دکتر ایمان روستا

دکتر ایمان روستا دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه یزد

دکتر ایمان روستا

Dr. Iman Rousta

دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی پیامدهای خشک شدن زاینده‎رود و تغییرات پوشش گیاهی بر دمای سطح زمین درکلان‎شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 14، شماره: 1
2 ارزیابی تغییرات دمای سطح زمین (LST) روستاها در روزهای تعطیل (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان تفت یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 4، شماره: 16
3 Climate change impacts on vegetation and agricultural drought in the basin of Panjshir River in Afghanistan (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 1، شماره: 4
4 بررسی پایداری روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش ازدور (مطالعه موردی: حوضه آبریز شمالی افغانستان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 12، شماره: 2
5 بررسی پیش نشانگر ابر زلزله در زمین لرزه ۱۳۹۶ ازگله کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 13، شماره: 1
6 بررسی و تحلیل اثرات ناهنجاری دمای سطح دریای سیاه برتغییرات الگوی رخداد دما و بارش غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 1، شماره: 1
7 بررسی و مدل سازی تاثیر ترکیب و آرایش چشم انداز شهر یزد بر دمای سطح زمین با استفاده از یادگیری ماشین و داده های لندست-۸ و سنتینل-۲ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 15، شماره: 3
8 پهنه بندی فرایندهای هوازدگی سنگ ها براساس مدل های پلتیر در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 4
9 تحلیل رابطه تغییرات زمانی دمای سطح زمین با الگوی فضایی تغییرات کاربری اراضی در راستای پایداری محیطی (مطالعه موردی: شهر کاشان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 13، شماره: 1
10 تغییرات زمانی جزایر حرارتی شهری و ارتباط آن با آلودگی هوا با سنجش از دور در شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 4، شماره: 14
11 مطالعه و پیش بینی تغییرات دمای سطح زمین شهر یزد: بررسی اثر مجاورت و تغییرات پوشش اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی پیامد تغییرات پوشش گیاهی و مناطق ساخته شده شهری بر دمای سطح زمین در کلانشهر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
2 ارزیابی روش های طبقه بندی شیءگرا و پیکسل مبنا جهت برآورد سطح زیرکشت گلخانه با استفاده از تصاویر پهپاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
3 استخراج جابجایی سطح زمین ناشی از زمین لرزه با استفاده ازتکنیک تداخل سنجی راداری InSAR (مطالعه موردی: شهر دهلران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
4 بررسی اثر عوامل اقلیمی بر پوشش گیاهی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
5 بررسی ارتباط بین تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی با دمای سطح زمین در دوره زمانی ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۸ (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
6 بررسی ارتباط بین عوامل اقلیمی با پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای(مطالعه موردی: حوضه آبریز قره قوم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
7 بررسی ارتباط تغییر کاربری زمین با تغییرات فضایی - زمانی دمای سطح زمین در جنوب شرق ایران (مطالعه موردی شهر زاهدان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
8 بررسی افزایش درجه حرارت کره زمین و پیامدهای آن بر ایران و جهان (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
9 بررسی تاثیر خشک سالی در تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه بلخ آب افغانستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
10 بررسی تغییر اقلیم بر ناهنجاری های بارش و دمای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
11 بررسی تغییرات بارندگی و پوشش گیاهی حوزه آبریز هریرود- مرغاب(افغانستان)با استفاده از تصاویر ماهواره ای EVI/CHERIPS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
12 بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI و سنجنده مودیس در استان بلخ (افغانستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
13 بررسی تغییرات دماسطح زمین (LST) در حوضه آبریز کویر لوت طی دوره آماری ۲۰۲۲- ۲۰۰۱ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
14 بررسی تغییرات دمای سطح زمین (LST)حوضه دریاچه ارومیه به منظور مدیریت مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
15 بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور در حوضه آبریز گاوخونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
16 بررسی روند سطح ایستایی آب های زیرزمینی مطالعه موردی شهرستان خاتم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
17 بررسی فضایی- زمانی تغییرات LULC و جزیره حرارتی شهری با استفاده از تصاویر Landsat- TM، مطالعه موردی (کلان شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
18 پایش تغییرات پوشش اراضی شهری در ارتباط به جزایر حرارتی با استفاده از تکنیک های سنجش ازدور (مطالعه موردی: ۲۲ ناحیه شهر کابل - افغانستان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
19 تحلیل رابطهی بین خشکسالی و نوسانات آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت زرند، استان کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
20 تحلیل و بررسی تغییرات بارشهای سنگین حوضه رودخانه کابل با استفاده از تصاویر ماهواره ای MEERA۲ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
21 شناسایی و پیش یابی روند آبوهوایی ایستگاه شیراز با استفاده از نمودار آمبروترمیک (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا