دکتر سیدمحمدرضا خلیل نژاد

دکتر سیدمحمدرضا خلیل نژاد استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند

دکتر سیدمحمدرضا خلیل نژاد

Dr. Seyed Mohammadreza Khalilnejad

استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ابعاد تمایز رابطه ناظر با منظر مثمر و منظر زینتی در باغ های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 7
2 بررسی ترجیح ها و میزان مشارکت جامعه دانشگاهی در کشاورزی شهری مورد مطالعه: منظر خوراکی دانشگاه سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 3
3 بررسی تطبیقی ویژگی های بصری، الگوهای هندسی و کاربرد گره چینی چوبی در خانه های تاریخی درمیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 21
4 بررسی کیفی توسعه ی پارک های شهری و بهینه سازی استفاده شهروندان از آن در بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 5
5 تبیین پدیدارشناسانه رفتار آب در شکل گیری نظام باغ سازی بیرجند با استفاده از مدل کیفی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 10
6 تزئین گرایی، آفت باغ های ایرانی میراث جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 11، شماره: 46
7 رویکرد محیط شناختی به اسطوره گرایی و خیال پردازی در باغ های دوره اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 7، شماره: 19
8 قابلیت سنجی باغ های تاریخی برای توسعه کشاورزی شهری در بیرجند (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 101
9 مطالعه رابطه فرهنگ بومی و تن پوش محلی با هدف مردم نگاری تاجمیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی رجشمار دوره: 2، شماره: 1
10 ملاحظات برنامه ریزی، ویژگی های فضایی و اصول طراحی منظر کشاورزی شهری مطابق با الگوی باغ ایرانی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 2
11 ویژگی های منظر چندعملکردی در باغ ایرانی (مطالعه موردی: میراث جهانی باغ اکبریه) (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 12، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیاء میراث» منظر خوراکی« باغ ایرانی با هدف توسعه کشاورزی شهری در ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
2 ارزیابی الگوی توسعه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 اصول طراحی منظر مثمر در باغ ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
4 الگوی بومی بهره وری و بهینه سازی مصرف آب در باغ های تاریخی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
5 بررسی سیر تحول کاشیکاری حرم مطهر رضوی از طریق مطالعه تطبیقی صحن انقلاب و کوثر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی-اسلامی
6 بررسی واقع نمایی تصاویر باغ و منظره در نگاره های نسخ خطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
7 بررسی ویژگیهای فضایی- معماری منظر کشاورزی در باغ ایرانی(مطالعه موردی: باغ های بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران
8 بیوگرافی منظر بیرجند (با تأکید بر جایگاه فضاهای بازو سبز شهری اوایل پهلوی تااواخر پهلوی) (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
9 جایگاه ارزیابی منظر در فرآیند برنامه‌ریزی و طراحی پارک‌های میان‌راهی، مطالعه موردی: ارزیابی منظر محدوده طراحی پارک میان‌راهی خور و اطراف آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
10 جایگاه متخصصین طراحی محیط و منظر در آموزش همگانی محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 دانشگاه‌های سبز ایران، پیشتازان در توسعه پایدار کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 درآمدی بر معرفی و کاربرد منابع انرژی پایداردر طراحی محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
13 دسترسی سلسه مراتبی به منظر مثمر و ثمره منظر در باغهای ایرانی شهر بیرجند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
14 طراحی منظر پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان بر پایه رویکرد کشاورزی شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
15 مرز خیال و واقعیت در باغ های اسطوره ای دوره اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
16 مفاهیم پایه در تلفیق کشاورزی در برنامه ریزی و معماری منظر شهری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
17 نقش آب و قنات در تحول منظر سرزمینهای تمدن اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
18 نقش مهندسی طراحی محیط در فرهنگسازی محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
19 هنرهای صناعی بومی و نقش آن در شکل دهی به عناصر معماری تزیینی در عمارت باغ اکبریه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران