دکتر مجتبی خلیفه

دکتر مجتبی خلیفه استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر مجتبی خلیفه

Dr. Mojtaba Khalifeh

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوسازی عملکرد سیستم مالی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی (شرکت تولیدکنندۀ شن و ماسه) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 1
2 اندازه گیری کارایی رقابت پذیری جهانی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب با استفاده از مدل دومرحله ای تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 3
3 اهمیت تاریخی دیوان لغات ترک محمود کاشغر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 22، شماره: 9
4 برآمدن ملوک بنی قیصر کیش (به روایت اسناد گنیزه و منابع دست اول) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی رویکردهای تاریخ نگاری ثعالبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 9، شماره: 1
6 بررسی ویژگی های تاریخ نگاری سبک خراسانی در دوره غزنوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 15، شماره: 1
7 تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش میانجی کیفیت ادراک شده و ارزش برند (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 25
8 تحلیل محتوا و هم واژگانی متغیرهای ابعاد عملیاتی و مالی زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 53
9 دارالفنون رضوی ایدهای برای مقابله با فعالیتهای هیئت تبشیری پرس بیتریان در مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 43، شماره: 87
10 شبیهسازی الگوی تاثیر اهرم مالی بر ارزش شرکت با رویکرد پویاییشناسی سیستمی (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع مس ایران) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 3
11 شبیهسازی قیمت سهام از منظر عوامل داخلی و خارجی موثر بر سیستم با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستمی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 4، شماره: 4
12 شبیه‏سازی و سیاست‏گذاری درونی و بیرونی مشکلات تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 2
13 طراحی زنجیره تامین با رویکرد یکپارچه سازی مالی و عملیاتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 2
14 کارآفرینی، یادگیریمحوری، بازارمحوری و فعالیتهای منابع انسانی در هتلهای چهار و پنج ستاره ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 33
15 مورخان عصر قاجار و روایت دساتیری از تاریخ ایران باستان (از آغاز دوره قاجار تا پیش از دوره مشروطه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 25، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اوضاع فارس در آستانه ى جنگ جهانى اول دوران زمام دارى مهدى قلى خان هدایت (دریافت مقاله) همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول
2 Investment model in knowledge management applying system dynamics approach (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
3 بررسی زمینهها و عوامل تاریخی تحول ادبی در ایران (از آغاز قاجار تاپایان پادشاهی ناصرالدین شاه) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
4 پیوند ادبیات و تاریخنگاری در ایر ان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
5 تقسیم آب و آب نگاری در سده های میانه تاریخ ایران: با تأکید بر رساله طریق قسمت آب قُلب ابونصر هروی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
6 طراحی و مدل سازی ظرفیت تحقیق و توسعه در شرکت های تولیدی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
7 مدل سازی پیش بینی تولید در چرخه عملیاتی شرکت با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
8 مدلسازی تاثیرات پیاده سازی تعاملات درونی و بیرونی نظام نگهداری و تعمیرات بر چرخه تولید و فروش با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 مدلسازی سیاست تقسیم سود با در نظر گرفتن چرخه عملیاتی و مالی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
10 وقف در مدارس نظامیه: از ظاهر دینی تا باطن سیاسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی