دکتر رائد فریدزاده

دکتر رائد فریدزاده استادیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رائد فریدزاده

Dr. Raed Faridzadeh

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.