دکتر سوسن آل رسول

دکتر سوسن آل رسول استاد گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر سوسن آل رسول

Dr. Sousan Alerasoul

استاد گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 .نقش جنسیت(فرهنگ) در تفسیر سنتی و مدرن قرآن کریم با تاکید نقد دیدگاه بانو امین و آمنه ودود در تفسیر برخی از آیات مربوط زنان و عوامل ارائه تفسیر مدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 4، شماره: 2
2 "بصیرت" در قرآن کریم و تفاوت آن با "بصر" (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 5، شماره: 17
3 اطاعت از خاتم پیامبران در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 8، شماره: 30
4 انطباق انسان کامل و صراط مستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 10، شماره: 37
5 ایمان مبنای نظام اخلاقی قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 4، شماره: 15
6 Children’s Roles in Quranic Stories (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 9، شماره: 18
7 بازپژوهی رویکردهای فقهی در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 11، شماره: 38
8 بررسی تطبیقی آیات مربوط به علقه با علم جنین شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 1، شماره: 4
9 بررسی سیر تطور تاریخی "انشقاق قمر" در تفاسیر (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 27، شماره: 70
10 تاملی بر آیات به ظاهر نافی عصمت انبیا و بررسی رویکرد تفسیری عارفان و متکلمان در رفع چالش پیرامون آن (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 22، شماره: 4
11 تبیین ارتباط الفاظ قرآن با شهود واقعیات بیرونی آیات در عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 18، شماره: 72
12 تحلیل زبانی سوره احزاب با تکیه بر آوامعنایی (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 40، شماره: 1
13 تحلیل سوره احزاب بر اساس واژه کلیدی اطاعت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 7، شماره: 1
14 تحلیل فرمالیستی در لایه واژگانی سوره احزاب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 8، شماره: 4
15 تحلیل ملاک های شناخت سور: مطالعه موردی سوره یس (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 8، شماره: 18
16 تحلیل نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از زبان امام معصوم علیهم السلام در دعای افتتاح (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 8، شماره: 30
17 تحلیل نقش عشق در عرفان اسلامی از منظر سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 13، شماره: 50
18 تحلیلی قرآنی- عقلی از"پل صراط" (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 3، شماره: 10
19 خلود و جاودانگی در بهشت و جهنم از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 1، شماره: 3
20 دین‌مداری و دنیاداری در نهج‌البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 4، شماره: 8
21 رابطه متقابل عواطف و اعمال عبادی و تاثیرآنها بر تربیت افراد با تکیه بر آموزه های دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 8، شماره: 2
22 سوره شناسی مسبحات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 1، شماره: 1
23 کردار نیک و گفتار نیک از نظرگاه اسلام و زرتشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 2، شماره: 8
24 مفهوم شناسی «عبرت» در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 3، شماره: 9
25 نقش تربیتی عواطف مثبت و منفی درکمال انسان با تکیه بر تفسیر المیزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 8، شماره: 1
26 نگرشی تحلیلی به نسخ تمهیدی ایلاء با نظرداشت نگاه تاریخ محور به نگره ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی دوره: 7، شماره: 3
27 نهادینه کردن صفت انفاق در انسان از طریق شکرگزاری در بیان قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 10، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جایگاه عواطف در سلامت روان انسان از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی و دین
2 بررسی نقش گیاهان در زندگی معنوی انسان از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) همایش منطقه ای سلامت پژوهی در قرآن کریم
3 تأثیر تدریس دروس تخصصی رشته های الهیات به زبان عربی (از متون اصلی) در نیل به اهداف تحصیلی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی