دکتر محمدرضا موحدی

دکتر محمدرضا موحدی عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر محمدرضا موحدی

Dr. Mohammad Reza movahedi

عضو هیات علمی دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندرزهای عبدالخالق غجدوانی (بررسی نسخه شناسانه و تحلیل وصیت نامه موسس طریقت خواجگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 11، شماره: 2
2 انعکاس جنس دوم در صدا و تصویر قهرمان های آثار داستانی نویسندگان زن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 9، شماره: 16
3 انگیزه های عارفان برای نگارش (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 41
4 بررسی نامه پولوس رسول به کاتبان (مرامنامه ای از جلال آل احمد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 22
5 تاثیر عوامل غیر معرفتی برمعرفت در آینه مثنوی معنوی مولوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 71
6 تاویلات خلع نعلین در شعر عارفانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 11، شماره: 1
7 تأمّلی بر دفتر پنجم «شرحِ جامعِ مثنوی معنوی» (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 4
8 حریم انسان در تفاسیر عرفانی بر مبنای فص یونسیه ابن عربی و شرح آن از سوی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 51
9 خلع نعلین در تفسیر عارفان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 23
10 دگرگونی جایگاه و ارزش خرد از آثار حکما تا آثار عرفا (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 59
11 علل شهرت مواهب علیه کاشفی (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 2
12 ماخذ اشارات در تفسیر غرایب القرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 5، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تحلیلی مذهب انوری (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی
2 مفاهیم تربیتی درعهد قاجار با نگاهی به کتاب مثنوی الاطفال (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
3 مفهوم عارفانه ایثار (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت