دکتر حسین آریان

دکتر حسین آریان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دکتر حسین آریان

Dr. Hosein Arian

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «مطرب آتش»(بررسی مضمون اسپند در شعر فارسی) (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 31
2 بازتاب اندیشه هستی شناختی ابن عربی در گلشن راز شیخ محمود شبستری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 6، شماره: 12
3 بررسی انواع آشنایی زدایی درآثار مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 79
4 بررسی چگونگی آموزش دستور زبان در کتاب اول آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیر فارسی زبانان (آزوفا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 20، شماره: 38
5 بررسی مینی‎مالیسم و مولفه‎های آن در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 32
6 تحلیل اسطورۀ خاک در اندیشۀ خیام نیشابوری (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 42
7 تحلیل گفتمان انتقادی رمان «ماهیها در شب میخوابند» براساس آرای نورمن فرکلاف (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 24، شماره: 85
8 تحلیل گفتمان مسلط در غزلیات حافظ بر مبنای وجوه چالشی-استدلالی نظریه کنش گفتار (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 48
9 تفسیر و تحلیل نگرشی تطبیقی به ریشه های سه جنبش حرکه الاحیاء، کلاسیسم و بازگشت ادبی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 10، شماره: 35
10 روایت‎شناسی‎ «داستان اکوان دیو» (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 8، شماره: 28
11 شگردهای حصر و قصر در غزلیات سعدی، معیار سنجش کلام هنری بلاغت فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 76
12 شگردهای قصر در اشعار حافظ، معیار ساختار زبان و بلاغت فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 3
13 نماد رنگ و حس آمیزی آن در تصویرسازی های اخوان ثالث (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 8، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آدم در شهر سیاهپوشان (مقایسه داستان حضرت آدم با داستان شهر سیاهپوشان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
2 انطباق دو منظومه غنایی از دیدگاه روایت شناسی ساختارگرا (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
3 باستان گرایی در اشعار اخوان ثالث (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
4 بررسی جایگاه و کارکردهای اسطوره ی ملی رستم در سروده های حماسی پیش و پس از انقلاب اسلامی در ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
5 بررسی حال و مقامات عرفانی در اندیشه و منطق الطیر عطار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی
6 بررسی موسیقی داخلی و معنوی در اشعار شهریار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
7 بن ما یه های روان شناختی مفهوم عشق در مثنوی و مقایسه آن با نظریه های صاحب نظران غربی(فروید، بالبی، اشترنبرگ، جانسون، فروم، مازلو) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
8 تبلور حماسه عاشورا در اشعار شاعران برجسته انقلاب و دفاع مقدس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
9 تحلیل اسطوره های حماسی در شعر اخوان ثالث (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
10 تحلیل محتوای ادبی اشعار و سبک بیان شهریار (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
11 تحلیل مقامات عرفانی از منظر عطار و سنایی (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
12 تحلیل نقدگونه مقامات سلوک و عرفان در مصیبت نامه عطار نیشابوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
13 جایگاه نماز در مثنوی مولوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
14 شهر هوشمند: ارائه معماری مبتنی بر رویداد برای کنترل و پیادهسازی سیستم مدیریت ترافیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
15 صور خیال در اشعار قیصر امین پور (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
16 علل پیدایش صوفیه در زمان حمله مغول با استناد به نفثه المصدور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
17 کهنگرایی(آرکاییسیم) در اشعار اخوان ثالث (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
18 نگاهی به قالب های رایج در شعر محلی عربی در خوزستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
19 نگاهی روایت شناسانه به داستان جمشید در شاهنامه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
20 هنرآفرینی شهریاردرتنوع تلمیح به امام زمان وهما دراشعار شهریار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
21 هنرآفرینی شهریاردرتنوع تلمیح به امام زمان وهما دراشعار شهریار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات