دکتر مسعود دربندی

دکتر مسعود دربندی استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مسعود دربندی

Dr. ‪Masoud Darbandi

استاد دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر نوسان بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با آلگوریتم دقیق عددی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 1، شماره: 1
2 شبیه سازی عددی و جریان اختلاطی آرام با استفاده از توسعه ی الگوریتم تراکم پذیر جدید (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اندازه شعله نگهدار بر روی آلاینده دوده در یک محفظه احتراق کروسین سوز (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
2 اثر پیش گرم نمودن سوخت کروسین بر روی انتشار آلاینده دوده از یک محفظه احتراق (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
3 اثر فین در نرخ انتقال حرارت جابجایی آزاد با گرادیان چگالی شدید (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
4 ارائه مدل ساختار اطلاعاتی شبه سازمان یافته برای شبکه های بی سازمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
5 ارائه یک الگوریتم بهینه برای جستجوی ذرات در شبکه های سه بعدی بی سازمان برای کاربرد درشبیه سازی مونت کارلو وCFD (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
6 ارائه یک روش بقائی ضمنی برای اعمال شرایط مرز آزاد در مقاطع خروجی دلخواه از میدان حل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
7 ارائه یک روش کنسرواتیو ضمنی برای اعمال شرایط مرزی آزاد در مقاطع دلخواه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 ارایه یک الگوریتم جدید برای پخش ذرات درشبکه بی سازمان سه بعدی برای استفاده درروش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
9 ارایه یک مدل آیروترمودینامیکی جدید برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مبدل های حرارتی هواخنک مقیاس بزرگ با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک سیالات عددی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 ارایه یک مدل ساده شده جامد فلزی با ضریب هدایت حرارتی متغیر به منظور استخراج عملکرد لوله حرارتی ترموسیفون با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
11 استفاده از پارتیشن جهت کنترل نرخ انتقال حرارت جابه جایی طبیعی در فضا محصور ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
12 استفاده از فین جهت کنترل انتقال حرارت جابجایی آزاد در محیط با اختلاف دمای شدید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
13 بررسی اثر ایجاد شیب در محور ردیابی خورشید برای کالکتور سهموی خطی بخش خورشیدی نیروگاه یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
14 بررسی اثر عدد نودسون روی انتقال حرارت جریان رقیق مادون صوت عبوری از میکرو کانال (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی اثراتمغناطیس درحفره ی مربعی با جریان جابجایی آزاد و گرادیان دمایی بالا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 بررسی عملکرد مرتب سازی لایه ای ساختار اطلاعاتی شبکه های بی سازمان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
17 بررسی مسئله تراوش از درون محیط متخلخل سد خاکی به کمک روش حجم محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
18 بررسی مکانیزم تشکل اسکیل، طی فرآیند پیشگرم و ارائه راهکار عملی برای کاهش آن (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
19 تحلیل جریان سیال غیر نیوتنی توانی به روش ترکیبی حجم - اجزای محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
20 توسعه عملکرد یک الگوریتم نوین برای حل مسائل انتقال حرارت با جابجائی آزاد در حفره با نسبت منظری متفاوت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
21 توسعه عملکرد یک الگوریتم نوین برای حل مسائل انتقال حرارت با جابجایی آزاد در شرایط جریان تراکم پذیر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 توسعه یک روش حجم اجزای محدود برای تحلیل شعله آرام و آشفته نفوذی متان هوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
23 توسعه یک روش خطی سازی اصلاح شده برای تسخیر بهتر شوک ایستاده پایا در جریان اویلر درون شیپوره همگرا- واگرا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
24 حل عددی جریا ن احتراقی کوره پیشگرم و بررسی اثر نسبت سوخت و هوا بر ترکیب محصولات احتراقی و توزیع آنها در کوره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
25 حل عددی جریان احتراقی نفوذی آرام به کمک روش ترکیبی حجم و المان محدود و پردازش موازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
26 شبیه سازی جریان دوفازی با مرز میانی متحرک با استفاده از روش مجموعه سطوح (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
27 شبیه سازی حرکت قطره منفرد در محیط پیوسته با استفاده از روش مجموعه سطوح (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
28 شبیه سازی عددی اختلاط گازهای N2 O2 درحفره مربعی به همراه انتقال حرارت جابجایی آزاد با استفاده ازتوسعه ی الگوریتم تراکم پذیرجدید (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 شبیه سازی عددی مشعل های مورد استفاده در کوره پیشگرم نورد میلگرد و بررسی نسبت اثر سوخت و هوا در توزیع محصولات احتراقی (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
30 شبیهسازی عددی جریان آشفته احتراقی و ارائه طرح پرههای پیچشی برای بهبود اختلاط سوخت و هوا در کوره پسسوز پالایشگاه اراک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
31 کنترل آشفتگی در پائین دست یک انبساط ناگهانی با استفاده از تاکتیک چند بلوکی و روش هیبریدی المان حجم محدود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
32 مدل سازی عددی اندرکنش سیال با پوسته ارتعاشی ایرفویل و تاثیر آن بر عملکرد آیرودینامیکی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
33 مدلسازی سینتیکی ساده شده برای خود اشتعالی مخلوط هیدروژن و هوا با استفاده از روش DRG تحت شرایط محفظه احتراق توربین گازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
34 مطالعه تجربی هیدرودینامیک هوا درمتروی تهران و اثرات آن برتهویه و بهداشت صنعتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
35 مطالعهی عددی جریان جابجایی آزاد در حفرهی مورب با استفاده از یکالگوریتم غیربوزینیسکی جدید (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک