دکتر سید محمدرضا شهابی

دکتر سید محمدرضا شهابی دانشجوی دکتری تخصصی

دکتر سید محمدرضا شهابی

Dr. Sayed Mohamadreza Shahabi

دانشجوی دکتری تخصصی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Beyond ‘Funnel’ and ‘Fireworks’: ‘Water Ribbed Balloon’ as a New Metaphorical Approach to Innovation-in-Practice (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 7، شماره: 1
2 Reform by reflection: Schön’s legacy to management practice in times of uncertainty (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 3
3 بررسی شیوه ای برای گردآوری اطلاعات پایه کاربران کودک با هدف طراحی بازی آموزشی با رویکرد کاربر محور (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 43
4 بهره مندی از تجهیزات و فناوریهای نوین آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام معیار اسلامی (با محوریت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 19
5 تاثیر وقف بر شکل یابی فضاهای شهری زمان قاجار در شهر ری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیای بافت های ناکارآمد شهری در جهت دستیابی به پایداری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار
2 ارائه تفاوت های بین حکومت های شهری با حکم روایی شهری در دو دهه اخیر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
3 ارائه جمع بندی در حوزه تاثیرات نورپردازی و ایجاد سرزندگی پارک ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
4 ارائه راهکارهایی با طراحی شهری مناسب در جهت خلق مکان های جذاب و زندگی شبانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
5 ارائه و بیان چارچوب طراحی شهری با رویکرد پیاده مداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی
6 ارزیابی راهکارهای مدیریت بحران در شهرهای حاشیه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور
7 ارزیابی شاخص های حمل و نقل پایدار شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
8 ارزیابی شاخص های موثر در ایجاد هویت شهر در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
9 ارزیابی شهرهای پست مدرنیسم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
10 بازنگری نقش طراحی شهری با رویکرد پیاده مداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم تکنولوژی و مهندسی
11 بررسی تاثیر نظارت صحیح توسط عوامل انتظامی شهری در امنیت شهروندان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم پایه و علوم مهندسی
12 بررسی عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت و توسعه شهرهای هوشمند (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها
13 بررسی نقش امنیت در سیستم حمل و نقل همگانی شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سالانه توسعه زیرساخت های فناور مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
14 بررسی نقش حکمروایی شهری در تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
15 بررسی نقش زیباسازی و ارتقاء کیفیت محیط بر پایداری شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
16 بررسی نقش طراحی شهری در حفظ محیط زیست شهری با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
17 بررسی نقش مدیریت شهری در ارتباط با اقتصاد پایدار شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مطالعات مدیریت اقتصاد و حسابداری صنعت محور
18 بررسی نقش نورپردازی در امنیت شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
19 بررسی و ارائه شاخص های شهرهای هوشمند و ارتباط آن با اینترنت اشیاء IOT در دو دهه اخیر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها
20 بررسی و شناخت نقش معماری سبز و همپوشانی آن با رویکرد طراحی پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
21 بررسی و نقش شاخص های پایداری زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
22 بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین درنظام تعلیم وتربیت اسلامی (برمحوریت سند تحول بنیادین آموزش وپرورش) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
23 تاثیر اقلیم در طراحی شهری و ساخت و سازهای انسانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
24 تدوین و ارائه شاخص های تاب آوری شهری در دو دهه ی اخیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
25 چگونگی آماده سازی و طراحی فضاهای مناسب شهری برای معلولین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
26 دستیابی به توسعه پایدار با نگاه هوشمندسازی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
27 دستیابی به شهرسازی پایدار با رویکرد طراحی پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش تدبیر معماری، شهرسازی، عمران و جغرافیا در توسعه پایدار
28 دستیابی به معماری پایدار با رویکرد طراحی شهری کارآ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
29 راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
30 شاخص های طراحی شهری در جریان های معاصر در دو دهه اخیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
31 شناخت تحلیلی بر نقش NGO ها در مدیریت شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
32 شناخت شاخص های بافت حاشیه ای و علل شکل گیری آن ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
33 شناخت مولفه های پدافند غیرعامل در شهرسازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
34 شناخت نقش برنامه ریزی در پایداری توسعه شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی
35 شناخت و بررسی رابطه مصرف و تغییرات شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
36 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب وکار (مطالعه موردی: شرکت سایپا) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
37 طراحی شهری بر پایه اصول طراحی اقلیمی با رویکرد معماری سبز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
38 طراحی فضاهای شهری در جهت بهبود تعاملات اجتماعی و انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی
39 مطالعه تطبیقی در طراحی شهری و رفتارشناسی محیطی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
40 مطالعه و ارائه دلایل اهمیت معماری سبز در دهه های آتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛ یافته های نوین و کاربردی
41 مطالعه و ارزیابی رابطه مدیریت شهری با توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
42 مطالعه و ارزیابی شاخص های شهرهای جدید در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها
43 مطالعه و ارزیابی نقش مدیریت شهری در جهت دستیابی به پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
44 مطالعه و بررسی حمل و نقل شهری با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
45 مطالعه و بررسی راهکارهای حفظ محیط زیست شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
46 مطالعه و بررسی رویکرد آینده پژوهی در توسعه پایدار شهری قرن ۲۰ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
47 مطالعه و بررسی رویکرد طراحی محیطی CPTED بر کاهش جرم در فضاهای عمومی شهری و ارتقاء امنیت شهروندان در دو دهه اخیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
48 مطالعه و بررسی سیستم مدیریت پسماند با استفاده از رویکرد بازیافت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی معماری ،شهرسازی ،عمران و محیط زیست
49 مطالعه و بررسی شاخص های پایداری در طراحی فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران
50 مطالعه و بررسی شاخص های حکم روایی خوب شهری در قرن ۲۰ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
51 مطالعه و بررسی شاخص های شهر دوستدار کودک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
52 مطالعه و بررسی شاخص های شهرخلاق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
53 مطالعه و بررسی شاخص های شهرسازی ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
54 مطالعه و بررسی شاخص های شهرسالم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
55 مطالعه و بررسی شاخص های عبور از مدیریت شهری به پایداری نسبی شهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
56 مطالعه و بررسی ضوابط طراحی شهری در بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
57 مطالعه و بررسی عوامل ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در سه دهه اخیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی،حقوق و فرهنگ عامه
58 مطالعه و بررسی معیارهای تاثیرگذار در مدیریت شهری در جهت خلق شهر خلاق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
59 مطالعه و بررسی نحوه ساماندهی شهرهای هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند
60 مطالعه و بررسی نقش شهرهای هوشمند در حمل و نقل پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها
61 مطالعه و بررسی نقش کودکان در سرزندگی محلات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی
62 مطالعه و بررسی نقش مدیریت شهری در سازماندهی بافت فرسوده شهری با رویکرد بهسازی و بازسازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی
63 مطالعه وبررسی تاثیر رنگ بر روان شهروندان و کیفیت طراحی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
64 معرفی و تحلیل شاخص های نوسازی در بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین علوم مهندسی و پایه در ایران
65 مکاشفه اصول و تحولات طراحی شهری در معماری پست مدرن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو
66 نحوه دستیابی به پایداری در شهرها با رویکرد طراحی خوب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
67 نحوه ساماندهی بافت های فرسوده با طراحی شهری کارآ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله
68 نقش اقتصاد شهری در پایداری توسعه شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
69 نقش مدیریت شهری در کاهش جرم خیزی در کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
70 نقش مدیریت شهری در گردشگری با رویکرد پایداری توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
71 نقش مدیریت شهری در مانع زدایی های اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
72 نگرشی بر معماری شهرهای تخریب شده و جنگ زده ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله