دکتر علی حسن نیا

دکتر علی حسن نیا استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

دکتر علی حسن نیا

Dr. ali hasannia

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی دیدگاه رونالد باکلی در مشابهت‌سنجی ریخت‌شناسی قصه‌های پریان و احادیث امامیه (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 7، شماره: 1
2 Socio-Political Rights of Iranian Women before and After the Islamic Revolution; a Comparative Study (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی و نظر: نگاهی به کتاب معنویت اسلام شیعی: عقاید و اعمال از محمدعلی امیرمعزی (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 29، شماره: 170
4 تحلیل انتقادی رویکرد ماهر جرار در برخورد با منابع سیره نزد شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 1
5 تحلیل انتقادی نظریه «فمینیسم قرآنی» مارگوت بدران در دائره المعارف قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 16، شماره: 64
6 تحلیل انتقادی نظریه عزیزه هبری پیرامون عدالت توحیدی در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 81
7 تحلیل و ارزیابی آرای خاورشناسان درباره «غلو» و «تقیه» در میراث حدیثی امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 5، شماره: 9
8 خدایی که هرگز نبود (دریافت مقاله) دوفصلنامه احسن الحدیث دوره: 1، شماره: 2
9 عبدالعزیز ساچدینا؛ زندگی و پژوهش ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه احسن الحدیث دوره: 2، شماره: 2
10 کاربست نظریۀ «وحدت موضوعی سوره‌ها» در کتاب التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 31، شماره: 183
11 مطالعه تحلیلی روش شناسی پژوهش های حدیثی خاورشناسان در میراث امامیه (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 14، شماره: 2
12 نشانه یونس چه بود؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه احسن الحدیث دوره: 3، شماره: 1
13 واکاوی معنای «رجل مطلوب» در حدیث عنوان بصری (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 4، شماره: 1