دکتر حسن فرسی

دکتر حسن فرسی استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

دکتر حسن فرسی

Dr. Hassan Farsi

استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکار سازی اهداف سونار غیرفعال با استفاده از جداسازی آماری و آستانه وفقی (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 8، شماره: 4
2 استفاده از شبکه های عصبی یادگیری عمیق در تشخیص درجه بدخیمی سرطان پروستات و تشخیص سرطان سینه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 5
3 افزایش مقاومت ویدئو فشرده شده با H.264نسبت به خطای کانال، با استفاده از شبکه عصبی و کد هافمن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 6، شماره: 4
4 Fusion Infrared and Visible Images Using Optimal Weights (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 3، شماره: 3
5 Improvement in Accuracy and Speed of image Semantic Segmentation via Convolution Neural Network ENCODER-Decoder (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 6، شماره: 3
6 instance based sparse classifier fusion for speaker verification (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 4، شماره: 3
7 Joint Source and Channel Analysis for Scalable Video Coding Using Vector Quantization over OFDM System (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 2، شماره: 8
8 Social Groups Detection in Crowd by Using Automatic Fuzzy Clustering with PSO (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 7، شماره: 3
9 بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
10 بهبود کیفیت ویدیو دریافتی با استفاده از کدگذار کانال محلی و به کارگیری تخمینگر موجک ، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 9، شماره: 4
11 تخمین جریان نوری با استفاده از تقسیم بندی معنایی و شبکه عصبی عمیق AES (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 11، شماره: 1
12 خلاصه سازی مقیاس پذیر ویدئویی با استفاده از انتخاب واژه نامه تنک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 7، شماره: 4
13 طبقه بندی شورایی تصاویر پلاریمتریک راداری با روزنه مصنوعی با استفاده از طبقه بند مبتنی بر نمایش تنک و قاعده ترکیب ابتکاری چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه صنایع الکترونیک دوره: 7، شماره: 3
14 طبقه بندی شورایی تطبیقی برای تصدیق گوینده مستقل از متن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
15 طبقه بندی شورایی تطبیقی پوشش اراضی با استفاده از تصاویر پلاریمتریک راداری و قاعده ترکیب پیشنهادی (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه یک روش پنهانشکنی جدید بر پایه مشخصههای حوزه مکانی و آرایه دو بعدی JPEG (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
2 ارزش گذاری فاصله ها در گراف EBGM جهت استفاده در سیستم بازشناسی چهره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
3 استخراج نقشه برجستگی شیء مبتنی بر روش سوپرپیکسل و با استفاده ترکیب ویژگیهای سطح پائین و بالا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
4 استفاده از یادگیری عمیق برای بازیابی تصاویر تنوع زیستی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
5 Implementation and Optimization of a Speech Recognition System Based on Hidden Markov ModelUsing Genetic Algorithm (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
6 Quality Video Enhancement by improvement of Variable Length Coding Block for MPEG-4 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
7 بازشناسی ارقام دست نویس با استفاده از شبکه عصبی چند لایه و توصیف گرSURF (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
8 بازیابی تصویر با استفاده از یادگیری عمیق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
9 بازیابی تصویرمبتنی برویژگیهای رنگ و بافت بااستفاده ازماتریس هادامارد درتبدیل موجک هرمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
10 بازیابی شیء با استفاده از ویژگی های جدید در پایگاه داده Corel (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
11 بازیابی عنبیه چشم با استفاده از طبقه بند PSO (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
12 بررسی روش های رایج در خلاصه سازی ویدیو (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار
13 بررسی روشهای ادغام تصویر در سطح پیکسل بر روی تصاویر ماهوارهای چندطیفی و باندپانکروماتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
14 بهبود کیفیت تصاویر ماهوارهای سنجش از دور با بهره گیری از تکنیک ادغام تصویر با استفاده از روش شدت-رنگ- اشباع (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
15 بهبود کیفیت تصاویر ماهوارهای سنجش ازدور با بهرهگیری از تکنیک ادغام تصویر با استفاده ازروش شدت رنگ اشباع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
16 بهبود وضوح تصاویر ماهوارهای چند طیفی و باند پانکروماتیک با بهره گیری از تکنیک ادغام تصویر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
17 پردازش گفتار برای بازشناسایی چهار جهت فارسی بالا،پایین،چپ،راست با استفاده از روش ضرایب کپسترال درمقیاس مل MFCC و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
18 تشخیص جریان خطای داخلی از سایر اغتشاشات در ترانسفورماتور قدرت با استفاده از تبدیل ویولت و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
19 تشخیص گوینده به وسیله خروجی فیلتر مسیر صوتی با منبع تحریک ورودی ثابت برای همه گوینده ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
20 تشخیص و دنبال کردن شی متحرک در ویدیو توسط فیلتر همبستگی و ویژگی هیستوگرام گرادیان جهتدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
21 تولید و تشخیص خصوصیات زمان فرکانس سیگنالهای - FH با بهرهگیری از تکنیک LFSR (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
22 رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت آشوب برای افزایش امنیت اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
23 رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت آشوب لجستیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک
24 روشی جدید برای استخراج ویژگی صحبت مبتنی بر استفاده از ویژگی طیفی دلتا و Invariant-integration (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
25 ساخت پیشنمایشهای ویدیو بوسیله روشهای ترکیبی خلاصهسازی ویدیو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
26 سیستم تشخیص هویت عنبیه با استفاده از شبکه عصبی MLP مبتنی بر توصیف گرSIFT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
27 شناسایی و بازیابی اثرانگشت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
28 فیلتر ذره ای تطبیقی به منظور ردیابی اشیاء رنگی در دنباله های ویدیویی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
29 مسئله تغییر مقیاس در تشخیص شیء برجسته و استفاده از ماژولهای تعامل جمع و ماژول های تعامل خودکار برای تشخیص اشیاء (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
30 نهان نگاری اطلاعات در شبکه های سنسور بی سیم به منظور جلوگیری از تحمیل اطلاعات جعلی به نودهای شبکه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
31 نهان نگاری داده ها درحوزه مکان درتصاویررنگی بااستفاده ازروش درون یابی تصاویر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
32 نهان نگاری دیجیتال مقاوم با استفاده از SWT، DWT و تبدیل آرنولد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی