دکتر عبدالرحمن حسنی فر

دکتر عبدالرحمن حسنی فر هیات علمی

دکتر عبدالرحمن حسنی فر

هیات علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "تاریخ سیاسی جدید" به مثابه روش (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
2 ارزیابی و تحلیل نقدهای وارد شده بر آرا کاتوزیان در مورد استبداد ایرانی، جامعه کوتاه مدت و تضاد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 11، شماره: 3
3 الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بر اساس دیدگاه فارابی (مطالعه موردی سعادت سیاسی اجتماعی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 6، شماره: 15
4 اهمیت نیروی سوم در سیاست خارجی ایران در دوره حکومت صفویان (دریافت مقاله) فصلنامه سخن تاریخ دوره: 15، شماره: 34
5 بررسی انتقادی دیدگاه جامعه کلنگی یا جامعه کوتاه مدت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
6 بررسی تاثیر توسعه سیاسی بر حکمرانی خوب بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 46
7 بررسی تطبیقی آزادی فرد و قدرت دولت در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی و شیخ فضل الله نوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 26
8 بررسی روش و چهارچوب اصولی گری نظریه ای روش شناسانه در اندیشه محمدحسین نائینی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 3، شماره: 5
9 بررسی نقدهای سید احمد فردید بر لیبرالیسم و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 12، شماره: 1
10 بررسی نقش تلویزیون در حوزه نقد و شیوه مناظره (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 1، شماره: 2
11 تحلیل گفتمان به مثابه روش (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 5، شماره: 11
12 رهیافت های جهانگیر قائم مقامی در تاریخ نگاری نظامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 10، شماره: 40
13 سیاست و عملکرد دولت های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقلیت های استان خوزستان (دوره هشت ساله ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد به عنوان دولتی اصولگرا) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
14 غربشناسی ایرانیان براساس نظرات استاد کریم مجتهدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 1، شماره: 2
15 کالبدشکافی قدرت سیاسی در پرتو بررسی معنای «امر سیاسی»؛ ارائه چارچوبی جدید برای شناخت «امر سیاسی» (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 25
16 کرونا از بحران تا مسئله ؛ با تاکید بر حوزه حکمرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست کاربردی دوره: 3، شماره: 1
17 مراتب نقد آرای محمدحسین نائینی بر «لیبرالیسم» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 3
18 مسئله هویت ملی ایران در گذر تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 12، شماره: 3
19 مولفه های شکل دهنده ی هویت ملی ایران در فرایند تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 11، شماره: 1
20 مولفه های فرهنگ سیاسی ایران و چگونگی رواج آن ها در دوره محمدرضاشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
21 واکاوی تعاریف «تاریخ سیاسی»؛ ارائۀ چارچوبی مفهومی و نظری دربارۀ پژوهش تاریخ سیاسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 9، شماره: 1
22 وضعیت حکمرانی خوب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۷-۱۳۹۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4