دکتر رحیم خوشبختی سرای

دکتر رحیم خوشبختی سرای استاد دانشگاه صنعتی سهند

دکتر رحیم خوشبختی سرای

Dr. Rahim Khoshbakhti Saray

استاد دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1  مطالعه­ تجربی زمان تاخیر اشتعال یک موتور دیزل با استفاده از مخلوط سوخت های بیودیزل و دیزل (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 2، شماره: 1
2 ارائه مدل یک بعدی جدید برای تحلیل عملکرد اجکتور (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 2
3 Theoretical Investigation of Combustion Process in Dual Fuel Engines at Part Load Considering the Effect of Exhaust Gas Recirculation (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 14، شماره: 14
4 بررسی تاثیر افزودن گاز ترکیبی بر احتراق اشتعال تراکمی همگن سوخت ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 40، شماره: 40
5 بررسی تاثیر ویژگی های هندسی سنبه بر عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی تنظیم واکنشی بر مبنای قانون دوم ترمودینامیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 52، شماره: 52
6 بررسی تاثیر ویژگی های هندسی سنبه بر عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی تنظیم واکنشی بر مبنای قانون دوم ترمودینامیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 51، شماره: 51
7 بررسی تجربی تاثیر مشخصه­ های سوخت دیزل بر متغیرهای احتراقی،عملکردی و آلایندگی یک موتور دیزل (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 2، شماره: 1
8 بررسی رفتار شعله گاز طبیعی در محفظه احتراق یک موتور اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 10، شماره: 1
9 بررسی مقایسه ای تاثیر هم پوشانی دریچه ها بر موتورهای اشتعال تراکمی مخلوط همگن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 32، شماره: 32
10 بررسی نظری تاثیر فشار، زمان و طول پاشش سوخت دیزل بر عملکرد و آلاینده های خروجی از موتور دیزلی پاشش مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 19، شماره: 19
11 تحلیل اگزرژی یک موتوردیزلی با استفاده از مدل احتراق چندمنطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 6، شماره: 1
12 تحلیل ترمواقتصادی و بهینهسازی چندهدفه چرخههای بازیافت تلفات حرارتی یک موتور ژنراتور گازسوز (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 3
13 توسعه ی الگوی پیشبینی کننده زمان شروع احتراق در موتور اشتعال تراکمی مهار شونده ی واکنشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 62، شماره: 62
14 توسعه یک مدل کنترلی برای پیش بینی زمان احتراق در موتورهای HCCI (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 6، شماره: 2
15 شبیه سازی احتراق HCCI و آلاینده های آن با استفاده از شبیه سازی چندمنطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 33، شماره: 33
16 شبیه سازی فرآیند احتراق موتور دیزلی MTI۴.۲۴۴ به منظور بررسی امکان ارتقاء توان و کاهش آلاینده های آن (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 8، شماره: 1
17 شبیه سازی موتور دیزل با استفاده از الگوی چند منطقهای و سینتیک شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 39، شماره: 39
18 فرایند کاهش مکانیزم خودکار به منظور مدلسازی احتراق در یک موتور HCCI با سوخت گاز طبیعی و هپتان نرمال (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 6، شماره: 1
19 مدلسازی ترمودینامیکی و ارزیابی عملکرد چرخه تولید همزمان سه ‏گانه با استفاده از منابع انرژی زمین گرمایی و گاز طبیعی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 1
20 مطالعه پارامتری تاثیر افزایش مقدار سوخت دیزل در موتورهای دوگانه سوز تحت شرایط بارهای جزئی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 7، شماره: 1
21 مقایسه دو پیکرهبندی مختلف در مدل احتراق چند منطقهای مخلوط گاز طبیعی و هپتان نرمال در موتورهای احتراقی مخلوط همگن اشتعال تراکمی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 3-D Modeling of Combustion in a Natural Gas Fueled HCCI Engine (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
2 آنالیز اگزرژی احتراق HCCI در موتورهای گازسوز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
3 آنالیز اگزرژی اقتصادی و بهینه سازی نیروگاه چرخه ترکیبی توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
4 آنالیز و بررسی نابودی اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی بر اساس مفاهیم درون زا و برون زا در چرخه تولید همزمان سه گانه (CCHP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
5 ارائه مکانیزم سینتیک شیمیایی مفصل بهینه برای احتراق مخلوط سوخت های گاز طبیعی و هپتان نرمال در موتورهای HCCI دوگانه سوز با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
6 استفاده از بهینه سازی برای کنترل غیر خطی نسبت هوا به سوخت در موتور اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 اصلاح عملکرد و آلایندگی موتور دیزل- گاز - در بارهای جزئی با استفاده از روش های خفانش و EGR (دریافت مقاله) دومین همایش موتورهای درونسوز
8 انتخاب مناسب ترین مکانیزم سینتیک شیمیایی مفصل بهینه برای ا حتراق سوخت گاز طبیعی در موتورهای دوگانه سوز (دیزل + گاز طبیعی) با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
9 Comprehensive Study of the Effects of Biodiesel Addition on Diesel Engine premixed Charge Compression Ignition Phenomenon by Computational Fluid Dynamics (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
10 Geothermal-based freshwater production by humidification-dehumidification and evaporating desalination units integrated with a CCHP system: Energy and exergy analysis (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
11 modified first law apparent heat release model in HCCI engines (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
12 Simulation and validation of combustion characteristics of dual-fuel engines by developing advanced integrated 3D-CFD/chemical kinetics model (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
13 USING GENETIC ALGORITHM and multi zone comustion model for optimization of GRI-MECH3.0 mechanism in HCCI ENGINES (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
14 بررسی تاثیر انتقال جرم بر شبیه سازی عملکرد و پیش بینی آلایندهها در موتور HCCI (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی
15 بررسی تاثیر سرمایش هوای ورودی کمپرسور بر عملکرد سیکلهای تولید همزمان سه گانه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
16 بررسی تاثیر شرایط اتمسفر و میزان رطوبت و دمای زباله در فرایند خشک کن زباله های جامد شهری (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
17 بررسی تاثیر عمق کاسه پیستون بر عملکرد و آلایندگی موتور RCCI (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
18 بررسی تاثیر مدل های مختلف انتقال حرارت جابجایی بر شبیه سازی عملکردموتورهای HCCI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
19 بررسی تجربی تاثیر پارامترهای سوخت دیزل در آلایندگی و عملکرد یک موتور دیزل پاشش مستقیم (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
20 بررسی تجربی تاثیر درصد جایگزینی گاز طبیعی در عملکرد و آلایندگی موتور دیزلی دوگانه سوز (Dual Fuel) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 بررسی تجربی عملکرد سیستم تولید همزمان توان و حرارت خانگی با رویکرد حذف چگالش گازهای احتراقی موتور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران
22 بررسی تجربی و طراحی یک مبدل حرارتی با رویکرد بازیابی بهینه حرارت اتلافی از یک موتور دیزلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
23 بررسی رفتار شعله گاز طبیعی در محفظه احتراق یک موتور- ژنراتور اشتعال جرفه ای دور ثابت (دریافت مقاله) اولین همایش پیشرانه های دریایی
24 بررسی مسیر انجام واکنش های شیمیایی در فرایند احتراق موتورهای RCCI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
25 بررسی مقایسه ای تاثیر روی هم افتادگی سوپاپ ها بر خصوصیات احتراقی، عملکردی و آلایندگی موتورهای HCCI (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
26 بررسی میزان نشر آلاینده اکسیدهای نیتروژن خروجی از محفظه های احتراق RQL (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
27 بررسی میزان نشر آلاینده اکسیدهای نیتروژن خروجی از محفظه های احتراق RQL (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
28 پیش بینی نرخ انتقال حرارت در مبدل های بازیافت حرارت از انرژی های اتلافی موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
29 تاثیر زمان پاشش بر مسیر انجام واکنش ها در احتراق PCCI برای سوخت دیزل و بیودیزل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
30 تحلیل اگزرژی یک موتور دیزلی بااستفاده ازمدل احتراق چندمنطقه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
31 تحلیل اگزرژی-اقتصادی چرخه ترکیبی تولید همزمان توان و حرارت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
32 تحلیل گذرای روانکاری الاستو هیدرودینامیکی محل تماس رینگ پیستون و دیواره سیلندر در موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
33 توسعه یک مدل کنترلی برای پیش بینی زمان احتراق در موتورهای HCCI (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
34 ررسی تجربی عملکرد سیستم تولید همزمان توان و حرارت خانگی با رویکرد حذف چگالش گازهای احتراقی موتور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
35 شبیه سازی احتراق HCGI و آلاینده های آن با استفاده از یک مدل چند منطقه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
36 شبیه سازی احتراق PCCI با سوخت بیودیزل با استفاده از مدل CFD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
37 شبیه سازی سه بعدی احتراق RCCI با سوخت گاز طبیعی و دیزل در موتور CFR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی موتورهای درونسوز
38 شبیه سازی موتور دیزل با استفاده از مدل چند منطقه ای و سینتیک شیمیایی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
39 طراحی مجدد محفظه احتراق موتور اشتعال جرقه ای OHV-ROA و بررسی اثر ان در کاهش میزان الاینده ها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
40 فرآیند کاهش مکانیزم با استفاده از روش DRGEP برای شبیه سازی احتراق در یک موتور HCCI گازسوز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
41 مدلسازی ریاضی و تحلیل انرژی و اگزرژی خشک کن زباله های جامد شهری (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
42 مطالعه ترمودینامیکی چرخه تولید همزمان توان و تبرید جذبی با محرک موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن (HCCI) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع