پروفسور ابوالفضل رنجبرفردوئی

پروفسور ابوالفضل رنجبرفردوئی استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:بیابان زدائی

پروفسور ابوالفضل رنجبرفردوئی

Prof. Abolfazl Ranjbar Fordoei

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:بیابان زدائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر غبار اتمسفری روی برخی ویژگی های بیوشیمیایی و بیوفیزیکی برگ درخت پسته (Pistacia vera L.)؛ مطالعه موردی باغات پسته کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 8، شماره: 3
2 اثر کبالت خاک بر برخی شاخص های رشد لوبیا چیتی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 1
3 ارزیابی پتانسیل خطر بیابان زایی در منطقه جازموریان با استفاده از معیار فرسایش (آبی- بادی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
4 ارزیابی پویایی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از داده های ماهواره ای MODIS ( ۲۰۰۰-۲۰۱۵) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 3
5 ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت مناطق به بیابان زایی با استفاده از روش ESAs (پژوهش موردی: دشت یزد- اردکان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
6 بررسی تغییرات محتوی رنگدانه های فتوسنتزی، پارامترهای فلورسنس کلروفیلی و عناصر غذایی در گیاه اشنان (Seidlitzia rosmarinus L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 13
7 بررسی حساسیت اکوریجن های استان لرستان به بیابان زایی در چارچوب ارزیابی چرخه حیات (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 1
8 بررسی روند تغییرات زمانی- مکانی پوشش گیاهی و واکنش آن به عوامل محیطی در شمال استان فارس، ایران (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 11، شماره: 4
9 تاثیر تنش های شوری و خشکی بر رشد و جوانهزنی زیره سیاه (Bunium persicum Boiss) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
10 تجمع افتراقی عناصر غذایی، عوامل بیوشیمیایی و محتوی رنگدانه های فتوسنتز ی در برگ نهال های بادام [Prunus dulcis D. Webb] در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 4
11 تحلیل پتانسیل تابشی خورشید در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی با استفاده از داده های دورسنجی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 107
12 تعیین پتانسیل گیاهان شورپسند به عنوان منبع روغن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
13 تعیین کمی سلامت پوشش گیاهی بر اساس قابلیت بازگشت پذیری (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 4
14 کاربرد شاخص های کلروفیل فلورسنس در ارزیابی عملکرد دستگاه فتوسنتز کننده پسته خنجک (Pistacia Khinjuk L. ) تحت تنش همزمان شوری و خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 6، شماره: 19
15 مدل سازی فرسایش پذیری خاک در منطقه خور و بیابانک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 3
16 مدلسازی آماری گرد و غبار استان اصفهان با استفاده ازمدل رگرسیون پوآسن آماسیده صفر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 3
17 مطالعه کیفی قابلیت بازگشت پذیری پوشش گیاهی در پاسخ به تغییرات بلند مدت بارش (مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبریز نمکزار خواف، استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرغلظت های مختلف کبالت خاک بر تراکم کلروفیل هایb ،a کلروفیل کل در لوبیا چیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
2 ارزیابی پوشش گیاهی خاکریزی های سیلاب گیر و غیر سیلاب گیر آبخوان بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
3 بررسی پدیده گرد و غبار در شهرستان اهواز با استفاده از مدل Hysplit (دوره آماری 2013-2005) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
4 بررسی تاثیر تجمع گردوغبار بر روی میزان کلروفیل و کارتنوئید برگ گیاه سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum Bunge) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
5 بررسی تاثیر میزان اسیدیتی آب آبیاری در گیاهچه قره داغ Nitraria schoberi L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
6 بررسی تاثیر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر روی محتوای رنگدانه ای ومیزان پروتیین گیاه توت روباهی (Potrium sanguisorba L.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
7 بررسی تغییرات پوشش گیاهی در دشت جیرفت با استفاده از تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
8 بررسی سازگاریهای گیاه اشنان در برابر پدیده تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
9 بررسی مطالعات صورت گرفته تشخیص و پایش طوفان های گرد و غباری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
10 بررسی مقاومت به تنش شوری گونه ی اشنان جهت اصلاح خاکهای شور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 بررسی منشاء، علل و عوامل ریزگردها و اثرات آن بر گیاهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
12 بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
13 پایش تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده بیستون (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
14 تجمع افتراقی یون ها و محتوی رنگدانه های فتوسنتز کنندهدر برگ نهال های بادام [Prunus dulcis D. Webb] علیه تنش شوری حاصل از کلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
15 تحلیل آماری پدیده گرد و غبار در استان لرستان (دوره آماری 2010-2001) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
16 تحلیل دوزمانه تغییرات پوشش گیاهی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای مودیس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
17 جریان باد و آیرودینامیک تپه های برخانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
18 ردیابی مسیر گرد و غبار در غرب استان کرمانشاه با استفاده از مدل HYSPLIT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
19 مدلسازی اکولوژیکی رفتار بیابان (مطاله موردی: حوضه کویر حاج علی قلی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
20 نقش تجمع اسمولیت های سازگار و تنظیم اسمزی در تحمل خشکی در گیاه قره داغ (NitrariaschoberiL.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری