دکتر مجتبی نوری

دکتر مجتبی نوری مدیرکل دفتر تحقیق، توسعه و فناوری اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران

دکتر مجتبی نوری

Dr. mojtaba noury

مدیرکل دفتر تحقیق، توسعه و فناوری اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی جدید بارش- رواناب حوضه آبریز هلیل رود با استفاده از مدل هیبرید شبکه عصبی- موجکی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 2، شماره: 2
2 بررسی روند تغییرات دما و بارش و اثر آن بر پتانسیل منابع آب ورودی به سد طالقان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 4
3 مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی موجکی در پیش بینی درصد شکستگی جو در کمباین برداشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات برداشت شن و ماسه بر اکوسیستم رودخانه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
2 اثرات کانال سازی بر غنای گونه ای ماهیان رودخانه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
3 ارزیابی ریسک شیمیایی و رادیولوژیک اورانیوم در آبخوان خاش و چشمه های منطقه زمین گرمایی تفتان (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
4 ارزیابی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد پارامتریک جبه? پیشروی آب در آبیاری نواری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
5 ارزیابی کیفی رودخانه کرج و سرشاخه های آن در استان البرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
6 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت هشتگرد با استفاده از شاخص کیفیت آبهای زیرزمینی GQI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
7 اهمیت مدیریت یکپارچه اکوسیستم های آبی در حفاظت از تنوع زیستی ماهیان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
8 ایجاد شبکه پایش کمی منابع آب زیرزمینی بمنظور مدیریت بحران در منابع آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
9 DPSIR و اهمیت آن در حفاظت از تنوع زیستی ماهیان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
10 Heavy metals pollution and physicochemical parameters relationship in river (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 Quality and quantity of the river parameters modeling using conjunction artificial neural network and wavelet (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
12 بررسی آلودگی فلزات سنگین و رسوبات معلق در رودخانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی اثر تغییر اقلیم بر سطح پوشش برف مطالعه موردی: حوضه آبریز طالقان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
14 بررسی پدیده تغییر اقلیم وتعیین زمان جهش اقلیمی در متغیرهای هواشناسی (مطالعه موردی: حوضه آبریز طالقان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
15 بررسی عملکرد تصفیه فاضلاب بیمارستانی با فرایند رشد چسبنده تلفیقی مطالعه موردی بر تصفیه خانه بیمارستان فجر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
16 بررسی مد لهای مختلف تراوش و فشارآب حفره ای در تون لهای حفاری شده در زیر سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
17 بررسی میزان غلظت یون نیترات و علل افزایش آن در آبخوان دشت اشتهارد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
18 بررسی نقش مدیریت زمان در کاهش هزینه های اجرائی سازه های آبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
19 بهبود مدیریت آبیاری با استفاده از دستگاههای نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
20 پیش بینی سیلاب با استفاده از مدل جدید شبکه عصبی- موجکی شعاعی و رگرسیون امکانی فازی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 تاثیر کم آبیاری برعملکرد و بهرهوری مصرف آب سه رقم انگور تحت سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
22 تحلیل سلسله مراتبی عوامل موثر در موفقیت اجرای طرح سد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
23 ژیوشیمی زیست محیطی اورانیوم در آبخوان تهلاب، ناحیه زمین گرمایی تفتان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
24 شبیه سازی آبشویی رسوب دریاچه پشت سد با استفاده از روش تفاضلات محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
25 شبیه سازی آبهای زیر زمینی و براورد نشست قنوات دشت رفسنجان با استفاده از نرم افزار PROCESSING MODFLOW (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
26 شبیه سازی جریان رودخانه هلیل رود با استفاده از مدل جدید NEURAL WAVELET NETWORK (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 طراحی، ساخت و ارزیابی مدل آموزشی کانال سیه چشمه و سازه های وابسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
28 فرآیند استفاده از مدل هیدرولیکی به منظور شبیه سازی سیلاب رودخانه نکا (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
29 کاربرد مدل Support Vector Machine در شبیه سازی تغییرات سالانه تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
30 مدل بارندگی-رواناب با استفاده از تئوری موجک و شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی هلیل رود) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 مقایسه روشهای عددی با شبکه عصبی - موجکی درتوزیع آلودگی رودخانه مطالعهموردی رودخانه غازان چای (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 مقایسه مدل SVM و ANN دربررسی نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
33 مقایسه مدل جدید N.W.N و مدل A.N.N در فرآیند شبیه سازی جریان رودخانه غازان چای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 مکان یابی محل دفن مهندسی- بهداشتی پسماندهای شهری با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره در GIS با تاکید بر حفاظت منابع آب در برابر آلودگی (مطالعه موردی استان البرز) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
35 نحوه جستجوی ردپای تغییر اقلیم و تعیین زمان جهش اقلیمی در رودخانه های مناطق برف خیز (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه