آقای دکتر ابوالقاسم نوری

دکتر ابوالقاسم نوری استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(واحد خوراسگان)

آقای دکتر ابوالقاسم نوری

Dr. Abolghasem Nouri

استاد گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(واحد خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالقاسم نوری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نقش ویژگی های شخصیت در پیش بینی نشانگان وانمودگرایی و افسردگی در نوجوانان دختر بزهکار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 4
2 بی نزاکتی در محیط کار و قصد ترک شغل با توجه به نقش میانجی گری عدالت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 4
3 پیش بینی تمایل به ترک شغل کارکنان براساس عوامل فردی، شغلی و سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 2
4 پیش بینی رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان بر اساس همدلی و بخشودن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 4
5 تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 9
6 تعیین نقش نیاز به شناخت و خودکارآمدی پیش آموزشی در پیش بینی انگیزش یادگیری داوطلبان دور ههای آموزشی مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
7 رابطه ابعادعدالت سازمانی بااعتمادبه سازمان و سرپرست درکارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 39
8 رابطه انگیزه پیشرفت و سرسختی روا نشناختی با هیجان خواهی و مسؤولیت پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 36
9 رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت مدیران وسرپرستان با رفتارهای مدنی سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 2
10 رابطه تعارض کار خانواده با عدالت سازمانی،تعهد سازمانی و سرزندگی، با توجه به نقش برنامه کاری اقماری و غیراقماری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
11 رابطه سلامت، تنش و نگرش به شغل و وضعیت مالی افراد در پذیرش مشاغل میانی در میان افراد بازنشسته با توجه به متغیرهای سن و تحصیلات (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 1
12 ساخت و اعتباریابی مقیاس نشانگان در آستانه بازنشستگی در افراد در آستانه بازنشستگی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 34
13 ساخت و روان سنجی مقیاس مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 9
14 ساختار عاملی فضیلت سازمانی و نقش رفتارشهروندی سازمانی در آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 4
15 طراحی الگوی شایستگی مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 14
16 طراحی و اجرای کانون ارزیابی ارتقایی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 3
17 مقایسه تأثیر آموزش فردی و مهارت های گروهی فرزندپروری بر رضایت از زندگی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 4
18 مقایسه روان رنجوری وویژگیهای جمعیت شناختی شوهران همسرآزار و غیرهمسرآزار شهراصفهان ازدید همسران آنان درسال 1386 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 39
19 مقایسه ی نگرش مذهبی و شدت ایمان مذهبی در دانش آموزان و دانشجویان دختر شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 2، شماره: 3
20 میزان فرسودگی شغلی و خشنودی شغلی پزشکان جراح عمومی و متخصص داخلی شهراصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
21 نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در رابطه بین خودپنداره مزمن کارکنان با رضایت آنها از نتیجه، سرپرست و مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رفتارهای ناایمن و بررسی ارتباط آن ها با استرس شغلی و ویژگی های جمعیت شناختی در کارکنان پروژه های اجرایی شرکت گاز استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
2 آیا رفتارهای مدنی سازمانی کارکنان می تواند عملکرد شغلی آن هارا پیش بینی کند؟ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی
3 اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در کاهش افسردگی زنان مطلقه شهراهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
4 ارتباط ویژگیهای جمعیت شناختی باسبک رهبری وظیفه گرا انسان گرا ویژگیهای شخصیتی و رفتارشهروندی سازمانی OCB مدیران و سرپرستان کارخانه های اسپاهان کوشا و فولادحجم اصفهان درسال 1388 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
5 بررسی رابطه بین رفتار یاری رسانی و ویژگی های شخصیتی دواطلبان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و افراد عادی در شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
6 بررسی نقش میانجی تناسب فرد - سازمان دررابطه میان انگیزه ارائه خدمات دولتی بارضایت شغلی دربین کارکنان یک شرکت دولتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
7 پیش بینی نیت ترک شغل براساس محدودیت های سازمانی فرسودگی شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی بزرگ در شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی
8 تدوین سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس تحلیل شغل فردمحور (مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق استان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
9 تعیین رابطه متغیرهای جمعیت شناختی و منبع کنترل برشکایات روان تنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)
10 رابطه ابعاد کیفیت خدمات با نیت رفتاری مشتریان صنعت بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
11 رابطه بین استرس شغلی و گرانباری شغلی با فرسودگی شغلی درپرستاران بیمارستانهای شهراصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
12 رابطه بین جو روانشناختی با رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به سازمان و رفتارهای مدنی سازمانی معطوف به همکاران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
13 رابطه بین فشارزاهای سازمانی بامیل به ماندن درشغل کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گازآغاجاری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
14 رابطه حمایت سازمانی، رضایت شغلی وتعهدسازمانی باعملکرد شغلی درمدیران بومی وغیربومی سازمانهای دولتی استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
15 رابطه رهبری خدمتگزارباتعهدسازمانی و مولفه های آن درکارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
16 رابطه ساده و ترکیبی ویژگی های شخصیتی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک واحد صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
17 رابطه ی میان ویژگیهای شغل وشرایط محیط کاربااسترس شغلی ورضایت شغلی کارکنان کارخانه گلسارفارس(شیراز) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران
18 طراحی سیستم ارزیابی عملکرد اساتید و تحلیل روانشناختی - سیستمی متغیرهای دخیل در آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
19 فرانوگرایی در رهبری : رهبری خود خواه یا رهبری خدمتگزار ( نظریه ها ، مفاهیم و کاربردها ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
20 مقایسه بعدروانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان با افراد سالم شهراصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)
21 نگرش مدیران نسبت به مناسب سازی معابر معلولین و موانع فرهنگی -اجتماعی اجرای طرح (مورد مطالعه شهر اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی