دکتر شیرزاد خزایی

دکتر شیرزاد خزایی استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر شیرزاد خزایی

Dr. Shirzad Khazaei

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 حزب دموکرات و استیضاح فرمانفرما در مجلس سوم شورای ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تحلیل نقش انگلیس در انعقاد معاهده 1937 ایران و عراق (با تأکید بر مسأله اروند رود) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
2 بررسی و تحلیل نقش منصب صدر در اداره موقوفات عصر صفوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی