دکتر مسعود دیدارخواه

دکتر مسعود دیدارخواه استادیار گروه آموزشکده کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند

دکتر مسعود دیدارخواه

Dr. Masood Didarkhah

استادیار گروه آموزشکده کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار سطوح متفاوت رگولین به همراه جیره های متفاوت فلاشینگ بر عملکرد تولیدمثلی میش های نژاد بلوچی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 33، شماره: 3
2 اثر مکمل های پروبیوتیکی و پری بیوتیکی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 2
3 اثرات استفاده از افزودنی های متفاوت بر متابولیت های خون، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولیدی گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 23
4 ارزیابی گیاهان مرتعی مورد چرای شتر در خراسان جنوبی و بررسی تاثیر جایگزینی یونجه با اشنان بر عملکرد شترهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 4
5 بررسی اثرات استفاده از افزودنی پروبیوتیک و پری بیوتیک در شیر بر شاخص های عملکردی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 20
6 بررسی سطوح متفاوت تفاله خشک چغندرقند و پسماند مرکبات برعملکرد تولیدی بره های نژاد بلوچی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 25
7 تاثیر استفاده از سطوح متفاوت روغن سویا، کنجاله سویا و کلزا بر عملکرد تولیدی، فعالیت نشخوار و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 26
8 تاثیر تلقیح مصنوعی در زمانهای مختلف،بر عملکرد تولیدمثلی میشهای تالشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 1
9 تاثیر سطوح مختلف سیلاژ تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد، متابولیت های خون، قابلیت هضم مواد مغذی و تولید اسیدهای چرب فرار بره های بلوچی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 29
10 تاثیر مکمل های پرو بیوتیکی و پری بیوتیکی بر عملکرد و سلامتی بره های در حال رشد بلوچی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 21
11 مقایسه اثر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک همراه با روش همزمان سازی فحلی بر عملکرد تولیدمثلی میش های بلوچی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جیره های غنی از چربی بر ویژگیهای تجزیه پذیری و تولید نیتروژن میکروبی (دریافت مقاله) دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
2 اثرات استفاده از سطوح متفاوت پنبه دانه کامل درجیره فلاشینگ بر شاخصهای خونی میش های بلوچی (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
3 اثرات استفاده از منابع چربی درجیره فلاشینگ بر متابولیت های خونی مرتبط بر عملکرد تولیدمثلی گوسفند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
4 اثرات تغذیه و فصل زایشبر طول روزهای باز گاوهای شیری هلشتاین در استان خراسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
5 اثرات تغییرات دمایی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
6 اثرات سطوح متفاوت روغن ماهی بر فراسنجه های خونی گوسفند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
7 ارزیابی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با سطوح متفاوت دانه کتان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
8 Effects of different diets on the diet Metabolic Blood Plasma Performance in Baluchi Ewes (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
9 بررسی اثرات استفاده از گیاه پونه در تغذیه دام و طیور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
10 بررسی اثرات استفاده از گیاه داروئی آویشن در تغذیه دام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
11 بررسی اثرات گیاه آنغوزه در تغذیه گوسفند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
12 بررسی استفاده از پنبه دانه کامل در جیره تکمیلی گوسفندان بلوچی بر قابلیت هضم و نرخ فحلی (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
13 بررسی تاثیر منبع امگا3 بر بازده غذایی و نرخ آبستنی گاوهای شیری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
14 بررسی تولید تجمعی گاز حاصل از جیره های غنی از منابع متفاوت چربی درکشت برون تنی به روش تولید گاز (دریافت مقاله) دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
15 بررسی جیره های متفاوت بر فراسنجه های گاز تولید شده از بخش قابل تخمیر درروش برون تنی در نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
16 بررسی عوامل موثر بر بهره وری تولید در گاوداری های صنعتی شیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
17 تاثیر اودومتریت بر عملکرد تولیدمثلی یک گله گاو شیری در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
18 تاثیر دانه کتان بر عملکرد تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
19 تاثیر همزمان سازی فحلی با اسفنج و دزهای متفاوت PMSG بر عملکرد تولید مثلی میش های رومانوف در فصل غیر تولید مثل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
20 تاثیز جیزه فلاشینگ بز قابلیت هضم مواد مغذی گوسفند کزدی-مغانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین