دکتر محمدرضا رضائی

دکتر محمدرضا رضائی دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

دکتر محمدرضا رضائی

Dr. Mohammad reza Rezaei

دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigation of heavy metals accumulation in the soil and pine trees (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 1
2 بررسی آلودگی به فلزات سنگین سرب، کروم و کادمیوم تحت تاثیر نوع کاربری در خاک و گیاه زعفران (مطالعه موردی: فردوس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی آلودگی خاک به فلزات سنگین با استفاده از شاخص فاکتور آلودگی در محل دفن زباله شهری زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی آلودگی خاک های سطحی اطراف کارخانه سیمان قاین به فلزات سنگین سرب و کروم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 3، شماره: 4
5 مقایسه تاثیرگیاه پالایی شاهی و اسفناج درخاک های آلوده به کادمیوم و کروم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلاینده های هوای شهری بیرجند و تاثیر بهداشتی آن بر روی شهروندان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
2 ارزیابی استراتژی مدیریت پسماندهای شهری مشهد به روش SWOT (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
3 ارزیابی غلظت سرب در خاک شهری کاربری های تعمیرگاه و صافکاری در سطح شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
4 ارزیابی وضعیت کیفی رسوبات رودخانه کشف رود مشهد با استفاده از شاخص شدت آلودگی رسوبات (IPOLL) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
5 ارزیاتی کیفیت آب رودخانه کشف رود مشهد تا استفاده از شاخص های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
6 اسمز پیشرو تکنولوژی نوین در تصفیه آب با هدف استفاده مجدد از آن (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
7 Biosynthesis and characterization of silver nanoparticles synthetized using extract of Haplophyllum obtusifolium and evaluation of the anti-cancer properties of synthesized nanoparticles (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
8 Study of antibacterial and photocatalytic properties of silver nanoparticles synthesized by Haplophyllum obtusifolium watery extract (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
9 برآورد ارزش حفاظتی مناطق اکوتوریستی استان فارس: مطالعه موردی سد رودبال شهرستان داراب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی علوم مهندسی وفناوری نانو
10 بررسی آلودگی خاک مکان دفن زباله شهری زاهدان به فلزات سنگین با استفاده از شاخص انباشت ژیوشیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 بررسی آلودگی فلزات سنگین Pb ، Cd و As در خاک سایت دفن زباله شهری زابل و پهنه بندی آلودگی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
12 بررسی اثر تغییر اقلیم بر پارامتر بارندگی در جنوب شرق ایران (مطالعه موردی: شهر زاهدان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
13 بررسی اثر جلبک ها در حذف فلزات سنگین از آبهای آلوده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 بررسی اثر جلبک ها در حذف نیترات و فسفات (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
15 بررسی اثرات پدیده ی ریزگرد بر صنعت کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
16 بررسی اجمالی مکانهای دفن پسماند شهرستان چالوس،بر اساسروشاولکنو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
17 بررسی اقتصادی احداث بیوگاز دامی واحد دامپروری دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
18 بررسی تحولات جمعیتی و اثرات آن بر آمایش درونی مرودشت (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
19 بررسی ترسیب کربن با استفاده از جلبک های Spirulina platensis و Chlorella vulgaris (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
20 بررسی تغییرات مکانی فلز سنگین نیکل در گرد و غبار اطراف کارخانه سیمان قاین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
21 بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین کروم وآلومینیوم در گرد و غبار اطراف کارخانه سیمان قاین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
22 بررسی خاصیت آنتی باکتریال و فتوکاتالیستی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره گیاه Haplophyllum obtusifolium (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
23 بررسی روند تغییر پارامترهای هواشناسی شهر زابل در طی دوره 12 ساله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
24 بررسی شاخص های آلودگی فلزات سنگین کروم، نیکل و آلومینیوم در گردو غبار اطراف کارخانه سیمان قاین (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
25 بررسی غلظت سرب و آهن در خاک و گیاه کاج در کاربری های خیابان و پارک در سطح شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
26 بررسی غلظت فلز سرب در رسوبات رودخانه با استفاده از شاخص انباشت ژئوشیمیایی و فاکتور آلودگی( مطالعه موردی: رودخانه بشار یاسوج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
27 بررسی غلظت فلز کادمیوم در رسوب رودخانه با استفاده از شاخص های آلودگی(مطالعه موردی: رودخانه بشار یاسوج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
28 بررسی غلظت فلزات سنگین در گرد وغبار اطراف کارخانه سیمان قاین و ارزیابی ریسک اکو لوژیکی آنها (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
29 بررسی غلظت فلس سنگین کروم با استفاده از ضاخص های فاکتور آلودگی (رودخانه بطار یاسوج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
30 بررسی غلظت کروم در رسوبات با استفاده از شاخص ژئوشیمیایی (مطالعه موردی: بشار یاسوج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
31 بررسی کمی و کیفی آلودگی هوای شهر بیرجند در سال 1391 بر اساس شاخص استاندارد هوا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
32 بررسی کیفیت هوای شهر بیرجند در سال 91 براساس شاخص کیفیت هوا (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
33 بررسی ماده آلی و غلظت فلزات سنگین روی و مس در رسوبات سطحی ذخیره گاه زیست کره حرا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
34 بررسی وضعیت کمی و کیفی پسماندهای بیمارستان های شهر سبزوار براساس معیارسازمان بهداشت جهانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
35 بیوسنتز و ویژگی یابی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه Haplophyllum obtusifolium و بررسی خاصیت ضدسرطانی نانوذرات سنتز شده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
36 پارامترهای کیفی موثر در استفاده مجدد از فاضلاب شهری در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
37 پتانسیل سنجی بازیافت پسماندها در شهرکرمان و ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
38 پتانسیل سنجی بازیافت کاغذ و مقوا از زباله های شهر کرمان و ارزیابی جنبه های اقتصادی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
39 پتانسیل سنجی تولید بیو گاز از زباله های فساد پذیر شهر کرمان: مطالعه موردی در سال 1389 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
40 پتانسیل های مناطق گرم و خشک شرق کشور در استفاده از انرژی باد و خورشید (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
41 پهنه بندی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در خاک مکان دفن زباله شهری زاهدان با استفاده از روش کریجینگ و معکوس وزنی فاصله (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
42 پهنه بندی کیفی آب چاه نیمه سیستان در سال 92 بر اساس شاخص های کیفی آب (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
43 تعیین آلودگی برخی فلزات سنگین در رسوبات چاه نیمه سیستان با استفاده از شاخص های سنجش آلودگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
44 تعیین کمیت و کیفیت شیرابه در محل دفن زباله (مطالعه موردی: برمشور) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
45 جایگاه و مزایای بازیافت کاغذ درایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
46 جداسازی و شناسایی گونه های میکروبی مقاوم به فلزات سنگین جهت بهبود فرایندگیاه پالایی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
47 حذف کروم شش ظرفیتی ازآبهای آلوده به وسیله کاسنی دورریز گیاهان دارویی به عنوان جاذبی ارزان قیمت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
48 سنتز زیستی نانو ذرات پالادیوم با استفاده از عصاره جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
49 ضایعات الکترونیکی و روش های مدیریت آن ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
50 طراحی و راهبری واحد بیوگاز دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
51 قابلیت حذف کروم شش ظرفیتی ازآبهای آلوده با استفاده ازدورریز گیاهان دارویی خارشتر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
52 کاربرد جاذب معدنی پرلیت در حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
53 کاربرد دو روش کریجینگ و معکوس وزنی فاصله در پهنه بندی فلزات سنگین کروم و آرسنیک در خاک سطحی و عمقی مکان دفن زباله شهری زاهدان (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
54 کاربرد زیست پالایی گیاهی در رفع آلودگی فلزات سنگین (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
55 مطالعه فلزات سنگین روی و کادمیوم در خاک سطحی دفنگاه زباله شهرستان خاش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
56 مطالعه فلزات سنگین روی و کادمیوم در خاک عمقی دفنگاه زباله شهرستان خاش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
57 مطالعه فلزات سنگین سرب و کادمیوم در گرد و غبار راسب شونده دفنگاه زباله شهرستان خاش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
58 مطالعه فلزات سنگین کادمیوم و روی در گرد و غبار راسب شونده و خاک سطحی دفنگاه زباله شهرستان خاش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
59 نقش جلبک ها در ترسیب زیستی کربن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست