دکتر محمد خنجری صادق

دکتر محمد خنجری صادق دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

دکتر محمد خنجری صادق

Dr. Mohammad Khanjari sadegh

دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.