دکتر علی حیدری

دکتر علی حیدری دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی حیدری

Dr. Ali Heidari

دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of wavelet theory in determining accumulative absolute velocity of earthquakes (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی سازه
2 ارائه ی روشی جدید برای تحلیل پوش آور سازهها با استفاده از طیف پاسخ و تبدیل موجکی در مدت زمان حرکت قوی زمین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران
3 ارزیابی استفاده از خاک نسوز زرد رنگ در ساخت بتن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
4 استفاده از تئوری موجک در تحلیل سازه های مجهز به جداساز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
5 BEHAVIOR OF EARTH DAMS DUE TO DOWNSAMPLING-BASED RECORDS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 Dynamic Analysis of Structures Against Earthquake by an Adaptive Wavelet (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
7 Evaluation of change the type of bracings and fill frames in seismic retrofitting improvements of existing steel structures (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
8 Nano-silica and Micro-silica Application in High-strength Powdered Concrete (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 Optimum Design of Structures Against Earthquake by a Modified Genetic Algorithm Using Wavelet Networks (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
10 Seismic design of earth-retaining by artificial neural network (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 The effect of sand to cement proportion and size of sands on mechanical properties of reactive powder concrete (RPC) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
12 بررسی آزمایشگاهی اثرات خاک قرمز رنگ بر بتن پودری به جهت تولید بتن رنگی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
13 بررسی اثر تئوری موجک در زلزله سرپل ذهاب بر پاسخ دینامیکی سازه با اعمال و بدون اعمال اثر خاک های سخت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
14 بررسی اثر تئوری موجک در زلزله سرپل ذهاب بر پاسخ دینامیکی سازه در دو حالت اعمال و بدون اعمال اثر خاک های نرم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
15 بررسی اثر تئوری موجک در زلزله سرپل ذهاب بر پاسخ دینامیکی سازه در دو حالت اعمال و بدون اعمال اندرکنش خاک-آب-سازه در خاک های نرم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
16 بررسی تاثیر افزایش نسبت ماسه به سیمان بر بتن پودی واکنش پذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست
17 بررسی تجربی تاثیرات خاک قرمز رنگ بر بتن پودری حاوی ماسه بادی در جهت تولید بتن رنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران
18 تخمین خرابی سازه ی قاب برشی با استفاده از تبدیل موجک به کمک مشخصات دینامیکی سازه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
19 تخمین مدت زمان جنبش نیرومند زمین با استفاده از تئوری موجکی گسسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مطالعات و یافته های نوین در حوزه عمران، معماری و شهرسازی ایران
20 تشخیص آسیب در سازه های قاب برشی با استفاده از تبدیل موجک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
21 روشی موثر جهت طرح بهینه سازه ها در مقابل زلزله با استفاده از تحلیل تقریبی دینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22 کاربرد روش تاگوچی در بهینه سازی و پیشبینی مشخصه های مکانیکی بتن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
23 کاربرد روش سریالی تاگوچی وRSM در پیش بینی و بهینه سازی چند هدفه طرح آزمایش و سطح پاسخ خواص مکانیکی بتن رنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
24 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی جامع در پیش بینی مقاومت فشاری بتن های حاوی سنگ دانه های با خواص شیمیایی مختلف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
25 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی جامع در پیشبینی مقاومت فشاری بتن حاوی خاک نسوز رنگی و دارای سنگدانه های با خواص شیمیایی مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران