دکتر زهرا علیپور درویشی

دکتر زهرا علیپور درویشی دانشیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد واحد شمال، تهران

دکتر زهرا علیپور درویشی

Dr. Zahra Alipour

دانشیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد واحد شمال، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده‌‌نگاری کرامت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 3
2 ارائه مدل مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه بازاریابی سبز با تاکید بر وابستگی به برند از نگاه مصرف کنندگان محصولات ارگانیک با رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 21، شماره: 118
3 ارائه مدل مفهومی بهره وری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 1
4 ارایه الگوی کسب و کار در بازار کالاهای صنعتی و واسطه ای (قطعات یدکی خودرو) با تاکید بر نقش زنجیره ارزش در حوزه تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 46
5 ارایه الگوی مفهومی برای تبین بازاریابی کمیابی با تا کید بر اصالت برند در رفتار خرید آنلاین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
6 الگوپردازی و اعتبارسنجی پدیده تصمیم هراسی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
7 ایمن سازی رسانه های اجتماعی: تعامل با نامداران به مثابه راهبرد پیشگیری از کژرفتاری کاربران برخط (دریافت مقاله) فصلنامه منابع انسانی تحول آفرین دوره: 2، شماره: 6
8 Categorizing E-Learner Attributes in Personalized E-learning Environments: A Systematic Literature Review (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
9 Effect of K2O on the catalytic performance of Ni catalysts supported on nanocrystalline Al2O3 in CO2 reforming of methane (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 2، شماره: 4
10 Effect of vocal stimulation on responses of premature infants (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت ،معنویت و اخلاق پزشکی دوره: 1، شماره: 1
11 Introducing the Model of Factors Influencing Knowledge Sharing Departments OF Islamic Azad University (Survey in the North Branch of Tehran and Science and Researches Campus) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 10
12 Personalized Gamification in E-Learning with a Focus on Learners’ Motivation and Personality (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 3
13 بررسی توسعه تفکراستراتژیک و کاربرد نوظهور علوم شناختی در آن با رویکرد Scoping Review (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 3، شماره: 1
14 بررسی عوامل تاثیرگذار بر ترجیح دادن برند سبز از نظر مصرف کننده (دریافت مقاله) ماهنامه دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی دوره: 2، شماره: 20
15 پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد و ذائقه فرهنگی مصرف کتاب (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 2
16 چه وقت یک کارمند به همکارانش کمک نمی کند؟ تاثیر تبادل رهبر- پیرو بر حسادت کارمند و رضایت شغلی مورد مطالعه: سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر (شهریور ۱۴۰۱) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 14، شماره: 1
17 دیدگاهی اکتشافی در فرایند تصمیم گیری سیستمی در شرایط بحران کرونا برای کسب و کارهای کوچک و متوسط به روش داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مدیریت نوین دوره: 8، شماره: 3
18 سرمایه فرهنگی و ذائقه فرهنگی مصرف کتاب در میان شهروندان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 60
19 سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
20 سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
21 شناسایی و ارزیابی وضعیت به اشتراک گذاری دانش و الزامات آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاهها (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال و علوم وتحقیقات) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 4
22 شناسایی و اولویت بندی معیارهای شریک راهبردی شدن منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (به عنوان قطب پدافند غیرعامل کشور) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 20
23 شناسایی و تدوین مولفه های جامعه شناختی تربیت ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 13، شماره: 41
24 شناسایی و رتبه بندی خطاهای شناختی مرتبط با ابعاد تفکر راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 5، شماره: 1
25 طراحی الگوی کژرفتاری برخط و نقش آن در برندسازی شخصی بر پایه نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 1
26 طراحی مدل فرایندی شریک راهبردیشدن منابع انسانی با رویکرد آمیخته (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)DOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۸۲۵۴۸۰۰۲.۱۳۹۹.۱۲.۴.۳.۶ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 4
27 طراحی و تبیین مدل تعلق خاطر پایدار کارکنان نسل جدید با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (مطالعه ای در کسب وکارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
28 طراحی و تبیین مدل تعلق خاطر پایدار کارکنان نسل جدید با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (مطالعه ای در کسب وکارهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 4
29 طراحی و تبیین مدل خیانت مصرف کننده به برند وتاثیر آن بر ارزش ویژه برند درکسب وکارهای الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 1
30 ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻓﺮاﯾﻨﺪی شریک راهبردی‌شدن منابع انسانی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آمیخته (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 4
31 عارضه یابی فرهنگ فاصله قدرت درسازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 9، شماره: 4
32 عوامل مشتری گرایی و مدیریت روابط مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 9
33 فهم پدیده محوری و ریشه های تصمیم هراسی مدیران با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 13، شماره: 3
34 فهم جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 57
35 مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد" (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 35، شماره: 3
36 مدل سازی مسئولیت اجتماعی در حوزه بازاریابی سبز محصولات ارگانیک با تاکید بر دلبستگی به برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 10، شماره: 1
37 مطالعه پیامدهای فردی و سازمانی لنگرهای مسیر شغلی در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
38 مقاله پژوهشی:تدوین راهبردهای لنگرهای مسیر پیشرفت شغلی کارکنان (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Advances in drug delivery techniques facilitate the clinicaltranslation of antiviral phytochemicals (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
2 آیا تجزیه و تحلیل مشتری (CA) بر عملکرد شرکت تاثیر دارد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 اصطکاک اجتماعی و رفتار شهروندی در سازمان : تبییننقش مدیریت منابع انسانی و ادراک عدالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
4 بررسی تاثیر بازسازی خدمات ناموفق بر وفاداری و رضایت مشتری در بانک اقتصاد نوین در شهر تهران در بازه زمانی سال 1392 (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
5 بررسی تاثیر شخصیت بر ادارک ریسک با میانجیگری گرایش به ریسک (مورد مطالعه: بانک آینده) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
6 بررسی تاثیر عامل تکنولوژی CRM برعامل مشتری گرایی شرکت بیمه البرز (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
7 بررسی تاثیر مدیریت HSE بر عملکرد کارگران (موردمطالعه:مدیران کارگاه های ساختمانی شرکت های پیمانکاری شهرداری منطقه دوازده شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
8 بررسی تأثیر تصویر ذهنی فروشگاه و قیمت ادراک شده بر وجهه برند (مطالعه موردی: فروشگاههای زنجیرهای استان تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
9 بررسی قراردادهای خدماتی بلندمدت به کارگرفته شده توسط کشورعراق جهت تأمین مالی طرح های توسعه میادین نفت و گاز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
10 بررسی قراردادهای مشارکت در تولید به کار گرفته شده در صنعت نفت و گاز به منظور تأمین مالی پروژه های مربوط به طرح های توسعه میادین نفت و گاز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
11 شخصی سازی سامانه یادگیری الکترونیکی با استفاده از ویژگی فردی شخصیت یادگیرنده و پیاده سازی آن به کمک عناصر بازی پردازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی
12 طراحی مدل جامع نقش ارزش ویژه برند سبز بر رفتار مصرف کنندگان با استفاده از روش فراترکیب کیفی (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت بازرگانی نوین کسب و کار و بازاریابی با رویکرد رونق تولید ملی
13 مروری بر مفهوم DNA سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
14 مقایسه تاثیر تغییرات میزان تولید میدان بر بازده مالی طرفین قرارداد مربوط به طرح توسعه یک میدان نفتی در سه قالب قراردادی بیع متقابل, مشارکت در تولید و خدماتی بلندمدت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز