دکتر سید محمد خراشادیزاده

دکتر سید محمد خراشادیزاده استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر سید محمد خراشادیزاده

Dr. Seyed Mohammad Khorashadizadeh

استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فشار کوانتمی و پتانسل بوهم در ناپایداری دو جریانی در پلاسمای فلزی طلا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما
2 اثر گرانش بر امواج پیچشی ساختارهای پلاسمایی تاج خورشید (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
3 اثر میدان مغناطیسی خارجی بر تابش امواج E حاصل از یک ستون پلاسمایی در حد طول های بلند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما
4 اثر میدان مغناطیسی در شتاب دادن ذرات غبار توسط بیم یونی انرژی پایین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما
5 اثرا برخوردی و حرارتی یون در برهمکنش پلاسماهای متقابل کم یونیزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما
6 امواج سالیتاری الکترون صوتی در پلاسما با الکترونهای غیر حرارتی با استفاده از توزیع سالیس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
7 بر هم کنش بیم یونی با پلاسمای مغناطیده در فرکانس های پایین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما
8 بررسی ناپایداری اتلافی در برهم کنش بیم یونی با پلاسمای همسانگرد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
9 پاشندگی امواج غبار یون صوتی در پلاسمای غباری ناهمگن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
10 رابطه پاشندگی و نرخ رشد ناپایداری دو جریانی نوسانی در یک پلاسمای سرد غیر برخوردی در حضور یون های منفی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما
11 ناپایداری رشته ای شدن در پلاسما ماکسولین با دو پرتو متقابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما
12 ناپایداری رشته ای شدن موج صوتی - غباری حامل جریان در پلاسمای برخوردی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
13 نقش پوزیترونها در ناپایداری های یونی سیکلوترونی الکترواستاتیک در رژیم برخوردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما