دکتر عباس غفاری

دکتر عباس غفاری دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

دکتر عباس غفاری

Dr. Abbas Ghaffari

دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادراک تباین صوتی در تجربه حرکت در فضاهای بازار تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 100
2 ارائه مدلی برای تبیین دیدگاه کل نگر در رابطه انسان و طبیعت در معماری با تکیه بر نگاشت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 36
3 ارزیابی کیفیت شنیداری صداگاه در میدان نقش جهان اصفهان با استفاده از بررسی طیف فرکانسی منابع صوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 5
4 The effects of muqarnas and mortar joints on the acoustic quality of the jaame mosque of yazd (دریافت مقاله) دوفصلنامه مبانی نظری و کاربردی علم آکوستیک و ارتعاشات دوره: 6، شماره: 1
5 بررسی تطبیقی جایگاه انسان در معماری با رویکرد معرفتی از منظر تعقل در مساجد تاریخی و معاصر شهر تبریز (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی فضای شنیداری شهر تبریز از آغاز دوره ی قاجار تا مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 10، شماره: 40
7 بررسی کیفیت شنیداری فضای شهری با استفاده از تکنیک صداپرسه مطالعه موردی: خیابان امام خمینی تبریز (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 16، شماره: 3
8 بهینه سازی عملکرد آکوستیکی جذب کننده های صوتی با تاکید بر تناسبات و ارتفاع فضا(نمونه موردی:هنرستان زهرا مردانی آذر شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 1
9 بهینه سازی هندسه فضاهای معماری برای دستیابی به عملکرد حرارتی با استفاده از اثر ترمواکوستیک (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 3
10 تاثیر ویژگی های فضایی در مناظر صوتی سراهای بازار تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 6، شماره: 1
11 تبیین ارزیابی ذهنی مطلوبیت منظر صوتی بازار تبریز و اثرپذیری آن از تواتر و دلیل حضور افراد در بازار (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 3
12 تبیین رفتار آکوستیکی و کیفیت منظر صوتی راسته های بازار تبریز مبتنی بر ارزیابی های عینی و ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 39
13 تبیین کیفیت مناظر صوتی سراهای بازار تبریز بر اساس ارزیابیهای عینی و ذهنی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 9، شماره: 18
14 تحلیل تاثیر تغییرات حجمی بر رفتار آکوستیکی در مساجد؛ مطالعه موردی: مساجد تاریخی تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 2
15 تحلیل تاثیر چیدمان فضایی بر میزان آسایش آکوستیکی در واحدهای مسکونی آپارتمانی معاصر (مطالعه موردی: مسکن آپارتمانی شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 39
16 تحلیلی بر پارامترهای گونه بندی مساجد تاریخی شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 3، شماره: 1
17 شبیه سازی متغیرهای آکوستیکی به منظور رضایتمندی شنیداری در ایستگاه های مترو با استفاده از نرم افزار اودئون (نمونه موردی: مترو تهران، تبریز، اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 42
18 منظر صوتی مثبت در فضای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی دیوارنگاره های شهر تبریز مبتنی بر اصول سواد بصری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
2 آسیب شناسی دیوارنگاره های شهر تبریز مبتنی بر اصول سواد بصری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر روسیه، مسکو
3 ارتباط معماری و موسیقی محلی در توسعه گردشگری شهرها (مطالعه موردی: موسیقی عاشیقی در آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
4 ارزیابی پدافند غیرعامل با رویکرد معماری پایدار(نمونه موردی: خانه های قدکی،گنجه ای تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
5 ارزیابی طراحی مرکز استعدادها و توانایی های کودکان با رویکرد خلاقیت و نوآوری با استفاده از مدل معادلات ساختاری نمونه موردی : منطقه 5 تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
6 ارزیابی قابلیتهای فضای مجازی برای معرفی مناطق گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 ارزیابی کیفیت آکوستیکی مسجد جامع یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
8 ارزیابی نقش صوت در ارتقاء کیفیت محیط و نحوه استفاده شهروندان از فضا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
9 ارزیابی نقش صوت در ارتقاء کیفیت محیط و نحوه استفاده شهروندان از فضا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
10 ارزیابی نورروز دربازار تبریز (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
11 استفاده ازمدلسازی فضای سه بعدی با رویکردی تعاملی برای معرفی بناهای تاریخی و گردشگری مطالعه موردی خانه مشروطه تبریز (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
12 Computer Games for Dubbing Teaching: The dublor sho Game (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها
13 Urban Designing For The Aim Of English Language Learning (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
14 بررسی ادراک کودکان از فضاهای معماری ویژه آن ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
15 بررسی انواع روش های شبکه سیرکولاسیون و دسترسی در بخش بستری بیمارستان و ارائه مدل های سیرکولاسیون متناسب با نگرشی بر معماری محاسباتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
16 بررسی برندسازی برای مناطق گردشگری شهرستان خوی از طریق فضای مجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
17 بررسی تاثیر تفاوت های سنی بر کیفیت رفتار اجتماعی بازیکنان بازی های رایانه ای چندنفره اول شخص (دریافت مقاله) کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
18 بررسی تاثیر جلوه های صوتی و موسیقی متن بر غوطه وری بازیکن دربازی های اکشن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
19 بررسی تطبیقی کثرت دروحدت درگنبد مساجد و الگوواره های طبیعی نمونه موردی: گنبد مسجد شیخ لطف الله (دریافت مقاله) همایش بین المللی دین در آیینه ی هنر
20 بررسی تکنولوژی محوری در معماری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
21 بررسی عملکرد محوطه سازی دانشگاه تبریز بر میزان دلبستگی به مکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
22 بررسی عوامل پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی (نمونه موردی:مجتمع مسکونی آبادانی مسکن) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 بررسی فناوری نوین در ساخت و ساز با بهره گیری از معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
24 بررسی کیفیت آکوستیکی کلاس های درس دانشگاه(مطالعه موردی : ساختمان دانشگاه هنر اسلامی تبریز) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
25 بررسی مولفه های آنتروفونیک در تبیین کیفیت ذهنی منظرصوتی محور پیاده و سواره خیام ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
26 بررسی نقش بازیهای رایانه ای درآموزش فرهنگ ایرانی - اسلامی برای نوجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
27 بررسی و شناخت عوامل موثر در طراحی ساختمانهایی با انرژی صفر (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
28 بررسی و مقایسه مفهوم عملکرد محوری در بیمارستان ها (نمونه موردی بیمارستان های دوره قاجار و بیمارستان های امروزی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
29 به سوی ایرانی بهتر: کاربرد استاندارد های داخلی در ساخت متریال های پلاگین هانی بی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
30 بهبود شرایط انرژی در بازار تبریز در موقعیت روز در سرمایش و گرمایش و روشنایی با استفاده از سیستمهای ترکیبی اکتیو وپسیو (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 تاثیرات استفاده از امکانات واقعیت مجازی در شبیه سازی فضای آموزشی برای یادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
32 تبیین اصول ارتقا کیفیت منظر صوتی در فضای شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
33 تبیین مولفه های دلپذیری فضا با رویکرد منظر صوتی (مطالعه موردی: بازار سنتی ارومیه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
34 تحلیل عوامل محیطی اثر گذار بر فرصتهای کارآفرینی مبتنی برگردشگری با رویکرد PEEST (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
35 طراحی کاربرد آموزش حروف الفبای انگلیسی با استفاده از بازی واقعیت افزوده کودکان 5الی 8سال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
36 طراحی معماری جزء به کل و تاثیر آن بر خلاقیت دانشجویان معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
37 طراحی منظر صوتی با رویکرد وضوح گفتار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
38 عوامل موثر بر طراحی منظر صوتی در فضای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
39 کاربرد مدل های عامل بنیان در شبیه سازی رفتار مسیریابی افراد در محیط های ناآشنا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
40 مبانی و مفاهیم برندینگ و ارتباط آن با شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
41 مبانی و مفاهیم برندینگ و ارتباط آن باشهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 معماری پایداری از منظر حکمت هنر اسلامی (بررسی واژه اسراف و ارتباط آن با معماری پایدار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
43 مقایسه اندیشه محوری دو سبک معماری( فولدینگ-دیکانستراکشن) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
44 موسیقی آب: جلوه های شنیداری آب در طراحی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
45 نقش انسان محوری( اومانیسم) بر آثار معماری دوره رنسانس اروپا و دوره قاجار ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
46 نقش حضور طبیعت بر رشد خلاقیت کودکان در محیط های آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
47 نقش فناوری های نوین در معماری پایدار با رویکرد بهره گیری از مصالح هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
48 نقش نورپردازی هنری در احیای زندگی شبانه ( مطالعه موردی شهر تبریز ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
49 نگاهی به فرایند آموزش معماری با رویکرد افق های نوین آموزشی با محوریت IT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
50 واکاوی تعریف هنر در بازی های رایانه ای و موبایلی، نمونه موردی: بازی انگری بردز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
51 همزیستی طبیعت ومعماری با هدف افزایش کیفیت زندگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار