دکتر منصوره قبادی پور

دکتر منصوره قبادی پور دانشیار- دانشگاه گلستان، گروه زمین شناسی، گرگان، ایران

دکتر منصوره قبادی پور

Dr. Mansureh Ghobadi Pour

دانشیار- دانشگاه گلستان، گروه زمین شناسی، گرگان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جغرافیای زیستی دیرینه کنودونتهای کوههای البرز در گذر کامبرین به اردوویسین (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازنگری چینه نگاری اردویسین در کوه های البرز شرقی، ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر
2 مطالعه زیست چینه شناسی سری رسوبات پرمین در ناحیه چاه ریسه شمال شرق اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 معرفی تریلوبیت های عضو 4 سازند میلا در برش دروار جنوب غرب دامغان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
4 معرفی فسیلهائی از خزندگان در پالئوژن زاگرس (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران