دکتر انشااله رحمتی

دکتر انشااله رحمتی استاد گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.

دکتر انشااله رحمتی

Dr. Enshalah Rahmati

استاد گروه فلسفه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.