دکتر محمد حسین خسروی

دکتر محمد حسین خسروی استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

دکتر محمد حسین خسروی

Dr. Mohammad Hossein Khosravi

استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج مرزهای داخلی چشم انسان با استفاده از الگوریتم تقریب مرز اشیاء مبتنی بر نگاشت خودسازمانده تطبیقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 استخراج نقاط آغازین مناسب جهت تخمین اولیه منحنیهای رشدیابندهبا کمک میدان بردار گرادیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
3 تعیین محدوده سنی گوینده به کمک صدا با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
4 روشی کارآمد جهت تقطیع مستقیم نواحی چشمی با استفاده از عملگرهای مورفولوژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
5 یک مدل جدید مبتنی بر محور میانی برای توصیف اجزای چشم انسان در تصویر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش