دکتر سیده عاطفه حسینی

دکتر سیده عاطفه حسینی دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر سیده عاطفه حسینی

Dr. Seyed Atefeh Hosseini

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی بهترین دوره پایه انتخابی مدل های GCM برای تعیین متغییرهای هواشناسی ایستگاه بیرجند در دوره های آتی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
2 انتخاب بهترین مدل تغییر اقلیم در برآورد متغیرهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 10، شماره: 37
3 بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان براساس ناحیه پروتیین پوششی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
4 ردیابی و مقایسه فیلوژنتیکی جدایه های زعفران و گوجه فرنگی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 2
5 شناسایی مولکولی میزبان های علفی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
6 شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر جدایه های .Bacillus spp در بیوکنترل ویروس موزاییک یونجه (Alfalfa mosaic virus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
2 ارزیابی خطرات گیاهان تراریخته و مقاوم به ویروس (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
3 استفاده از نانو ذرات ویروس های گیاهی در پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
4 اولین گزارش از بررسی و ردیابی ویروس موزاییک شدید زنبق( Iris (severe mosaic virus از استانهای خراسان جنوبی و رضوی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
5 اولین گزارش از وقوع فیتوپلاسمای گروه 16SrXI عامل زردی و قرمزی انگور در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
6 بررسی وضعیت آلودگی برخی ارقام سیب زمینی به ویروس S سیب زمینی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
7 جمینی ویروس ها و راهکارهای کنترل جهانی آنها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
8 ردیابی دو ویروس مولد موزاییک در مزارع ذرت جنوب استان کرمان به روش مولکولی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
9 ردیابی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
10 ردیابی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در مزارع زعفران استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
11 ردیابی ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus) از گیاه زعفران در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
12 ردیابی ویروس موزاییک شلغم از علف هرز ناخنک در مزارع زعفران خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
13 شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک شلغم (TuMV) در مزارع کلزا استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
14 شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک شلغمTuMV در مزارع کلزا استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
15 شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک گل کلمCaMV در مزارع کلزا استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
16 کاربرد پروتئین های با منشا ویروسی در ایجاد گیاهان مقاوم به ویروس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
17 مدلسازی ساختار سوم پروتئین پوششی ویروس کوتولگی گندم بر اساس توالی های همولوگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی