دکتر سیدمحمد رضوی

دکتر سیدمحمد رضوی استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر سیدمحمد رضوی

Dr. Seyed Mohammad Razavi

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده ۴۴۵ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 82
2 اضطراب در مبانی، اختلاف در استنباط (درنگی بر نظرات دکتر کاتوزیان در جلد دوم کتاب درس هایی از عقود معین) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 12
3 اعتبارسنجی دیدگاه تفسیری علّامه طباطبایی و مفسّران المنار پیرامون رفع طور و مسخ بنی‌اسرائیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 6، شماره: 11
4 امکان سنجی جعل قانون برای منع مهریه های سنگین (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 20، شماره: 63
5 بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 13
6 بررسی و جمع آوری دلایل نقلی بر ناتوانی بشر از شناخت خدا (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 17، شماره: 65
7 بررسی و جمع بین روایات شناخت و عدم شناخت عقلی خدا (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 17، شماره: 66
8 تاثیر پذیرش نظریه انقلاب نسبت در احکام تداخل عده (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 22، شماره: 66
9 جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 28
10 حمایت از زیان دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 8، شماره: 30
11 دوگانگی یا وحدت خیار رویت و تخلف از وصف با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مصباح الفقاهه دوره: 4، شماره: 1
12 گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 23، شماره: 68
13 گونه شناسی مفردات پژوهی در قرآن از منظر روایات تفسیری اهل بیت(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 12، شماره: 45
14 ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجاری مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 9، شماره: 19
15 مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 12، شماره: 21
16 مطالعه تبلیغات تجاری مقایسه ای در فقه امامیه، حقوق ایران و هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 12، شماره: 39
17 نقدی بر مقاله بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط عدل الهی و حجیت قطع (با رویکردی بر اندیشه علامه طباطبایی در حاشیه کفایة الاصول) (دریافت مقاله) همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی
2 امکان سنجی وقف حقوق معنوی از منظر فقهی و حقوقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
3 اوصاف و ماهیت پیش فروش ساختمان در حقوق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
4 بررسی تعهدات و ضمانت اجرایی پیش فروش ساختمان در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
5 بررسی فقهی مهلت پرداخت دیه شبه عمد (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
6 علم درسی نبود در سینه بود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
7 عناصر شناسی وقف علمی مشارکتی از منظر فقهی و حقوقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
8 مبادی کلامی اعتبار علم از منظر اصولیین و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی