تجربه شبیه سازی آتش در تونل رانهمار و استاندارد PIARC در تونل های جاده ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
74 انتخاب بهینه نوع تقاطع غیر همسطح بر اساس تحلیل های ترافیکی ایمنی و اقتصادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 اولویت بندی انجام مراحل بازرسی ایمنی راه به کمک مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره درایمنی شبکه معابرشهری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
76 اولویت بندی نقاط پر حادثه با استفاده از روش وزن دهی تعداد و شدت میانگین تصادفات و ADT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
77 اولویت بندی نقاط پرحادثه بااستفاده ازروش وزن دهی تعدادوشدت میانگین تصادفات وadt (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
78 برآورد هزینه اقتصادی و اجتماعی تصادفات جاده ای با استفاده از روش سرمایه انسانی در شهر کرج (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
79 بررسی آماری و نمونه گیری رفتار کودکان در هنگام عبور و مرور از مدرسه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
80 بررسی اثر فاصله مستقیم بین قوسهای افقی مجاور بر تعداد تصادفات برون شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
81 بررسی اثرات فرهنگ سازی و برنامه های تبلیغاتی فرهنگی برکاهش تصادفات جوانان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
82 بررسی اثرپذیری نرخ تصادفات جاده ای از پارامترهای طراحی هندسی راه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
83 بررسی ایمنی حمل مواد خطرناک در خطوط ریلی و جاده ای کشور با رویکرد ارزیابی ریسک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
84 بررسی ایمنی وسایل نقلیه در رمپهای ورودی و خروجیانواع تقاطعهای غیرهمسطح سه راهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
85 بررسی تاثیر پارامترهای طراحی هندسی راه بر نرخ تصادف جاده ای (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
86 بررسی تأثیر پارامترهای طراحی هندسی راه بر نرخ تصادفات جاده ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
87 بررسی تطبیقی شاخص خشم راننده در ایران با سایر کشورها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار
88 بررسی دلایل و راهکارهای پیشگیری از تصادفات مجدد و از عقب خودروها در هنگام رسیدگی و امدادرسانی به تصادفات رخ داده در آزادراهها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
89 بررسی عملکرد هلیکوپترهای امدادرسان و امکان سنجی به کارگیری گسترده آنها در کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
90 بررسی عوامل تاثیر گذار بر تصادفات موتور سیکلت و اولویت بندی آن ها به روش تصمیم گیری گروهی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
91 بررسی مدت زمان اجرای ساختمان بتنی با قالب یکپارچه دیواری و سقفی و مقایسه آن با روش متداول ساخت سازه های بتنی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
92 بررسی مقایسه ای نتایج مدل های ظرفیت میذان تک خطه و انتخاب مناسب ترین مدل برای ایران تا استفاده از شبیه سازی میکروسکوپیک مطالعه موردی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
93 بررسی و مقایسه مدل های ظرفیت میدان تک خطه و امکان سنجی استفاده از آنها در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
94 بررسی و مقایسه مدل های ظرفیت میدان تک خطه و امکان سنجی استفادهاز آنها در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
95 بررسی و مقایسه مدلهای ظرفیت میدان تک خطه و امکان سنجی استفاده ازآنها درایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
96 بهبود در روش کنترل کیفیت به منظور شناسایی نقاط حادثه‌خیز در راه‌ها و مطالعه موردی بزرگراه سنندج - همدان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
97 بهبوددرروش کنترل کیفیت به منظورشناسایی نقاط حادثه خیزدرراه ها ومطالعه موردی بزرگراه سنندج - همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
98 بهینه سازی عملکرد ترافیک و ایمنی شبکه در پروژه های تعمیر و نگهداری با به کارگیری ابزار STARs (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
99 بهینه سازی عملکرد ترافیک و ایمنی شبکه در پروژه های تعمیر و نگهداری با به کارگیری ابزار STARs (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
100 پیش بینی اثرات تغییر طرح تقاطع های همسطح بر تعداد تصادفات با روش HSM براساس شاخص تعدیل تصادفات CMF مطالعه موردی چهار راه در شهر آمل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس معماری، شهرسازی و ترافیک
101 پیش بینی تعداد تصادفات وسایل نقلیه در راه های چهارخطه دو طرفه برون شهری با اعتبار سنجی از مدل HSM ( مطالعه موردی: آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
102 تاثیر عامل طرح هندسی قوسهای افقی در تصادفات راههای دو خطه بین شهری کوهستانی(مطالعه موردی 30 کیلومتر اول محور کرج-چالوس) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
103 تاثیر عملکرد مناطق مسکونی و تجاریحاشیه راه بر ایمنی جاده های برون شهری با ارائه مدل ریاضی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
104 تاثیرآموزش دوچرخه سواری ایمن به کودکان بربهبود عملکرد آنها مطالعه برروی شهرنجف آباد - استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
105 تاثیرات آهک هیدراته برخصوصیات خستگی مخلوطهای آسفالتی به روش تیرچه خمشی چهارنقطه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
106 تأثیر آموزش دوچرخه‌سواری ایمن به کودکان بر بهبود عملکرد آن‌ها (مطالعه بر روی شهر نجف‌آباد - استان اصفهان) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
107 تجزیه و تحلیل تصادفات ناشی ازعملیات عمرانی وارائه راهکارهای کاهش آنها مطالعه موردی راه های استان مازندران 1390-1386 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
108 تحلیل آماری پارامترهای اثرگذار بر تصادفات خیابانی درون‌شهری و ارائه مدل پیشبینی رگرسیون لجستیک این تصادفات (شهر فریدون‌کنار) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
109 تحلیل آماری پارامترهای اثرگذاربرتصادفات خیابانی درون شهری وارائه مدل پیش بینی رگرسیون لجستیک این تصادفات شهرفریدونکنار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
110 تحلیل اقتصادی پل های عابر پیاده بر کاهش مصرف سوخت و آلاینده های هوا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
111 تحلیل تواتر تصادفات در مقاطع آزادراهی پرحادثه با استفاده از مدل GAMLSS (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
112 تحلیل عملکردی ایستگاه های تبادلی مسافرین در حمل نقل همگانی با استفاده از روش ارزیابی مقایسه زوجی (مطالعه ی موردی: چهارراه ولیعصر و میدان انقلاب تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
113 تحلیل عملکردی ایستگاه های تبادلی مسافرین در حمل نقل همگانی با استفاده از روش ارزیابی مقایسه زوجی (مطالعه ی موردی: چهارراه ولیعصر و میدان انقلاب تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
114 تحلیل عملکردی ایستگاه های تبادلی مسافرین در حمل نقل همگانی با استفاده از روش ارزیابی مقایسه زوجی (مطالعه ی موردی: چهارراه ولیعصر و میدان انقلاب تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
115 تحلیل عملکردی ایستگاه های تبادلی مسافرین در حمل نقل همگانی با استفاده از روش ارزیابی مقایسه زوجی (مطالعه ی موردی: چهارراه ولیعصر و میدان انقلاب تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
116 تحلیل مشخصات و ویژگی های جریان عابرین پیاده در ایستگاههای متروی مجاور مراکز خرید بزرگ مطالعه ی موردی: ایستگاه متروی هفت تیر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
117 تحلیل و ارزیابی اثر گذاری سیستم هوشمند راهنمایی راننده در بهبود عملکرد رانندگی در تقاطع های فاقد چراغ راهنمایی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
118 تحلیل و ارزیابی اثر گذاری سیستم هوشمند راهنمایی راننده در بهبود عملکردرانندگی در تقاطع های فاقد چراغ راهنمایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
119 تحلیل و ارزیابی اثرات انواع راههای دسترسی و چگالی آنها بر روی ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
120 تحلیل و ارزیابی اثرات بهسازی حاشیه راهها در ارتقای نقش بخشندگی در خطاهای انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
121 تحلیل و ارزیابی اثرات تاخیر درعملکرد سامانه اتوبوسرانی تندرو در زمان اوج سفر بر عملکرد سایر سیستمهای حمل و نقل (مطالعه میدانی خط 7) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
122 تحلیل و ارزیابی اثرات ترافیکی احداث مجتمع های ایستگاهی مترو برشبکه معابرشریانی شهری با استفاده از مدل شبیه سازی AIMSUN (مطالعه موردی: مجتمع ایستگاهی قیطریه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
123 تحلیل و ارزیابی اثرات ناشی از شرایط راه بر رفتار عملکردی راننده با هدف ارتقاء ایمنی ترافیک(مطالعه موردی کنارگذر جنوبی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
124 تحلیل و ارزیابی انواع فن آوری های جمع آوری کرایه درسیستم حمل و نقل عمومی(مطالعه موردی متروی تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
125 تحلیل و ارزیابی ایمنی بزرگراه ها بر مبنای سرعت طرح و شاخص ضریب اطمینان مطالعات موردی – مشهد مقدس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
126 تحلیل و ارزیابی ایمنی ترافیک در میدان: مطالعه ی موردی میدان معلم در بندر امام خمینی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
127 تحلیل و ارزیابی ایمنی ترافیک در میدان:مطالعه ی موردی میدان معلم در بندر امام خمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
128 تحلیل و ارزیابی ایمنی گذرگاه های عرضی عابرین پیاده در تقاطع های دارای چراغ راهنمایی زمان بندی شده در ترکیب با اثرات خطوط ویژه اتوبوسرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
129 تحلیل و ارزیابی تاثیر آموزش های ایمنی بر کودکان مدارس در کاهش تصادفات در محدوده ورودی مدارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
130 تحلیل و ارزیابی تاثیر ایستگاه مترو بر کاربری های زمین پیرامون و سیستم های حمل و نقل عمومی مطالعه موردی ایستگاه علم و صنعت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
131 تحلیل و ارزیابی تاثیر نوع راه و جریان ترافیکی بر ایمنی عابرین پیاده در راه های شهری(مطالعه موردی شهر قزوین) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
132 تحلیل و ارزیابی تاثیر نوع راه و جریان ترافیکی بر ایمنی عابرین پیاده در راه های شهری(مطالعه موردی شهر قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
133 تحلیل و ارزیابی تاثیر ویژگ یهای شخصیتی و رفتاری رانندگان در بروزتصادفات رانندگی با استفاده از روش شاخص خشم راننده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،گردشگری و توسعه پایدار
134 تحلیل و ارزیابی تصادفات اتوبوس های حمل و نقل همگانی ناشی از عوامل موثر احتمالی بر خطای رانندگان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
135 تحلیل و ارزیابی رفتار حرکتی عابرین پیاده در تقاطع های چراغ دار ( مطالعه موردی شهر یزد ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
136 تحلیل و ارزیابی روش های مختلف تعیین سطح سرویس برای انواع مدهای حمل و نقل شهری(خودروی شخصی،حمل و نقل،دوچرخه سوارها و عابرین پیاده) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
137 تحلیل و ارزیابی ظرفیت ترافیک وسایل نقلیه عبوری در نواحی تداخلی آزادراه ها با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی ترافیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
138 تحلیل و ارزیابی عملکرد روش کنترل رمپ در آزادراه های شهری با استفاده از نرم افزار Aimsun (مطالعه موردی محور پل آیت اله صدر حدفاصل خیابان کاوه تا خیابان شریعتی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
139 تحلیل و ارزیابی عملکرد کودکان دبستانی در زمان عبور از خیابان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
140 تحلیل و ارزیابی عوامل ترافیکی موثربرزمان بهینه حضور نیروهای امدادی درمحل حادثه مطالعه موردی شهرداری منطقه یک تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
141 تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر استفاده از سیستم های حمل و نقل همگانی با استفاده از مدل پرابیت (مطالعه موردی: متروی تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
142 تحلیل و ارزیابی فنی تبدیل میدان های دوخطه متداول به توربومیدان ها مطالعه موردی: میدان گمرک بندرانزلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
143 تحلیل و ارزیابی کارایی اجرای سیستم ممیزی ایمنی راه ها در ارتقاء ایمنی ترافیک بر مبنای سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
144 تحلیل و ارزیابی کارایی عملکرد سامانه های هوشمند حمل ونقل بر ارتقا ایمنی موتورسیکلت سواران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
145 تحلیل و ارزیابی کارایی عملکرد میادین ترافیکی شهری دارای چراغ راهنمایی زمانبندی شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
146 تحلیل و ارزیابی کارایی قطب های حمل و نقل عمومی شهری (مطالعه موردی:منطقه تهرانپارس شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
147 تحلیل و ارزیابی معیارهای شخصیتی و رفتاری استفاده کنندگان بزرگسال از دوچرخه سواری در کلان شهرها (مطالعه موردی: منطقه 14 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
148 تحلیل و ارزیابی مقادیر تاخیر کنترلی و ظرفیت در میدان های یک خطه براساس خروجی های مدل های محاسباتی و مدل شبیه سازی AIMSUN (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
149 تحلیل و ارزیابی مقایسه ای شاخص های طراحی قوس افقی و مسافت دید در طرح تونل ها و بزرگراه های بین شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
150 تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از استفاده از مدل های پیش بینی تصادف در مدیریت ایمنی راه ها (مقایسه موردی ایران با دیگر کشور های جهان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
151 تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از خروجی مدل ظرفیت و تاخیر میدان آیین نامه ظرفیت راه ها (HCM2010) و تاثیر شرایط ترافیکی و هندسی بر عملکرد میدان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
152 تحلیل و ارزیابی نقش سامانه های توزیع و تحویل غیر حضوری کالا در ارتقاء کارایی حمل و نقل بار درون شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
153 تحلیل و ارزیابی هزینه ها و منافع ایجاد تغییرات در راه ها با استفاده از رژیم جاده ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
154 تحلیل وارزیابی تاثیرات استفاده از دکمه های فشاری و شمارنده معکوس در چراغ های راهنمایی تقاطع ها برایمنی ترافیک غیر موتوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
155 تحلیل وارزیابی عملکرد یکپارچه مسیرهای ویژه دوچرخه وسیستم حمل و نقل همگانی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
156 تحلیلی بر عملکرد دوربین های هوشمند در جاده ها (مطالعه موردی: اتوبان تهران کرج) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
157 تدوین چهارچوبی برای بررسی تاثیرات سیستم روشنایی جاده ها بر ارتقاء ایمنی ( مطالعه موردی محو فیروزکوه - جابان ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
158 ترانزیت و اثرات آن بر افزایش آمار تصادفات محور مریوان -سنندج (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
159 تعیین سرانه پارکینگ کاربریهای مختلف شهر ارومیه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
160 تعیین فاکتور ترافیکی ساعت طرح برای راههای برون شهری ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
161 تعیین قیمت مناسب پارکینگ غیر حاشیه ای با هدف دستیابی به سیستم حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی پارکینگ چارسو) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
162 توسعه ایمنی ترافیک درشبکه های شهری بااستفاده ازمدلهای کلان براساس ویژگیهای سفرومشخصات معابر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
163 توسعه ضرایب کالیبراسیون مدل پیش بینی تصادفات بر اساس تغییرات مقادیر ثبت شده تصادفات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
164 توسعه مدل خدمات تاکسیرانی (اندازه ناوگان و خدمت‌رسانی) براساس ساختار کرایه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
165 چالش های مدیریتی برای اقدام ایمنی جاده ای در ایران و مقایسه آن با مصوبات سازمان ملل در دهه پیش رو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
166 چالش های مدیریتی برای اقدام ایمنی جاده ای در ایران و مقایسه آن بامصوبات سازمان ملل در دهه پیش رو (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
167 سنجش روشWSB برای عبور از خیابان توسط دانش آموزان ابتدایی در حمل و نقل (مطالعه موردی : منطقه 15 تهران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
168 سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی (GIS) در راستای کمک به سیستم تجزیه و تحلیل تصادفات ترافیکی ، مطالعه ی موردی : منطقه 51 تهران ، بزرگراه امام رضا (ع) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
169 سیستم هشدار دهنده انحراف از مسیر و و تاثیر آن در افزایش ایمنی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
170 سیستم هوشمند کنترل تخلفات در تقاطع چراغ دار ( کنترل تقاطع با استفاده ازدوربین ها) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
171 شناخت و بررسی عوامل موثربرتلفات کارگران درحین انجام عملیات راهسازی مطالعه موردی استان مازندران 1390-1386 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
172 شناخت و تحلیل فاکتورهای اصلی عابرین پیاده و کاربران غیر موتوری آسیب پذیر شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
173 شناسایی معیارهای موثربرتصادفات موتورسیکلت ومیزان اهمیت هریک ازآنها به روش تصمیم گیری گروهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
174 شناسایی نقاط پرحادثه راههای برون شهری با استفاده از روش تحلیل همایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
175 شناسایی نقاط حادثه خیز با رویکرد به روش سلسله مراتب تحلیلی و محاسبه تاثیر کاهش تصادفات به علت نصب سیستم روشنایی مناسب، مطالعه موردی: 7 تقاطع بین شهری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
176 شناسایی نقاط حادثه خیز شهری با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در محیط GISمطالعه موردی تقاطع های شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
177 شناسایی و تعیین نقاط پر حادثه در راه های شریانی برون شهری (مطالعات محور چالوس -کرج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
178 شناسایی و تعیین نقاط پر حادثه در راه های شریانی برون شهری (مطالعات محور چالوس- کرج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
179 طراحی تقاطع براساس ویژگیهای رفتاری و عملکردی رانندگان مسن و پیشنهاد ملاحظات طراحی هندسی برای ارتقاء ایمنی تقاطع (مطالعه موردی:استان سمنان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
180 طراحی چارچوب ارزیابی اولویت های مسافرین برای استفاده از خدمات اتوبوسرانی تندرو(مطالعه موردی خط پایانه خاوران- پایانه آزادی تهران) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
181 طراحی حاشیه ی راههای برون شهری باهدف افزایش بخش پذیری راه دربرابرخطای انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
182 طراحی سامانه مدیریت تعمیرات و نگهداری پیاده روها با هدف ارتقای ایمنی عابرین پیاده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
183 طراحی سیستم مدیریت بحران در شبکه معابر شهری با ایجاد مدل اولویت بندی بازگشایی مسیر بعد از زلزله (مطالعه موردی: تهران، منطقه22) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
184 طراحی مدل ارزیابی اثرات اقتصادی حاصل ازطرح های ارتقاء ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
185 طراحی مدل بهنگام زمانبندی خطوط حمل و نقل همگانی با هدف عملکرد یکپارچه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های صنعت سیمان و بتن و دومین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
186 طراحی مدل بهینه ارتقاء ایمنی راه ها (مطالعه موردی: راه های استان تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
187 طراحی مدل پیش بینی جریان ترافیک در راه های خارج شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای افق کوتاه مدت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
188 طراحی مدل پیش بینی هزینه ی تصادفات بر پایه ی روش تمایل به پرداخت با هدف ارتقا ایمنی راه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
189 طراحی مدل ترکیبی اولویت بندی اتصال شهرهای حومه ای از طریق سیستم ریلی به کلانشهرها با استفاده از مدل ANP و آنالیز هزینه فایده (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
190 طراحی مدل تصادفات عابرین پیاده در تقاطع ناشی از حرکت گردش به راست وسایل نقلیه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
191 طراحی مدل تصادفات عابرین پیاده در تقاطع ناشی از حرکت گردش به راست وسایل نقلیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
192 طراحی مدل جریان ترافیک در گلوگاه های معابر شریانی برون شهری بر اساس روابط اساسی سرعت - چگالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
193 طراحی مدل دینامیک رانندگی اتوبوس با استفاده از داده های کلان در حمل و نقل عمومی شهری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
194 طراحی مدل شناسایی و اولویت بندی راه های دسترسی به استان مازندران براساس شاخص های تاثیرگذار ایمنی با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
195 طراحی مدل عملکرد ترافیک در راه های دو خطه دو طرفه بر اساس شاخص شدت تصادفات (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
196 طراحی مدل فاصله عبور برای عابرین پیاده در گذر عرضی از معابر چند خطه درون شهری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
197 طراحی مدل قیمت گذاری بهینه پارکینگ در شبکه های معابر شهری بر اساس اطلاعات زمان اشغال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
198 طراحی مدل قیمت گذاری پارکینگ حاشیه ای در محدوده ی مرکزی شهر بر اساس روش تعادل عرضه و تقاضامطالعه موردی : محدوده منطقه 10 تهرانبر اساس روش تعادل عرضه-تقاضا (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
199 طراحی مدل قیمت گذاری پارکینگ حاشیه ای در محدوده ی مرکزی شهربر اساس روش تعادل عرضه و تقاضا مطالعه موردی : محدوده منطقه 10 تهران بر اساس روش تعادل عرضه تقاضا (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
200 طراحی مدل و قیمت گذاری جابه جایی بار و کالا در ناحیه تجاری مرکز شهر (مطالعه موردی: بازار بزرگ تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
201 طراحی مدل های تحلیل عملکرد میدان های شهری چند خطه با استفاده از روش شبیه سازی AIMSUN (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
202 طراحی مکانسیم اجرای سیستم ممیزی ایمنی راه ها در ایران و دستاورد های آن (مطالعه موردی محور تهران_قم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
203 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیرساخت های ایمنی و موارد اضطراری در آزادراهها (مطالعه موردی: آزادراه تهران پردیس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
204 کاربرد GIS در تجزیه و تحلیل تصادفات جاده ای (مطالعه موردی جاده تهران- قشم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
205 کاربرد سامانه هوشمند اطلاع رسانی سفر و امکان سنجی پیاده سازی آن در کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
206 کاربری اراضی و نقاط حادثه خیز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
207 کالیبراسیون مدل های شبیه سازی شده با استفاده از نرم افزار Aimsun (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
208 کاهش تصادفات جاده ای ناشی از تخلفات رانندگان با استفاده از سیستم هشدار دهنده انحراف از مسیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
209 متدولوژی اولویت بندی مکان های پرحادثه ازاد راه های برون شهری راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی:ازاد راه تهران-ساوه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
210 مدل ارزیابی استفاده از پل های عابرپیاده بر اساس شاخص های تاثیرگذار عابرین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
211 مدل ریاضی تصادفات تونلهای واقع دربزرگراه های شهری مطالعه موردی تونل رسالت شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
212 مدلسازی استفاده از کمربند ایمنی براساس مشخصات راننده، کارکرد خودرو و نوع مسیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
213 مدلسازی سری زمانی مجروحین و متوفیات حوادث تصادفات جاده ای ایران با MA, AR, ARMAرویکردهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
214 مدلسازی عوامل موثر در تصادفات فوتی ازاد راه های برون شهری بر اساس ریسک فاکتورهای عامل انسانی و وسایل نقلیه (مطالعه موردی: استان اصفهان ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
215 مدلسازی کرایه حمل کالا در شبکه حمل ونقل جاده ای با رویکرد افزایش قیمت سوخت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
216 مدلی برای بررسی تاثیر فواصل قوس های افقی در تصادفات راههای دو خطه برون شهری - مطالعه موردی محور کرج چالوس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
217 مدلی برای بررسی تأثیر فواصل قوس‌های افقی در تصادفات راه‌های دو خطه برون شهری (مطالعه موردی محور کرج - چالوس) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
218 مدیریت سرعت در راه های دوخطه ، با استفاده از مدل لوجیت چند جمله ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
219 مطالعه مورد-شاهد از سلسله مطالعات اپیدمیولوژی حوادث ترافیکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
220 مطالعه وتحلیل خصوصیات جریان ترافیک در ترددهای ناهمگن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
221 مطالعه هم گروهی از سلسله مطالعات اپیدمیولوژی حوادث ترافیکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
222 معرفی خط ویژه موتورسوار در تقاطعات چراغدار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
223 مقایسه روش های تعیین نقاط پرتصادف جاده ای و معرفی مناسب ترین روش برای ایران مطالعه موردی محور گچساران بهبهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
224 مقایسه نتایج مدلهای ظرفیت میدان تک خطه و انتخاب مناسب ترین مدل برای ایران با استفاده ازشبیه سازی میکروسکوپیک - مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
225 مقایسه و اثرسنجی روش های شناسایی نقاط پرتصادف بر اساس عملکرد ترافیکی راه های برون شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
226 میزان تاثیر پل های عابر پیاده بر آلودگی هوا به وسیله شبیه سازی کامپیوتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
227 میزان تاثیر پل های عابرپیاده بر آلودگی هوا به وسیله شبیه سازی های کامپیوتری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
228 نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی با کارکرد ارزیابی شبکه حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
229 نقش سیستمهای حمل و نقل هوشمند در اصلاح نقاط حادثه خیز مطالعه موردی محور کرج-چالوس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران