دکتر محمدعلی رستمی نژاد

دکتر محمدعلی رستمی نژاد دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

دکتر محمدعلی رستمی نژاد

Dr. Mohammad ali Rostaminezhad

دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی جاری عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق شبکه‌های اجتماعی: سنتزپژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 4
2 اعتبار یابی ابزاری برای پیش بینی موفقیت دانشجویان مهندسی دریادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 57
3 اعتبار یابی اولیه پرسشنامه برداشت دانش آموزان از تابلوی تعاملی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 4
4 اعتباریابی ابزاری برای سنجش نگرش دانش آموزان نسبت به مدرسه هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 10، شماره: 3
5 پیش بینی عضویت در شبکه های مجازی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک های فرزندپروری و سازگاری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 3
6 پیش بینی میزان موفقیت تحصیلی دانشجوی الکترونیکی: درنگی بر نقش متغیرهای دموگرافیک، پیشینه تحصیلی، نحوه گزینش و محل سکونت (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 30
7 تاثیر رویکرد چندرسانهای پروژهمحور بر یادگیری هنرجویان رشته کامپیوتر (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 4
8 تاثیر قلم حروف (فونت) بر سرعت، درک مطلب و دقت خوانندگان کتب درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 18، شماره: 34
9 تبیین رفتارهای نوآورانه معلمان براساس باورهای غیرمنطقی وتفکرسیستمی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
10 تحلیل افت دانشجویان مهندسی درتحصیل الکترونیکی : موردکاوی مرکزآموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 45
11 رویکرد کیفی به ارزشیابی تغییرات برنامه درسی قرآن مدارسشاهد و ایثارگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 3
12 شناسایی قابلیت‎های روش ‎تحلیل شبکه‎ای در انجام پژوهش‎های حوزه تصمیم‎گیری برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 27، شماره: 106
13 شناسایی میزان و علل اضطراب پژوهشی در دانشجویان: رویکرد آمیخته(مورد مطالعه دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 21
14 طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجاز در جهت توسعه حرفه ای دانشجو معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 4
15 معماری مجدد آموزش عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه بر اساس اصول طراحی جهانی برای یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 1
16 نقدی بر کتاب موک‌ها طراحی، کاربرد و مدل‌های کسب‌وکار (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 10
17 نقش باور های معرفت شناسی ریاضی در پیش بینی عملکرد ریاضی دانشجویان مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 74
18 واکاوی نظریههای یادگیری در شبکههای اجتماعی؛ بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی به روش کارتونی در پیشگیری از اعتیاد دانش آموز ان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه
2 الزامات پیاده سازی طراحی فراگیر برای یادگیری در راستای اعتلای فرهنگ دانشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
3 E-Learning Content Development based on Emo-Inter Instructional Model for Design of Bridges according to LRFD Method (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
4 بازی های جدی و طراحی آموزشی سازنده گرایانه: مورد کاوی بازی شهر من (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
5 بررسی رابطه شیوه های مقابله با اضطراب در دانش آموزان دارای مشکلات حرکتی مدارس عادی و خاص شهرستان قاینات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
6 بررسی شیوه های کنترل و نظارت براستفاده از کامپیوتر جهت جلوگیری از ورود به سایتهای غیرمجاز و یا استفاده نامناسب دردبیرستانهای متوسطه نظری شهرستان دزفول (دریافت مقاله) همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی
7 بررسی میزان انطباق برنامه درسی جدید رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان با نیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) دانشجو معلمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
8 بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر اخلاق آکادمیک دانشجویان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
9 تاثیر شبیه ساز تعاملی phet بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
10 تاثیر شبیه ساز تعاملی phet بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
11 تاثیر یادگیری ترکیبی بر نگرش نسبت به مدرسه دانش آموزان کلاس های چندپایه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
12 تاثیر یادگیری ترکیبی بر یادداری دانش آموزان کلاس های چندپایه در مهارتهای خوانداری و نوشتاری درس فارسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 تحلیل محتوای نظام پیشنهادات مقالات چاپ شده آموزش کارآفرینی طی سال های1394-1385 (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
14 تحلیل نقش بازی های رایانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
15 چشم انداز پژوهشی آموزش الکترونیکی در 1404 E-Learning Research Vision in 1404 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
16 سنجش سبز، معقولترین و مغفولترین گام اجرایی برای پیاده سازی دانشگاه سبز در بعد فرآیندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
17 شبیه سازی قرص پیش سیاره ای برای تشکیل منظومه های فراخورشیدی به کمک روش مونت کارلو (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
18 شناسایی روش بهینه ی آموزش اخلاق در دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
19 شناسایی کدهای اخلاق تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
20 عامل تغییر تسهیل گر یا تضمین کننده تغییر در نظام آموزشی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
21 فواید پیاده سازی UDL (طراحی جهانی برای یادگیری) در بعد فرهنگ دانشگاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
22 مهندسی آموزشی برای آموزش مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
23 نقش آموزش الکترونیکی در توسعه صلاحیت های یادگیری مادام العمر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
24 نقش کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی با میانجیگری فرسودگی شغلی معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
25 هشت اصل کاربردی مبتنی بر نظریه برای موفقیت یادگیرنده الکترونیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
26 یادگیری ترکیبی، رویکردی نوین برای افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان کلاس های چندپایه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
27 یادگیری معکوس و دلالت های آن در عناصر برنامه درسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری