دکتر علی اکبر افراسیاب پور

دکتر علی اکبر افراسیاب پور استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر علی اکبر افراسیاب پور

Dr. Ali akbar Afrasyab pour

استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «جلوه عرفانی امام علی (ع) در «گنج الله» فانی خویی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 11، شماره: 44
2 «وحدت وجود» از دیدگاه اسیری لاهیجی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 10، شماره: 39
3 اطوار دل در مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 10، شماره: 40
4 انسان کامل از دیدگاه حکیم سنائی غزنوی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 9، شماره: 34
5 بررسی تطبیقی عرش در عرفان اسلامی و عرفان یهود (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 10، شماره: 37
6 پوشش و لباس و نمادهای آن در ادبیات عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 17، شماره: 67
7 تاثیر قرآن و روایات بر دیوان اشعار ناصر بخارائی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دوره: 4، شماره: 7
8 تربیت عرفانی از منظر علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 59
9 جایگاه وحدت وجود در عرفان جامی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 53
10 زن از دیدگاه جامی لیلی و مجنون (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 5، شماره: 15
11 عرفان امام خمینی(ره) و نقد اشو (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 16، شماره: 63
12 عرفان زرتشتی و مشترکات آن با عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 3، شماره: 9
13 مقام زن و حضرت زهراء(س) از نظر سنایی غزنوی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 2، شماره: 6
14 ملامتیه در غزلیات حزین لاهیجی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 12، شماره: 45
15 مناظره با ابلیس در ادب عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 10، شماره: 38
16 مهدویت از دیدگاه عزیزالدین­ نسفی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 9، شماره: 36
17 نقش زن در زندگی پیامبران الهی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 14
18 نگرشی عرفانی به هستی شناسی امام علی(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 13، شماره: 51
19 نماد عرفانی رنگ در هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عنصر شخصیت در داستان گیسو و چراغ جادو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
2 نوعی تلمیح پنهان در دیوان امیر خسرو دهلوی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر