دکتر عبدالرضا رضائی فرد

دکتر عبدالرضا رضائی فرد استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر عبدالرضا رضائی فرد

Dr. Abdolreza Rezaeifard

استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 زعفران تثبیت شده بر بستر نانوذرات مغناطیسی: کاتالیزوری سبز و کارآمد در سنتز مشتقات کوئین اکسالین ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Catalytic Decolorization of Rhodamine B by magnetic nanoparticles modified with Fe(III)Salophen complex (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
2 Heterogeneous activation of Oxone® by magnetic nanoparticles anchoring Schiff base complexes for water treatment (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
3 Iron containing Keplerate nanocapsules-based adsorbent for determination of trace phenanthrene in various real samples (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
4 Kinetic and Mechanism of H2O2 Decomposition on Keplerate {Mo72Fe30} Nanoball (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
5 Non-immobilized water -insoluble metallosalens as efficient heterogeneous catalyst for degradation of dyes in water (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
6 Photochemical Properties of Iron (III) containing Polyoxomolybdate Nanoclusters (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
7 Synthesis and Characterization of a new magnetic Fe(III)Salophen complex as a heterogeneous bio-relevant catalyst (دریافت مقاله) بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران
8 Trace determination of quinoline in various water samples based on Keplerate polyoxometalate nanoadsorbent (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری