دکتر امیر گندم گار

دکتر امیر گندم گار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دکتر امیر گندم گار

Dr. Amir Ghandomkar

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.