دکتر پریوش نور بخش

دکتر پریوش نور بخش عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحدکرج

دکتر پریوش نور بخش

Dr. Parivash Nourbakhsh

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحدکرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 .تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 3
2 ارتباط جامعه پذیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 9، شماره: 25
3 ارتباط خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و جوکاری اخلاقی با اثربخشی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
4 ارتباط فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با بهره وری معلمان تربیت بدنی شهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 8، شماره: 24
5 ارتباط کیفیت زندگی کاری با جو کاری اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 1
6 الگوی مکان یابی گردشگری ورزشی پایدار با استفاده از ارزیابی مدل محیط زیستی: شهرستان لاهیجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 48
7 Presentation a Model for the Maturity of Knowledge Management in the country's physical education agencies. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 4
8 بررسی عوامل موثر بر توسعه بهبود کیفیت زندگی کاری در مربیان شنا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 9، شماره: 34
9 تاثیر ۸ هفته تمرینات منتخب بر برخی از ناهنجاری های الگوی رشدی راه رفتن کودکان ۳-۵ ساله کودکستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 1، شماره: 1
10 تاثیر بازخورد خود کنترلی بر اکتساب و یادداری دقت مهارت پرتاب کودکان ۱۰ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 1، شماره: 2
11 تاثیر تمرینات پلیومتریک بر پرش عمودی درجا، پرش عمودی با دورخیز و توان بی هوازی بازیکنان دختر عضو لیگ برتر بسکتبال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 1، شماره: 1
12 تاثیر مدرن سازی بر فرایند مدیریت تغییر با نقش میانجی سیاست گذاری ورزش های المپیکی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 72
13 تاثیر مدیریت خطر بر اضطراب آسیب های ورزشی با نقش میانجی رفتار ایمنی شناگران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 14، شماره: 48
14 تبیین اثر بازاریابی اجتماعی بر ایجاد انگیزه مشارکت ورزشی سالمندان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 3
15 تدوین الگوی عوامل رویا پردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 49
16 رابطه سایش اجتماعی و تناسب فرد- سازمان با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 14، شماره: 46
17 رابطه سبک رهبری مربیان و مربیگری اثربخش با موفقیت ورزشی بازیکنان برتر تنیس کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 11، شماره: 35
18 رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 2، شماره: 1
19 رتبه بندی عوامل شکل گیری رویاپردازی مطلوب مدیران سازمان های ورزشی با استفاده از رویکرد ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
20 ساخت ابزار اندازه گیری جذب مشتریان باشگاه های آمادگی جسمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 12، شماره: 40
21 ساخت و اعتبار یابی ابزار مسئولیت پذیری ورزشی بازیکنان لیگ برتر والیبال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 12، شماره: 38
22 ساخت و اعتباریابی ابزار ارزیابی کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی: مطالعه موردی لیگ برتر بسکتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
23 ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه گیری رفتار اخلاقی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 3
24 ساخت و اعتباریابی ابزار برای اندازه گیری پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان سازمان های ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 9، شماره: 36
25 ساخت و اعتباریابی ابزار عوامل موثر در بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 55
26 ساخت واعتباریابی پرسشنامه آمادگی الکترونیکی در ادارات ورزش و جوانان: مورد مطالعه استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 14، شماره: 47
27 شناسایی پیشران های موثر بر بلوغ مدیریت دانش در تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 12، شماره: 9
28 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثردر مدیریت ضدبازاریابی داروهای دوپینگ در ورزش ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 74
29 طراحی الگوی جامع کیفیت خدمات ارایه شده به تماشاگران لیگ برتر بسکتبال (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 44
30 طراحی الگوی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی سازمانی با رویکرد ساختاری تفسیری در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 8، شماره: 4
31 طراحی مدل علی روابط سبک های رهبری و مدیریت دانش کارکنان با نقش میانجی پذیرش فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 9، شماره: 2
32 طراحی مدل عوامل بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 11، شماره: 34
33 طراحی مدل عوامل جذب بانوان به باشگاه‌های آمادگی جسمانی با تاکید بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 18، شماره: 5
34 طراحی مدل مدرن سازی ورزش های المپیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 12، شماره: 40
35 طراحی مدل مدیریت شطرنجی در سازمان های ورزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 14، شماره: 45
36 طراحی مدل موانع شرکت زنان معلول جسمی- حرکتی در ورزش های تیمی و رابطه آن با انگیزه مشارکت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 12، شماره: 38
37 طراحی مدل هوش راهبردی به عنوان ابزار توسعه مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 16
38 طراحی و تبیین مدل عوامل موثر بر رفتاراخلاقی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 10، شماره: 32
39 مدلسازی نقش صحه گذاری در وفاداری به برند ورزشکاران تیراندازی با میانجی گری تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (مورد مطالعه اسلحه والتر) (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 9، شماره: 3
40 مقایسه سطح خود نمایشی ورزشکاران مرد رقابتی و غیر رقابتی رشته پرورش اندام و رابطه آن با نارضایتی بدنی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 4
41 نقش پیش بینی کننده رضایت از خدمات در افزایش حضور مجدد هواداران تیم فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 9، شماره: 28
42 نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Designing a chess management model based on the thinking of the world s top women chess players (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 بررسی ارتباط چندگانه مولفه های سلامت سازمانی با تصمیم گیری اخلاقی کارکنان فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
3 بررسی عوامل زمینه ای موثر بر توسعه سرمایه انسانی ورزش دانشگاهی کشور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
4 تأثیر دشواری تکلیف و دستورالعمل کانون توجه بر اجرای تکلیف تعادل در دانش آموزان پایه سوم مقطع متوسط (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 تدوین استراتژی رشته ورزشی بوکس در ایران به روش تحلیل SWOT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
6 تدوین استراتژی رشته ورزشی بوکس در ایران به روش تحلیل SWOT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
7 تدوین استراتژی رشته ورزشی بوکس در ایران به روش تحلیل SWOT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
8 تدوین استراتژی رشته ورزشی بوکس در ایران به روش تحلیل SWOT (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
9 تدوین استراتژی رشته ورزشی بوکس در ایران به روش تحلیلSWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
10 رابطه بین درک سازمانی با مشارکت شغلی وانگیزش شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
11 رابطه تعارض کار- خانواده و بلوغ شغلی با تمایل به ترک خدمت معلمان تربیت بدنی شهرستان ملارد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
12 مقایسه تأثیر سه روش مختلف آموزش بر دانش، نگرش و مهارت عملی شوت بسکتبال در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
13 مقایسه کیفیت زندگی کاری و جو کاری اخلاقی مربیان زن و مرد انجمن پیلاتس ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
14 مقایسه ماندگاری شغلی و امنیت شغلی کارکنان زن و مرد وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز