میرنریمان یوزباشی

 میرنریمان  یوزباشی

میرنریمان یوزباشی

Mir Nariman Yozbashi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.