دکتر علی ویانی

دکتر علی ویانی

دکتر علی ویانی

Dr. Ali Viani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی میزان مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی مورد کشت در استان آذربایجان شرقی در برابر نژاد یک قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 3
2 بررسی تطبیقی زوجیت از دیدگاه قرآن و علوم تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 25، شماره: 89
3 تاثیر افزایش دی اکسیدکربن و دما بر روی برخی عوامل همه گیری شناختی در قارچ Cochliobolus sativus عامل بیماری لکه برگی گندم (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 1
4 کاربرد پرایمینگ بذور عدس به صورت آبی، زیستی و با مواد القا کننده مقاومت در مدیریت بیماری پژمردگی فوزاریومی در شرایط آزمایشگاهی، گلخانه ‎ای و مزرعه ‎ای (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 4
5 مهار بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی با کاربرد سیلیکون، نانو ذرات سیلیکون و باکتری آنتاگونیست Bacillus methylotrophicus در شرایط گلخانه‎ ای (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی میزان مقاومت و حساسیت چند رقم سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) دربرابر قارچ Alternaria alternata عامل بیماری بلایت زودرس (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 استفاده از برخی مواد القا کننده مقاومت برای کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی به عنوان روشی سالم و دوستدار محیط زیست در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
3 استفاده از برخی مواد القا کننده مقاومت برای کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی بهعنوان روشی سالم و دوستدار محیط زیست در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
4 تاثیر افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم جهانی بر شدت بیماری لکه قهوه ای گندم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
5 تاثیر پرایمینگ زیستی بذور نخود (.Cicer arietinum L) با استفاده از باکتری های آنتاگونیست در بهبود خصوصیات رشدی گیاهچه ها و کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی در مقایسه با کاربرد قارچ کش رورال تی اس (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 تاثیر پیش تیمار آبی، هورمونی و زیستی بذور نخود در بهبود خصوصیات رشدی بذور و گیاهچه ها در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
7 کاربرد باکتریهای آنتاگونیست در مهار زیستی پژمردگی فوزاریومی نخود و عدس با روش پرایمینگ بذور و مقایسه آن با کاربرد قارچکش رورال تی اس (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
8 کاربرد قارچ مایکوریز و باکتری آنتاگونیست در بهبود خصوصیات رشدی و افزایش مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در گیاهان گوجه فرنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
9 کاربرد قارچ مایکوریز و باکتری آنتاگونیست در بهبود خصوصیات رشدی و افزایش مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در گیاهان گوجه فرنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
10 مدیریت زیست سازگار بیماری شانکر رایزوکتونیایی سیب زمینی با کاربرد مواد القا کننده مقاومت و باکتری های آنتاگونیست (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 مدیریت زیست سازگار پژمردگی فوزاریومی نخود با پرایمینگ آبی، هورمونی و زیستی بذور در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
12 مهار زیستی بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای با کاربرد باکتری آنتاگونیست Bacillus methylotrophicus و سیلیکون و نانو ذرات سیلیکون (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت