دکتر محمدتقی شروانی تبار

دکتر محمدتقی شروانی تبار استاد دانشگاه تبریز

دکتر محمدتقی شروانی تبار

Dr. Mohammad Taghi ShervaniTabar

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر فشار تزریق انژکتور مقطع حلقوی و شرایط محفظه‌احتراق بر روی عملکرد موتور دیزل (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 4
2 بررسی عددی بهبود عملکرد پمپ گریز از مرکز روغن با پره های جدا کننده (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
3 مقایسه عددی تاثیر شرائط فیزیکی بر رفتار فواره سوخت های دیمتیلاتر، سوخت زیستی و دیزل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 35، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی پدیده کاویتاسیون در یک پمپ سانتریفوژ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
2 استفاده از جاروب پره برای گسترش عملکرد بدون استال پمپ محوری (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
3 بررسی تاثیر موقعیت و اندازه منبع گرمایی بر روی مکانیسم جابجائی طبیعی در محفظه های بسته به روش عددی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 بررسی تجربی تاثیر جهت دوران در دینامیک گردابه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی
5 بررسی تجربی و پردازش تصویری برای اندازه گیری توزیع چگالی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران
6 بررسی تجربی و پردازش تصویری برای اندازه گیری توزیع چگالی فازهای مایع و گاز در پلوم یک اسپری با استفاده از اسکن سه بعدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
7 بررسی تجربی و پردازش تصویری وقوع پدیده کاویتاسیون در نازل انژکتور و تاثیر آن روی رفتار هیدرودینامیک افشانه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
8 بررسی دینامیک حباب حاصل از تخلیه الکتریکی بعد از تقسیم شدن بین ابزار وقطعه کار انحنادار در فرآیند US/EDM (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
9 بررسی روند رشد و فروپاشی حباب EDM در مدت زمان خاموشی جرقه و تاثیر آن در محل وقوع و ویژگیهای جرقه بعدی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
10 بررسی عددی پدیده کاویتاسیون در داخل نازل انژکتور دیزل با استفاده از سوخت فسیلی و بیو دیزل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
11 بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در دو نوع کانال مواج (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
12 بررسی عددی خصوصیات ترمو- هیدرودینامیکی افشانه سوخت مایع در دماهای مختلف محیط گازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
13 بررسی عددی دینامیک حباب ایجاد شده در فرآیندEDMبا استفاده از روشالمان مرزی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
14 بررسی عددی دینامیک یک حباب کاویتاسیون در مجاورت یک سطح صلب به هنگام پدیده Necking با استفاده همزمان از روش المان های مرزی و روش تفاضلات محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
15 بررسی عددی نوسلت در کوئینچینگ گاز روی پیرامون یک استوانه کوتاه در حالت جریان محوری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 بررسی عددی و تحلیلی تاثیر شکل دیواره روی پارامترهای هیدرودینامیکی یاتاقان های لغزنده صفحه ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 بررسی عددی هندسه نازل بر پدیده کاویتاسیون در انژکتور سوخت (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
18 تحلیل دینامیکی و طراحی ربات تعادلی دو چرخ با استفاده از کنترل کننده PD (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
19 توسعه مدل ریاضی نشر آلاینده های موتورهای اشتعال جرقه ای با اعمال زیر مدل توربولانس ( k-ε ) (دریافت مقاله) دومین همایش موتورهای درونسوز
20 توسعه یک مدل ریاضی جهت پیشگویی مشخصه های یک سیستم پاشش سوخت مجهز به پمپ واحد (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
21 جریان پایا حول استوانه مدفون با عمقهای مختلف (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 رویکردی بررباتهای تعادلی دو چرخ مبتنی بر پاندول معکوس A SURVEY (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
23 طراحی محفظه ی احتراق بهینه برای موتور اشتعال جرقه ای دوسوختی با پایه ی گازی (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
24 طراحی مکانیزم و ساخت یک ربات ماهی باله موجی باالهام گیری از knife fish (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
25 طراحی و ساخت یک ربات ماهی باله موجی و ساخت یک نمونه باله موجی برای جایگزینی پروانه ها به منظور تولیدنیروی پیشران ایده آل (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
26 مدلسازی عددی پدیده کاویتاسیون در اطراف یک هیدروفویل دو بعدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
27 مروری بر کاویتاسیون در پمپ گریز از مرکز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
28 مطالعه اثر تغییر ابعاد هندسی اواپراتورهای مارپیچ قائم بر رفتار حرارتی آن ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 مطالعه تجربی پدیده کاویتاسیون در طرف فشار پره های یک پمپ گریز از مرکز (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
30 مطالعه تجربی1% افت راندمان درهنگام شروع پدیده کاویتاسیون دریک پمپ محوری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
31 مطالعه دینامیک حباب مجاور قطعه کار در فرآیند EDM/US با شکل های مختلف ابزار و قطعه کار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
32 مطالعه عددی پدیده کاویتاسیون در انژکتورموتورهای احتراق دا خلی با هندسه های مختلف روزنه انژکتور و فشارهای مختلف پاشش (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
33 مطالعه عددی تاثیر فشار محفظه احتراق بر مشخصات افشانه سوخت دیزل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
34 مطالعه عددی تاثیر مقدار بلند شدن سوپاپ بر روی افت جریان درموتورهای بنزینی با پاشش انژکتوری در مانیفولد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
35 مطالعه عددی تاثیر همزمان دامنه ارتعاشو شکل ابزار و قطعه کار روی دینامیکحباب حاصل از تخلیه الکتریکی در فرآیند EDM/US (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
36 مطالعه عددی رفتار هیدرودینامیکی سیال دی الکتریک حول حباب حاصل از تخلیه الکتریکی در فرایند EDM به ازای فواصل مختلف حباب از سطح قطعه کار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
37 مطالعه عددی طول نفوذ افشانه سوخت دیزل در نازل های استوانه ای و مخروطی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
38 مطالعه عددی طول نفوذ افشانه سوخت موتورهای دیزل تحت تاثیر کاویتاسیون دردمای معین سوخت (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
39 مطالعه عددی و تجربی برخورد یک جت متقارن محوری با یک صفحه نفوذپذیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
40 مقایسه عددی رفتار افشانه حاصل از سوخت های دی- متیل اتر و بیودیزل در فشارهای مختلف محفظه احتراق (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز