دکتر حسین اکبری

دکتر حسین اکبری دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین اکبری

Dr. Hosein Akbari

دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری در شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 18، شماره: 1
2 استراتژی های بقا در شرایط فقر، در میان افراد کم برخوردار شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 1
3 بررسی بیگانگی از مدرسه و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 11، شماره: 46
4 بررسی تاثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
5 بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 3
6 بررسی دیدگاه غرفه داران از کیفیت امکانات و خدمات رفاهی در پایانه های مسافربری برون شهری مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 5
7 بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 3
8 بررسی گرایش به مصرف کالاهای خارجی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر رسانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 73
9 بررسی مکانیسم های تاثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه اقتصادی: یک مطالعه طولی- ملی (۱۹۹۰-۲۰۱۴) (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی وضعیت و ابعاد سازنده هویت ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
11 بررسی وضعیت و ابعاد سازنده هویت ملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
12 برساخت معنایی طرد اجتماعی در میان افراد کم برخوردار شهر مشهد (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 12، شماره: 2
13 تاملی جامعهشناختی در تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 1
14 تأثیر گفتمان فرهنگی‌سیاسی غالب بر شبکه نشر ادبیات داستانی: موردپژوهی نتایج تأثیر گفتمان اصلاحات بر شبکه نشر رمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 52، شماره: 4
15 تحلیل تطبیقی عوامل موثر بر قانونگریزی و قانونشکنی در استانهای ایران مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 4
16 تحلیل جامعه شناختی اقتصاد غیررسمی در حاشیه شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 18، شماره: 2
17 تحلیل فازی بسترهای اجتماعی توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 4
18 تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی براساس جایگاه نخبگان استان ها در ساختار سیاسی معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 9، شماره: 1
19 تعیین کننده های اجتماعی موثر بر رفتار تشخیصی بیماری در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 15، شماره: 3
20 تعیین کننده های اجتماعی-اقتصادی موثر بر رفتاردرمانی در مبتلایان به سرطان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 3
21 جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 5، شماره: 12
22 چگونگی شکل گیری روابط فرازناشویی زوجین (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 8، شماره: 28
23 حک شدگی اجتماعی قیمت در بازار ایران: مورد مطالعه بازار فرش دستباف (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 2
24 داغ ننگ؛ مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
25 رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 7، شماره: 14
26 رسانه و مصرف گرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 4، شماره: 2
27 روسپی گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 12
28 سنجش تساهل سیاسی و عوامل موثر بر آننمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 5، شماره: 18
29 شکل گیری اجتماع ملی (ملت) و دیالکتیک عاملیت و ساختار؛ به سوی یک نظریه جامعه شناختی در باب تغییرات اجتماعی کلان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 3
30 عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته (تحلیل نهادی تطبیقی ۱۰۰ کشور مبدا) (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 9، شماره: 72
31 عوامل متمایزکننده الگوهای انتخاب محل اقامت گردشگران داخلی در شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 2
32 فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه رضایت از سفر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 3
33 فراتحلیل پژوهش های سبک زندگی با تاکید بر میزان اثرپذیری از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان (بازه زمانی 1396 1380) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 94
34 فردگرایی در بازی های تلفن همراه؛ یک تحلیل نشانه شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 11، شماره: 1
35 مطالعه بسترهای اجتماعی ابتلا به اچ آی وی/ایدز با استفاده از استراتژی نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 2
36 مطالعه تطبیقی الگوهای زمانی تشکیل اجتماع ملی (ملت) و عوامل موثر بر آن در کشورهای در حال توسعه، مبتنی بر منطق فازی (دریافت مقاله) مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی دوره: 1390، شماره: 3
37 نظام ترجیحات شغلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 4، شماره: 9
38 نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 2
39 نهادگرایی تطبیقی: نوع شناسی ترتیبات نهادی کشورهای نخبه فرست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 18، شماره: 68
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوهای استفاده از فضای مجازی و ادراک از هویت (خود) در بین دانشجویان (نمونه موردی: دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت
2 امکان سنجی احداث مجتمع های ایستگاهی در مجاورت ایستگاه های قطار شهری مبتنی بر نظریه TOD (نمونه موردی خط یک قطار شهری مشهد) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
3 بررسی جامعه شناختی دایره همسرگزینی دختران در ارتباط با فضای مجازی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب های اجتماعی
4 تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
5 تحلیل جامعه شناختی رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 روش تحلیل شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی
7 شبکه های اجتماعی و کاریابی مرور انتقادی نظریه های کاریابی شبکه محور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
8 عوامل اجتماعی موثر برگرایش به روابط خارج از زندگی زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
9 کاربرد تفکر سیستمی در آموزش آسیب ها و مسائل اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
10 مروری بر جهان های مجازی با هدف ارتقای سبک زندگی ، نظم و امنیت (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
11 مطالعه کیفی نقش خانواده در تاخیر ازدواج دختران در آستانه تجرد قطعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مسائل و چالش های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی
12 مطالعه کیفی وضعیت دایره همسرگزینی دختران جوان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب های اجتماعی
13 معیارهای بازآفرینی نظام ارتباطی محلات سنتی باتاکید برطراحی مراکزمحله ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 نظریه توسعه حمل و نقل محور و معیارهای برای شناسایی و بررسی پتانسیل مراکز آن نمونه موردی خط یک قطار شهری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
15 نقش فناوری های جدید در گردآوری و تحلیل داده های پزشکی؛ مورد مطالعه: سامانه شبکه هوشمند تحقیقات اجتماعی (شهتا) (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران