دکتر مریم رمضانی

دکتر مریم رمضانی دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

دکتر مریم رمضانی

Dr. Maryam Ramezani

دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روشی مبتنی بر بهینه سازی چند هدفه جهت ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل توان و ریسک در شبکه های قدرت (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 3، شماره: 4
2 بیشینه سازی سود بهره برداری در سیستم های انرژی چندحاملی مبتنی بر ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
3 تحلیل تأثیر نیروگاه های بادی بر قابلیت تبادل شبکه های انتقال در سیستم قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 30
4 تصمیم گیری خرید انرژی الکتریکی برای مصرف کنندگان بزرگ در حضور توربین های بادی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
5 مکان یابی ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی مبتنی بر موفقیت سفر آنها در شبکه حمل ونقل شهری (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتوماسیون بهینه ی کلیدها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
2 ارائه ی نقشه ی استراتژی برای بازارگاه های الکترونیکی B2B بر اساس کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
3 ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل با استفاده از روش قطعی مبتنی بر دست هبندی داده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارزیابی احتمالاتی قابلیت تبادل بااستفاده ازروش قطعی مبتنی بردسته بندی داده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
5 ارزیابی احتمالی تلفات و پروفیل ولتاژ شبکه توزیع در حضور توربین های بادی با استفاده از تبدیل بی بو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
6 ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن عدم قطعیت واحدهای بادی و آبی از دیدگاه نهاد بهره بردار بازار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
7 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم تولیددرحضورمزارع بادی و سیستم های ذخیره ساز انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
8 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مستقل باد/فتوولتائیک/دیزل/ذخیره ساز در حضور خودروهای الکتریکی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
9 ارزیابی قابلیت تامین بار شبکه توزیع در حضور منابع تجدیدپذیر تصادفی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
10 ارزیابی قابلیت تأمین بار شبکه توزیع در حضور منابع تجدیدپذیر تصادفی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
11 افزایش نفوذ انرژی بادی در شبکه با مدیریت سمت تقاضا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
12 Generating Unit Maintenance Scheduling in Power Market Based on Fairness and Competition (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 Unit commitment in the presence of photovoltaic cells (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق
14 باز آرایی چند منظوره در شبکه های توزیع نامتعادل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
15 بازآرایی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات در حضور منابع تجدیدپذیر تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
16 برنامه ریزی تعمیرات واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن هزینه و ریسک تحمیل شده به شبکه انتقال (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 برنامه ریزی مبتنی برسودمشارکت واحدهای تولیدهمراه با آلودگی با الگوریتم چندهدفه زنبورعسل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
18 بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طرح های جامع شبکه های توزیع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
19 به کارگیری الگوریتم PSO برای برنامه ریزی توسعه تولید در یک محیط تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
20 بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع با مکان یابی بهینه همزمان ادوات کلیدزنی درحضورمنابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
21 بهینه سازی هزینه های بهره برداری از ریزشبکه های مستقل با مدیریتتوان راکتیو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
22 پخش بار احتمالاتی سیستم قدرت در حضور نیروگاه بادی مبتنی بر دست هبندی داده ها (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
23 پخش بار احتمالاتی شبکه توزیع در حضور نیروگاه بادی مبتنی بر دست هبندی داده ها (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
24 پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن ریسک ناشی از نیروگاه بادی در شبکه قدرت بااستفاده از الگوریتم جدید چند هدفه بر اساس حرکات باکتری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
25 پیش بینی تقاضای ماهیانه برق با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی و آریما در ایران (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
26 تأثیر مدیریت سمت تقاضا بر قابلیت اطمینان سیستم تولید در حضور نیروگاه بادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
27 تحلیل احتمالاتی حضور خودروهای برقی در شبکه توزیع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
28 تخمین بار پست های توزیع با استفاده از اطلاعات محدود مبتنی بر استنتاج فازی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
29 تعیین ظرفیت سیستم ذخیره ساز انرژی درسیستم قدرت دارای نیروگاه بادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
30 تعیین مکان بهینه منابع تولید پراکندهی بادی در شبکه توزیع مبتنی بر روش دستهبندی دادهها (EPDC 2012) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
31 توزیع اقتصادی دینامیکی بار با در نظر گرفتن تلفات شبکه با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نیروگاههای برق
32 توزیع اقتصادی زیست محیطی بار با در نظر گرفتن ریسک ناشی از حضور نیروگاه بادی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
33 جایابی بهینه توربین های بادی به منظور کاهش تلفات و بهبود حد بارپذیری شبکه توزیع با روش نمونه برداری مکعب لاتین و الگوریتم NSGA-II (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر
34 جایابی بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود حدبارپذیری شبکه توزیع باالگوریتم HBMO (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
35 جایابی سیستم های ذخیره ساز انرژی در شبکه های توزیع با هدف کاهش تلفات (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
36 جایابی همزمان سکسیونرها و نقاط مانور در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
37 جایابی همزمان منابع تولید پراکنده و سیستم های ذخیره ساز انرژی با هدف کاهش خرید انرژی از شبکه بالادست (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
38 جایابی همزمان منابع تولید پراکنده و سیستم های ذخیره ساز انرژی در شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
39 جایگذاری سکسیونرها در شبک ههای توزیع فشارمتوسطبا محدودیت منابع مالی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
40 روشی ابتکاری برای انتخاب هادی بهینه در شبکه های توزیع شعاعی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
41 روشی جدید جهت تشخیص حالت جزیرهای DG در حضور خطا با استفاده از شباهتسنجی اعوجاج هارمونیکی کل جریان و شاخص نامتعادلی ولتاژ (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
42 روشی نوین مبتنی برالگوریتم جستجوی گرانشی در توزیع اقتصادی دینامیکی بار بین نیروگاه ها با درنظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
43 طراحی بهینه ی سیستم های ذخیره ساز انرژی در ریزشبکه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
44 کاربرد تخمین بار پست های توزیع در ارزیابی تلفات ترانسفورماتورها و فیدرهای فشارمتوسط توزیع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
45 کاربرد شبیهسازی مونت کارلو در ارزیابی قابلیت تبادل شبکههای انتقال در حضور نیروگاههای بادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
46 مکان یابی بهینه ی ریکلوزرها در شبکه های توزیع فشارمتوسط (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
47 مکان یابی چندمنظوره سکسیونرها در شبک هها ی توزیع با حضور منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
48 مکان‌یابی احتمالاتی پارکینگ خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن استراتژی‌های مختلف بهره‌برداری (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
49 مکانیابی بهینه سکسیونرها در شبکه های توزیع فشار متوسط هوایی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بار مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
50 مکانیابی بهینه منابع تولید پراکنده درشبکه توزیع بااستفاده ازاهداف فازی چندگانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
51 مکانیابی بهینه منابع تولید پراکنده مبتنی بر بهینه سازی چندهدفه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
52 مکانیابی بهینة خازن در شبکه های توزیع با استفاده از ترکیب نظریةفازی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق