دکتر محسن خورشید زاده

دکتر محسن خورشید زاده استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

دکتر محسن خورشید زاده

Dr. Mohsen Khorshid zadeh

استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 1، شماره: 2
2 اثربخشی طرح واره درمانی درکاهش فعالیت طرح واره های ناسازگاراولیه درزنان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 2، شماره: 6
3 تاثیر آموزش باورها وحالت فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 12، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرحواره درمانی بر فعالیت طرحوارههای ناسازگار اولیه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
2 اهمال کاری تحصیلی ونقش آن برطرح واره های ناسازگاراولیه وخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
3 بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و طرح واره های ناسازگاراولیه برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
4 بررسی نقش وجایگاه طرح واره های ناسازگاراولیه دراهمال کاری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
5 تحول درنظام آموزش فراگیر درآموزش وپرورش؛ نقطه ی عطفی در فراگیرشدن آموزش برای دانش آموزان بانیازهای ویژه (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
6 جایگاه سبک زندگی سالم درسبدتربیتی خانواده ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
7 خودکارآمدی تحصیلی ونقش آن درپیشگیری ازاهمال کاری تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 رابطه ادراک از سبکهای فرزندپروری با حساسیت اضطرابی دانش جویان دختر دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
9 شناخت جایگاه اهمال کاری تحصیلی و تاثیرآن برباورهای فراشناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
10 طرحوارههای ناسازگار اولیه و نقش آن دربهبودخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران