دکتر حمیرا زمردی

دکتر حمیرا زمردی استاد زبان و ادبیات فارسی ، گروه ادبیات و زبان فارسی، دانشگاه تهران، ایران.

دکتر حمیرا زمردی

Dr. Homira Zomorodi

استاد زبان و ادبیات فارسی ، گروه ادبیات و زبان فارسی، دانشگاه تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل کهن الگویی حکایت آینه و زنگی در آثار شاعران بزرگ فارسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 1، شماره: 1
2 خواجه یوسف همدانی بررسی انتقادی احوال و آثار و روایات (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 55
3 سودابه، بازمانده ای از یک مادر- خدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 11، شماره: 21
4 سیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی(بر پایه امهات کتب نثر صوفیه) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 1، شماره: 1
5 شعر فارسی و انعکاس اوضاع اجتماعی به شیوه گفتگوی تمثیلی از زبان گل ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 2، شماره: 6
6 مبانی تاویلی روح در نثر عرفانی فارسی و تفاسیر قرآن کریم (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 1، شماره: 2
7 منابع نا آشنای کشف المحجوب هجویری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 18
8 نقد تعامل قدرت و دانش (جرم شناسی و مجازات) در برخی متون نثر فارسی با رویکرد فوکو (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 75
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی سیمرغ ایرانیو الوهیت اسلاوی قدیمی سیمارگل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری ادبیات، ترجمه و آموزش و یادگیری زبان ها
2 بررسی خواب و رویا در متون عرفانی ایرانی و هندی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات