دکتر صمد جعفرمدار

دکتر صمد جعفرمدار استاد دانشگاه ارومیه

دکتر صمد جعفرمدار

Dr. Samad Jafarmadar

استاد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Computational Study of the Effects of Combustion Chamber Geometries on Combustion Process and Emission in a DI Diesel Engine (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 1، شماره: 1
2 آنالیز انرژی - اگزرژی و مطالعه پارامتری انواع نیروگاه های بخار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 5، شماره: 3
3 آنالیز انرژی و اگزرژی سطح مدول مولد ترموالکتریک جهت بازیافت گرمای هدر رفته گازهای احتراقی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 3
4 آنالیز انرژی- اگزرژی و مطالعه پارامترهای نیروگاه چرخه ی ترکیبی بر پایه ی توربین گازی و توربین بخار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 5، شماره: 3
5 استفاده از یک چرخه ترکیبی تبخیر آنی یک و سه مرحله‌ای با رانکین آلی برای تولید توان از چاههای زمین گرمایی سبلان (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 3
6 Comparative analysis of a novel geothermal and nanofluid-based solar-driven multigeneration system integrated with high-temperature Kalina cycle: Energy, Exergy, and exergo-economics (۳E) analysis (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 11، شماره: 2
7 Effect of Intake Charge Temperature on Combustion and Emissions ‎Characteristics in a Natural Gas-Diesel Reactivity Controlled ‎Compression Ignition Engine (دریافت مقاله) مجله پردازش گاز دوره: 5، شماره: 2
8 Effects of Triple Injection Strategies on Performance and Pollutant Emissions of a DI Diesel Engine Using CFD Simulation (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 6
9 Exergy Analysis of a Novel Combined System Consisting of a Gas Turbine, an Organic Rankine Cycle and an Absorption Chiller to Produce Power, Heat and Cold (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 32، شماره: 9
10 Multi-Dimensional Modeling of the Effects of Split Injection Scheme on Combustion and Emissions of Direct-Injection Diesel Engines at Full Load State (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 22، شماره: 6
11 Numerical Investigation on the Effect of Injection Timing on Combustion and Emissions in a DI Diesel Engine at Low Temperature Combustion Condition (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 24، شماره: 2
12 Numerical modeling of the effects of changing injection duration in double injection strategies in a DI diesel engine (دریافت مقاله) مجله علم مهندسی خودرو دوره: 8، شماره: 4
13 Thermodynamic evaluation of a novel geothermal and solar-driven multigeneration system for hydrogen and freshwater production (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 10، شماره: 1
14 Three-Dimensional Modeling of Combustion Process, Soot and NOx formation In a Direct-injection Diesel Engine (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 14، شماره: 14
15 Toward an Improvement of Natural Gas-diesel Dual Fuel Engine Operation at Part Load Condition by Detail CFD Simulation (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 7
16 بررسی آزمایشگاهی اثر سوخت (HHO_CNG) بر عملکرد موتور پایه بنزین سوز (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 13، شماره: 3
17 بررسی احتراق و آلایندگی در مفهوم احتراق پیش آمیخته جزیی در یک موتور دوگانه سوز با استفاده از سوختهای گاز طبیعی و دیزلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 41، شماره: 41
18 بررسی تاثیر بازگشت گازهای خروجی به داخل محفظه ی احتراق بر عملکرد موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی مکانیک شریف دوره: 32، شماره: 2
19 بررسی تاثیر بیودیزل روغن پسماند و خاک رنگبر بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 5، شماره: 2
20 بررسی تجربی تأثیر استفاده از ذرات نانواکسید آهن بر عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت دوگانه بنزین در ترکیب با دی متیل اتر و سوخت پایه بنزین (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 9، شماره: 1
21 بررسی تجربی و شبیه سازی احتراق موتور گازسوز با شمع پیش محفظه با مخلوط رقیق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 50، شماره: 50
22 تحلیل اگزرژو-اقتصادی یک سیستم جدید برای تولید سه گانه ی توان، گرما و آب شیرین (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 1
23 تحلیل اگزرژی یک موتوردیزلی با استفاده از مدل احتراق چندمنطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 6، شماره: 1
24 تحلیل انرژی و اگزرژی آرایش چرخه های مختلف ترکیبی تبخیر آنی – باینری با استفاده از چاه های زمین گرمایی سبلان (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 9، شماره: 4
25 تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه ترکیبی توان و تبرید با استفاده از منبع گرمایی دما پایین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 3، شماره: 3
26 تحلیل تجربی انتقال حرارت همرفتی نانوذرات کلوئیدی و پودری Fe۳O۴ درروغن ترانسفورماتورهای برق (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 1
27 تحلیل ترمودینامیکی و ارزیابی مقایسه ای طرح های پیشنهادی چرخه ترنسفورمر گرمایی دوجذبی در فرآیند تبخیر آب برای شیرین سازی آن (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 4
28 تحلیل فرآیند تولید هیدروژن از واکنش آلومینیوم با آب در یک واحد صنعتی به منظور بررسی میزان تاثیر عوامل شکست بر راندمان سیستم (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 4
29 تحلیل نحوه توزیع جریانهای سمت پوسته مبادله کن های گرمایی پوسته- لوله به روش مدل سازی شبکه هیدرولیکی جریان (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
30 شبیه سازی و بررسی پارامتری سیستم تولید سه گانه توان، گرما و تبرید با استفاده از سلول های خورشیدی متمرکز و خنک کننده ترموالکتریک (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 1
31 مطالعه تاثیر فشار ورودی بر عملکرد دستگاه ورتکس تیوب توسط تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 3
32 مطالعه ترمودینامیکی چرخه ترکیبی توان و تبرید با استفاده از سیال عامل های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 3، شماره: 2
33 مطالعه عددی تاثیر ایجاد سلول هوا و عایقکاری پیستون بر روی فرایند احتراق و تولید آلاینده­ ها در موتورهای دیزلی پاشش مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز اگزرژی در موتور اشتعال جرقه ای و تاثیر شدت توربولانس ورودی برپارامترهای قانون دوم ترمودینامیک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 اثرات افزودن هیدروژن و تاثیر دمای سوخت و دمای هوای ورودی در توربین های گازی مورد استفاده در تاسیسات تقویت فشارگاز به منظور کاهش اکسید نیتروژن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
3 ارائه یک روش جدید افزایش انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی دو لوله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی
4 افزایش توان میکرو موتور احتراق داخلی با استفاده از شبیه سازی ترمودینامیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
5 انتخاب سیال عامل ارگانیک برای تحلیل ترمودینامیکی یک موتور دیزل توربوشارژ برای بازیافت گرمای اتلافی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
6 Comparison of Flow and Mixing in a Gas-fired Furnace in Tangential and Opposed Injection Modes (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 Degree of NOx Reduction in a Gas-fired Cylindrical Furnace via Air Staging (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 Effect of inlet air velocity on NOx emission from a gas-fired cylindrical furnace (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 Emission Reduction Methods in a Partially Premixed Gasoline Fueled Compression Ignition Engine (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
10 EXPERIMENTAL STUDYING THE EFFECT OF AIR-INJECTION ON THE COMBUSTION BY AN AIR-CELL AND EMISSIONS CHARACTRESTICS IN A DI ENGINE (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
11 Improving the power, reduction of environmental pollutants and fuel consumption by using nanoparticles in diesel fuel (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
12 Influence of adding carbon nanotubes in diesel‐biodiesel blend on theperformance and emission in a CI engine (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
13 Multi-Dimensional Modeling of the Combustion Process and Interactions with Flow Field in In-Direct Injection Diesel Engines (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
14 Numerical Investigation of the Effect of Fuel Preheating on Combustion Process and Emission in a Direct Injection Diesel Engine (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
15 Performance analysis of applying a PVT collector to producefresh water and cooling (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی
16 Performance Evaluation of Shell and Tube Heat Exchanger by Tube Bundle Replacement with Segmental and Helical Baffles (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
17 Prediction of performance and emissions of diesel engine fueled with various biodiesel using by neural networks (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
18 Study of three burner configurations and their effect on pollutant emission characteristics of the furnace (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
19 The effect of the initial charge temperature on the second law terms under the various injection timings in direct injection SI hydrogen engine (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
20 Thermodynamic comparison of solar-based Organic Rankine and Kalina cycles in the amount of hydrogen production (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
21 Three-Dimensional Modeling of Combustion Process and Soot and NOx formation In a Direct-injection Diesel Engine (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
22 Three-Dimensional Modeling of Effects of Fuel Injection Mode on Soot and NOx Emissions Formation in a Direct-Injection Diesel Engine (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
23 بررسی اثر دما و محل ورود هوای پیش گرم بر پارامترهای قوانین اول و دوم ترمودینامیک و تشکیل آلاینده NOxدر یک کوره استوانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
24 بررسی اثرات بازخورانی گازهای اگزوز در احتراق وآلایندگی موتورهای دوگانه سوز با استفاده از مدل های میدان جریان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
25 بررسی امکان استفاده از فناوری نانو در بهبود عملکرد ترانسفورماتورهای قدرت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
26 بررسی پارامتریک احتراق HCCI جهت کاهش مصرف سوخت و آلاینده ها و افزایش عملکرد احتراق به روش CFD (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
27 بررسی تاثیر تعداد سوراخ نازل به همراه تغییر در قطر سوراخ، روی ترم های قانون اول و دوم ترمودینامیک و نشر الاینده ها در موتور دیزل پاشش مستقیم دارای چرخش هوا (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
28 بررسی تاثیر تغییرات درصد EGR و شدت swirl برروی فرایند احتراق و تولید الاینده ها در موتورهای دیزلی پاشش مستقیم با استفاده از مدلهای جریان (CFD) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 بررسی تاثیر تغییرات نسبت سطح به حجم تاج پیستون بر عملکرد و آلایندگی موتور HCCI با مخلوط سوخت هیدروژن و دیزل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
30 بررسی تاثیر توام تغییر محل و تعداد سوراخهای انژکتور برروی فرایند احتراق و تولید آلاینده ها در موتورهای دیزلی پاشش مستقیم بااستفاده از مدلهای میدان جریان (CFD) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
31 بررسی تاثیر توام زاویه و تعداد سوراخ انژکتور بر روی فرایند احتراق و تولید الاینده های موتور دیزلی پاشش مستقیم با استفاده از مدل میدان جریان سه بعدی (CFD) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
32 بررسی تاثیر زمانبندی پاشش سوخت و EGR بر آلاینده های موتور احتراق داخلی با سوخت بیودیزل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
33 بررسی تاثیر شاخصهای پاشش سوخت در کاهش آلایندگی موتورهای اشتعال تراکمی با کاربرد دی متیل اتر (DME)بعنوان سوخت جایگزین (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
34 بررسی تاثیر گام توربولاتور نواری روی انتقال حرارت و افت فشار جریان دو فازی آب-هوا (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
35 بررسی تاثیر مقدار نسبت اکی والانس در عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن و بنزین (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
36 بررسی تاثیر میزان درصد سوخت متان بر عملکرد و الایندگی موتورهای دیزل دوگانه سوز (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
37 بررسی تاثیر میزان سوخت دیزل مایع ( پایلوت) بر عملکرد و آلایندگی موتورهای دیزل دوگانه سوز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
38 بررسی تجربی آرایش های جدیدی از لوله های موجدار در یک مبدل حرارتی دو لوله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی
39 بررسی تجربی تاثیر استفاده از مبدل کاتالیست برمیزان آلاینده های خروجی موتور اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
40 بررسی تجربی تاثیر کارکرد موتور در حالت سرد و گرم بر میزان محصولات خروجی CO، Nox، HC، CO2، O2 در موتور اشتعال جرقه ای پژو 206 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
41 بررسی تجربی مشخصههای احتراقی و عملکردی موتور دیزل OM533 با استفاده از سوخت پایه دیزل در ترکیب با بیودیزل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
42 بررسی تجربی و عددی طراحی دودکش های مشترک بهینه در ساختمان های بلند مرتبه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
43 بررسی تحلیلی و تجربی عملکرد موتور گاز طبیعی با مخلوط رقیق (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
44 بررسی جامع ضریب اصطکاک میکرولوله های مارپیچ با هندسه های مختلف به صورت تجربی و استخراج روابط تجربی مربوطه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
45 بررسی عددی اثر پارامترهای مختلف انژکتور همراه EGR بر روی احتراق، عملکرد و آلایندگی موتور دیزل پاشش مستقیم پرخوران شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
46 بررسی عددی احتراق مشعل متخلخل دولایه ای با مخلوط متان -هوا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
47 بررسی عددی احتراقMILD در یک burner صنعتی و تاثیر رقیق سازی سوخت و هوای ورودی روی تولید NOX در این نوع احتراق (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 بررسی عددی پارامترهای موثر بر احتراق، عملکرد و آلایندگی موتور دیزل پرخوران شده پاشش مستقیم با سوخت دیزل و بیودیزل B20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
49 بررسی عددی تاثیر استفاده از EGR با درصدهای مختلف بر مشخصه های عملکردی احتراقی آلایندگی موتور دیزلی تزریق مستقیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
50 بررسی عددی تاثیر swirl,EGR برآلایندگی و عملکرد احتراق HCCI به روش سه بعدی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
51 بررسی عددی تاثیر تزریق چند مرحله ای سوخت بر نحوه تشکیل مخلوط احتراقی و آلایندگی در یک موتور دیزلی پاشش مستقیم در مفهوم احتراق دما پایین با کاربرد نرخ های بالای بازخورانی گازهای خروجی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
52 بررسی عددی تاثیر زمانبندی جرقه زنی شمع در نرخهای مختلف بازخورانی گازهای خروجی (EGR) بر احتراق و آلایندگی یک موتور گازسوز اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
53 بررسی عددی تاثیر همزمان روش های ترکیبی بر عملکرد، احتراق و آلایندگی موتور دیزل پرخوران شده پاشش مستقیم با سوخت دیزل و بیودیزل 20 B (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
54 بررسی عددی تأثیر استفاده از بیودیزل در احتراق و آلایندگی موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن بازخورانی شده (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
55 بررسی عددی مشخصه های عملکردی احتراقی و آلایندگی موتور دیزلی تزریق مستقیم با سوخت های جایگزین هپتال نرمال و دی متیل اتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
56 بررسی عملکرد و آلایندگی های خروجی در موتور دیزل پاشش مستقیم با تزریق دریچه ای سوخت دیزل و پاشش افشانه ای مخلوط دیزل -اتانول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
57 تأثیر زوایای نازل های چند-سوراخه بر مشخصات جریان داخلی و توزیع سوخت پاشش شده در محفظه استوانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
58 تبدیل احتراق CI به HCCI و بررسی فرایند احتراق HCCI به روش CFD (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
59 تحلیل اگزرژی یک موتور دیزلی بااستفاده ازمدل احتراق چندمنطقه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
60 تحلیل انرژی یک چرخه ی تولید همزمان توان، هیدروژن و گرمایش با استفاده از چاه های زمین گرمایی سبلان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
61 تحلیل عددی احتراق سوخت بیودیزل حاصل از روغن پسماند به منظوربررسی آلایندگی وعملکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
62 تحلیل عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت های جایگزین متان،متانول و پروپان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
63 تحلیل قانون اول و دوم یک سیستم تولید سه گانه بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد و سیکل رانکین آلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
64 تحلیل مقایسه ای عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت بنزین وسوخت های جایگزین هیدروژن و الکل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
65 تحلیل و بهینه سازی یک چرخه فرابحرانی دی اکسید کربن با تراکم مجدد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
66 شبیه سازی احتراق در مشعل متخلخل دولایه ای با مخلوط متان - هوا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
67 شبیه سازی عددی احتراق مشعل متخلخل دولایه ای با مخلوط متان با هوا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
68 شبیه سازی عددی مشخصه های احتراقی وآلایندگی موتور دیزلی تزریق مستقیم با سوختهای جایگزین هپتان نرمال و دیمتیل اتر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
69 شبیه سازی عددی مشخصههای آلایندگی موتور دیزلی تزریق مستقیم با سوخت جایگزین اتانول ودیزل در ترکیب با گاز طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
70 شبیهسازی عددی تأثیر استفاده ازEGR بر مشخصههای احتراقی و آلایندگی موتور دیزلی تزریق مستقیم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
71 طراحی و آنالیز مبادله کن گرمای صفحه ای دو مرحله ای آب دریا برای سامانه خنک کاری موتور (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی
72 عملکرد رسوب شیره چغندرقند در لوله شیاردار افقی در اثر تزریق حباب هوا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
73 کاهش آلاینده های موتورهای دیزلی پاشش مستقیم از طریق جت هوای ایجاد شده توسط سلول هوای موجود در داخل پیستون (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
74 کاهش هم زمان تولید NO,SOOT در موتور دیزل پردور پاشش مستقیم با ایجاد تغییر در قطر سوراخ نازل و طول پاشش سوخت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
75 کاهش همزمان آلاینده های NOx و Soot با کاربرد نرخ های بالای EGR سرد در موتورهای دیزلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
76 کاهش همزمان آلاینده های NOx و Soot در یک موتور اشتعال تراکمی با کاربرد سوخت جایگزین بنزین با استفاده از مدل میدان جریان سه بعدی (CFD) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
77 مدل سازی سینتیکی پیشگوئی کوبش در موتورهای اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
78 مدلسازی روشهای کاهش آلایندگی در یک موتور اشتعال جرقه ای پاشش مستقیم با استفاده از سوخت هیدروژن (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
79 مطالعه احتراق مخلوط سوخت گاز طبیعی و دی متیل اتر (DME) درموتورهای HCCI با روش سینتیک شیمیایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
80 مطالعه عددی تاثیر زمان و طول بازه پاشش سوخت برروی فرایند احتراق و تولیدآلاینده ها درموتورهای دیزلی پاشش مستقیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
81 مطالعه عددی فرآیند احتراق در مو تورهای دیزلی با استفاده از مدل میدان جریان سه بعدی(CFD) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
82 یک چرخه ترکیبی جدید تولید همزمان توان برودت با استفاده از چاه های زمین گرمایی سبلان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست