دکتر محمد خراشادی زاده

دکتر محمد خراشادی زاده دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

دکتر محمد خراشادی زاده

Dr. Mohammad Khorashadizadeh

دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندازه نادرستی پویایی چندکی بین دو متغیر گذشته عمر (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 12، شماره: 2
2 برآورد قابلیت اعتماد تنش-مقاومت در سیستم های منسجم بر اساس توزیع نمایی (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 17، شماره: 1
3 برآورد قابلیت اعتماد در یک مدل n۱ تنش− n۲ مقاومت در توزیع نمایی معکوس (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 16، شماره: 2
4 پیش بینی اضطراب وجودی با عملکرد شغلی، با توجه به نقش میانجیگری استرس شغلی (مورد مطالعه: معلمان متوسطه شهر بیرجند) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 2، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و مدیریت زمان کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
2 بررسی تاثیر آمیخته خدمات پس از فروش بر تصویر ذهنی برند مشتریان در پارکهای آبی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
3 بررسی عناصر آمیخته بازاریابی در سرزمین موج های آبی مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
4 بررسی وضعیت اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
5 بررسی وضعیت عوامل سازمانی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
6 بررسی وضعیت عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
7 پیش بینی اضطراب وجودی با عملکرد شغلی، با توجه به نقش میانجیگری استرس شغلی (مورد مطالعه: معلمان متوسطه شهر بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره