دکتر احمد صالحی کاخکی

دکتر احمد صالحی کاخکی  استاد گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دکتر احمد صالحی کاخکی

Dr. Ahmad Salehi kakhki

استاد گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation of the Impact of Baghdad and Seljuk Miniature Painting Schools on Minai Wares (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 7، شماره: 1
2 Preliminary Metallurgical Investigation of Copper-Based Artifacts at Tepe Sagzabad in Qazvin Plain, Iran (۱۵۰۰-۸۰۰ BC) (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 1، شماره: 2
3 The Holy Shrine of Imamzadeh Qasim and Zayd in Azna, Lorestan, Iran (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی و باستان سنجی دوره: 1، شماره: 2
4 بازشناسی (زمان و مکان تولید) تنگ زرین فام منسوب به کاشان کاخ اختصاصی نیاوران بر اساس نظریه سبک شناسی سفال زرین فام الیور واتسون (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 13، شماره: 2
5 بررسی مواد، مصالح و تکنیک های ساخت بخورسوزهای فلزی دوره سلجوقی ناحیه خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 17
6 بررسی مولفه های معماری اسلامی دوره ایلخانان از دریچه تاریخ اجتماعی (دوره ایلخانیان: معمار و صنف معماری، ناظر صنف، حامیان و بانیان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
7 بررسی نقوش سفالینه های مینایی ساوه در سده های ششم و هفتم هجری قمری براساس نمونه های موزه متروپولیتن (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 2، شماره: 6
8 بررسی و بازخوانی انتقادی کتیبه های مناره فیروزآباد ترشیز (بردسکن) و تاریخ گذاری بنا (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 31، شماره: 2
9 پایگاه فرهنگی قلعه جص و کنشت مجوسان در سده های نخستین اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 2
10 پژوهشی بر تزیینات معماری دوره غزنوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 9، شماره: 4
11 پژوهشی بر شناخت مجموعه ارسلان جاذب در دوره غزنوی در سنگ بست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 4
12 تاریخ گذاری محراب های مسجد کوچه میر نطنز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 10
13 تبیین نظام هندسی چپیره گنبد سرخ مراغه در قیاس با الگوی رایج چپیره های سلجوقی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 57
14 تحلیلی بر نقش زلزله در متروکسازی استقرارهای شاخص دشت میمه (اصفهان) در صدر اسلام (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 47
15 تصویر گری براق در هنر سفالگری ونگارگری دوره اسلامی با تاکید بر معراج پیامبر (ص) (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 2، شماره: 5
16 چالش های فرهنگی کمبود قلم های فارسی مناسب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 42
17 زیستگاه های کوچ نشینی کهگیلویه در دوران اسلامی (مطالعه موردی محوطه دلی یاسیر) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 6، شماره: 2
18 شناسایی و توصیف سنگ قبر خواجه علاءالدین علی صانعی باخرزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 4
19 فناوری معرق های گچی تخمه گذاری در تزیینات معماری دوره صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 2
20 مستندنگاری سفال های گلابه ای منقوش رنگارنگ روی زمینه سفید(نمونه موردی موزه بنیاد مستضعفان تهران)* (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 6، شماره: 17
21 مطالعه تزیینات گچبری آرامگاه میرزبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 10، شماره: 1
22 مطالعه جایگاه اشعار فارسی در سفال زرین فام سده های میانه کاشان (با نگاهی به آثار موزه آبگینه و سفالینه های ایران) (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 13، شماره: 1
23 مطالعه و تحلیل عوامل شکل گیری، کارکرد و اهمیت قلاع و دژهای دفاعی کوره ارجان از صدر اسلام تا پایان سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 4، شماره: 1
24 معرفی دوازده گونه از آرایه های گچی در تزئینات معماری دوران اسلامی ایران براساس شگردهای فنی و جزئیات اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 3، شماره: 1
25 معرفی و گونه‌شناسی تزیینات هندسی در آرایه‌های معماری گنبد سلطانیه (علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 9، شماره: 17
26 نگاهی به مرمت های انجام شده در کتیبه های نوشتاری آثار معماری دوره اسلامی ایران از دیدگاه مبانی نظری مرمت و مبانی هنرهای تجسمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 9، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ابهامات در عملکرد و معماری عمارت خورشید در متون تاریخی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 بررسی پوشش قلع و ترکیبات بین فلزی در ظروف مسی قلع اندود تاریخی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
3 بررسی و مطالعه تطبیقی سه نمونه از سفال منقوش زیر لعابی آرشیو موزه چهلستون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 بررسی و مطالعه سفال های گونه نقاشی زیر لعاب آرشیو موزه چهلستون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
5 بررسی و مطالعه سه نمونه سفال زرین فام متعلق به موزه چهلستون اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
6 پژوهشی باستان شناختی در خصوص تاریخ و معماری گنبدهای مضرس در معماری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
7 تحلیل نمونه هایی از نقوش انسانی بر سفالینه های مینایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
8 تعامل کتیبه ها با تزیینات گیاهی و هندسی در محراب های گچبری قرن هشتم هجری در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
9 تقدس آب درباورآئین یارسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
10 سیر تحول و تاریخگذاری نسبی مسجد جامع کفران بر اساس شیوه تطبیقی و تحلیل معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
11 شناخت و معرفی برجهای کبوتر ناحیه شرق اصفهان اژیه تا ورزنه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
12 معرفی آب انبارهای شرق اصفهان اژیه تاورزنه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
13 معرفی و بررسی سیر تحول دو اثر تاریخی از قرون اولیه اسلامی در روستای طهمورثات اصفهان مسجد طهمورثات و امام زاده شاه سید علی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
14 مکان یابی ایالت قومس بر اساس منابع تاریخی و داده های باستان شناسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران