دکتر محمد غلامرضایی

دکتر محمد غلامرضایی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

دکتر محمد غلامرضایی

Dr. Mohammad Gholamrezaei

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تاملی بر آثار منثور ناصر خسرو (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 4
2 بحثی اجمالی در شیوه نویسندگی ابوالفضل بیهقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 1، شماره: 2
3 بحثی در باب سبک شناسی سمک عیار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 1
4 بحثی در باب شیوه قصه پردازی در ترجمه تفسیر طبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 7، شماره: 2
5 بررسی ساختار زمان در خسرو و شیرین نظامی گنجوی بر اساس الگوی زمان و روایت ژنت (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 33
6 تبیین رویکرد نظری سبک شناختی ملک الشعرای بهار (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 2
7 تمثیل ارکان پنج گانه‌ی اسلام از دیدگاه عین‌القضات همدانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 13، شماره: 47
8 رابطه ی تجلی با محبت و معرفت (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 2، شماره: 4
9 شیوه های انتقال مفاهیم تعلیمی مولانا در نی نامه با تکیه بر عناصر انسجام بخشی متن و تصویر نسخه خطی مصور محفوظ در موزه هنر والترز بالتیمور امریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 49
10 ضرورت تصحیح مجدد ترجمه تفسیر طبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 72
11 کاربرد تشبیه و استعاره تلمیحی در بیان تجربه عرفانی و مقدمات آن (بر اساس منطق الطیر) (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 240
12 مرصاد العباد: انحرافی در سنت متون صوفیانه (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 1، شماره: 2
13 معانی نحو، اساس بلاغت در سیرالملوک نظام‌المک (تبیین غلبة معانی نحو بر بیان و بدیع در شکل‌گیری نظام بلاغی سیرالملوک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 10، شماره: 2
14 نگرشی دینی شاعران دوره مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط ساختار متن روایی تاریخ جهانگشا با ساختار ذهن و اندیشه جوینی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
2 بررسی آماری جریان اقتباس در ایران از آغاز تا پایان دهه هشتاد با تکیه بر جایگاه متون تاریخی در آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
3 شخصیت پردازی دراماتیک داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
4 ظرفیت های دراماتیک تاریخ بیهقی از جهت ساختار درونی پلات (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی