دکتر عمران راستی

دکتر عمران راستی استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر عمران راستی

Dr. Omran Rasti

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فرایند قلمرو سازی کشورهای ساحلی در دریای عمان و محاسبه قلمروهای دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 1
2 تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نهاد وقف در استان مرزی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایران و فرصتهای ژئواکونومیکی صنعت توریسم؛ با تاکید بر دوره تحریم (مطالعه موردی: گردشگری بیابان لوت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
2 BAY CLOSING LINES IN THE PERSIAN GULF AND THE LAW OF THE SEA (CASE STUDY: KUWAIT BAY) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر ژیوپلیتیک منطقه جنوب غرب آسیا با تاکید بر عراق و سوریه: مطالعه موردی (گروه داعش) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
4 پویش بن مایه های نظری جغرافیای سیاسی شهر از دیدگاه ابن خلدون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
5 پویشی درتقسیمات کشوری مناطق مرزی مطالعه موردی استانهای مرزی شرق کشور (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
6 ژیوپلیتیک و شکل گیری نیروهای رادیکال در منطقه جنوب غرب آسیا مطالعه موردی: گروه داعش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
7 سیری در دوره بندی های صورت گرفته از اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
8 طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی،رهاورد برنامه پنجم توسعه فرصتها و چالشها با تاکید بر مناطق مرزی شرق کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
9 گردشگری بیابان لوت؛ ظرفیتی ژئواکونومیکی برای توسعه محور شرق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
10 واکاوی ژئوپلیتیکی و جغرافیایی- سیاسی ناامنیهای دهه 1380 خورشیدی در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها